• Teken in
 • ARTIKELS

  Hoe gemaak om privaat te vervolg?

  Hoe gemaak om privaat te vervolg?

  Vraag: “My seun is in 2016 by ʼn plaaslike kroeg aangerand, maar die staat het besluit om nie die betrokke persoon te vervolg nie. Ek hoor deesdae in die nuus baie oor private vervolging. Hoe werk dit?”   Antwoord: Hoewel ʼn groot persentasie van die Suid-Afrikaanse publiek eers onlangs van private vervolging te hore gekom  … Lees meer

  Hoe om jou testament te wysig

  Hoe om jou testament te wysig

  Sanette Viljoen Jou testament is jou laaste wens aangaande die wyse waarop jou bates bestuur moet word na jou afsterwe. Daar kom egter tye wat jy graag jou testament wil verander. Jy kan byvoorbeeld ʼn kind kry en wil hom/haar graag in jou testament insluit. Jy mag dalk meer bates bekom het en wil heroorweeg  … Lees meer

  Nuwe bepaling oor rentevry lenings aan ʼn trust

  Nuwe bepaling oor rentevry lenings aan ʼn trust

  Sanette Viljoen In die verlede het heelwat  mense van hulle bates geskuif na ʼn familietrust en die vervreemding gefinansier met ʼn rentevry lening in hul eie naam.  Daar is egter nou belastingwysigings wat ongunstige belastinggevolge vir daardie persone sal inhou ten opsigte van hierdie rentevry lenings. ʼn Nuwe artikel 7C is in die Inkomstebelastingwet (Wet  … Lees meer

  Finale waarskuwing vir eerste sonde? Tree só op

  Finale waarskuwing vir eerste sonde? Tree só op

  Gibbs du Toit My werkgewer het my onlangs ʼn finale skriftelike waarskuwing vir afwesigheid gegee. Ek voel dat hierdie waarskuwing onredelik is omdat ek gedurende my twee jaar diens nog nooit enige dissiplinêre oortreding by die werkgewer gepleeg het nie. Ek het met die werkgewer gekommunikeer en probeer verduidelik dat my kind siek was en  … Lees meer

  Kan ek skade eis vir ʼn hondebyt?

  Kan ek skade eis vir ʼn hondebyt?

  Sanette Viljoen Wanneer jou hond ʼn ander persoon byt, kan ʼn eis vir skade teen jou ingestel word sonder dat daar skuld aan jou kant as eienaar van die hond is. Selfs al was die eienaar dus nie nalatig in enige opsig nie kan hy/sy steeds aanspreeklik gehou word vir beserings of skade deur die  … Lees meer

  Vrywaring: Solidariteit as vakbond behartig slegs arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied. Alle ander regsake op hierdie blad (siviele reg en strafreg) word deur ander partye hanteer en maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie. Solidariteit regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer u 'n artikel lees, kyk na die publikasiedatum sodat u die jongste advies kry en nie advies wat verouderd is nie.

  Klik hier om die nodige vorms af te laai om toestemming aan solidariteit te verleen om namens jou op te tree welke binne Solidariteit se beleid en magte.

  BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

  Arbeidshof mandaat / klagte vorm

  Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

  Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

  Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die  … Lees meer

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor  … Lees meer

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die  … Lees meer

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan  … Lees meer

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action  … Lees meer

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die  … Lees meer

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne.  … Lees meer

 • Die doel van ʼn regsopinie is om ʼn regsprobleem te analiseer en ‘n gemotiveerde oplossing daarop te verskaf. Hieronder kan lede kyk na verskeie regsopinies oor sake / algemene faktore.


  Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  Die finansiële welsyn van ons lede is vir Solidariteit baie belangrik. Om produktief te kan werk en gelukkig te kan leef, is finansiële welsyn uiters belangrik. Daarom het Solidariteit besluit om ’n splinternuwe ledevoordeel te ontwikkel saam met ons vennote, Serfontein Viljoen en Swart Prokureurs en DebtGrip.

  Die span van toegewyde personeel het jarelange ervaring van die administrasie van skuld en skuldberading. Jou skuld word bestuur deur ’n geregistreerde skuldberader by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR).


  Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close