• Teken in
 • ARTIKELS

  Mag ek ’n familiebegraafplaas op my privaat eiendom aanlê?

  Mag ek ’n familiebegraafplaas op my privaat eiendom aanlê?

  Wat is die wetlike aspekte vir die aanlê van ʼn klein familiebegraafplaas op my privaat eiendom? Die algemene gevoel onder plaaseienaars is dis mos hulle plaas, hulle kan doen wat hulle wil. Om hierdie rede is daar ook baie boere wat ʼn begraafplaas op hul eiendom het sonder om aan die toepaslike vereistes te voldoen.  … Lees meer

  Opgehoopte verlof en bedanking

  Opgehoopte verlof en bedanking

  Deur Mynie Kriek Vraag: Ek wil bedank by my werkplek, maar wil graag weet wat met my opgehoopte verlof gaan gebeur. Ek werk nou al amper 6 jaar lank by die werkgewer, is geregtig op 15 dae verlof per jaar en het nog nooit verlof geneem nie. My begindatum was 1 Januarie 2012. Antwoord: In  … Lees meer

  Regsontleding: Klip van grassnyer tref my kar

  Regsontleding: Klip van grassnyer tref my kar

  Sanette Viljoen Mens sien dikwels werkers wat gras sny langs die pad. Wie dra die risiko indien een van daardie grassnyers ʼn klip opskiet en dit ʼn motor of persoon tref? In hierdie geval word daar gekyk na moontlike nalatigheid en of daar voldoende voorsorg getref was om dit te voorkom. Daar is onlangs in  … Lees meer

  Wanneer mag jy paaiemente op ʼn voertuig oorneem?

  Wanneer mag jy paaiemente op ʼn voertuig oorneem?

  Sanette Viljoen Feite: Piet verloor sy werk en hy kan nie meer sy voertuigpaaiement bekostig nie. Hy sien ʼn advertensie in die koerant van ʼn agent wat adverteer dat hy voertuigpaaiemente oorneem. Piet doen navraag by die agent, wat hom meedeel dat hy kopers het wat die paaiement sal oorneem en die agent voer aan  … Lees meer

  Mag ek my prokureur vervang en hoe doen ek dit?

  Mag ek my prokureur vervang en hoe doen ek dit?

  Sanette Viljoen Daar is verskeie redes waarom iemand dalk van prokureur wil verander. Dit moet egter baie versigtig gedoen word. Hierdie artikel gaan kortliks aan jou verduidelik wat om te oorweeg en hoe om te werk te gaan wanneer jy van prokureur wil verander. Sommige van die redes waarom ʼn persoon van prokureur wil verander,  … Lees meer

  Vrywaring: Solidariteit as vakbond behartig slegs arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied. Alle ander regsake op hierdie blad (siviele reg en strafreg) word deur ander partye hanteer en maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie. Solidariteit regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer u 'n artikel lees, kyk na die publikasiedatum sodat u die jongste advies kry en nie advies wat verouderd is nie.

  Klik hier om die nodige vorms af te laai om toestemming aan solidariteit te verleen om namens jou op te tree welke binne Solidariteit se beleid en magte.

  BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

  Arbeidshof mandaat / klagte vorm

  Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

  Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

  Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die  … Lees meer

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor  … Lees meer

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die  … Lees meer

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan  … Lees meer

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action  … Lees meer

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die  … Lees meer

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne.  … Lees meer

 • Die doel van ʼn regsopinie is om ʼn regsprobleem te analiseer en ‘n gemotiveerde oplossing daarop te verskaf. Hieronder kan lede kyk na verskeie regsopinies oor sake / algemene faktore.


  Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  Die finansiële welsyn van ons lede is vir Solidariteit baie belangrik. Om produktief te kan werk en gelukkig te kan leef, is finansiële welsyn uiters belangrik. Daarom het Solidariteit besluit om ’n splinternuwe ledevoordeel te ontwikkel saam met ons vennote, Serfontein Viljoen en Swart Prokureurs en DebtGrip.

  Die span van toegewyde personeel het jarelange ervaring van die administrasie van skuld en skuldberading. Jou skuld word bestuur deur ’n geregistreerde skuldberader by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR).


  Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close