• Teken in
 • ARTIKELS

  Hoe lyk my eiendomsreg ná die troue?

  Hoe lyk my eiendomsreg ná die troue?

  ʼn Huwelik is ongetwyfeld ʼn gebeurtenis wat ʼn mens se lewe verander – en nie net op emosionele gebied nie. Dit verander ook die manier waarop ons dinge soos finansies en eienaarskap van eiendom bestuur. Die kontraktuele kant van ʼn huwelik is dalk nie juis romanties nie maar dit kan verreikende gevolge hê in julle  … Lees meer

  Hoe gemaak om privaat te vervolg?

  Hoe gemaak om privaat te vervolg?

  Vraag: “My seun is in 2016 by ʼn plaaslike kroeg aangerand, maar die staat het besluit om nie die betrokke persoon te vervolg nie. Ek hoor deesdae in die nuus baie oor private vervolging. Hoe werk dit?” Antwoord: Hoewel ʼn groot persentasie van die Suid-Afrikaanse publiek eers onlangs van private vervolging te hore gekom het,  … Lees meer

  Pasop vir koopkontrak se opskortende voorwaarde

  Pasop vir koopkontrak se opskortende voorwaarde

  Vraag: “Ek het ʼn skriftelike aanbod op ʼn eiendom gemaak wat aanvaar is deur die verkoper. Die aanbod was onderworpe aan die voorwaarde dat ek ʼn verband moet bekom van ʼn bank vir die volle koopsom binne 30 dae. Ek het ʼn verbandkwotasie van ʼn bank bekom en die verkoper in kennis gestel dat ek  … Lees meer

  Vaderskapverlof in ʼn neutedop

  Vaderskapverlof in ʼn neutedop

  Leandri Engelbrecht Daar is verskeie gerugte en stories wat die rondte doen rakende die vaderskapsverlof waarop ʼn voornemende vader geregtig is. Ingevolge die Suid-Afrikaanse arbeidsreg word daar nie spesifiek vir hierdie tipe verlof voorsiening gemaak nie. Artikel 27 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Wet 75 van 1997) skep wel ʼn reg op gesinsverantwoordelikheidsverlof. Ingevolge  … Lees meer

  Regulering van sosialemedia-misbruik in werkplek

  Regulering van sosialemedia-misbruik in werkplek

  Vraag: “Ek raak toenemend bekommerd, nie net oor die tyd wat my werknemers op sosiale media spandeer nie, maar ook oor die risiko’s wat dit vir my besigheid inhou as ʼn werknemers hulself nie behoorlik handhaaf terwyl hulle aanlyn is nie. Hoe kan ek as ʼn werkgewer ʼn balans tref tussen sosiale media gebruik deur  … Lees meer

  Vrywaring: Solidariteit as vakbond behartig slegs arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied. Alle ander regsake op hierdie blad (siviele reg en strafreg) word deur ander partye hanteer en maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie. Solidariteit regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer u 'n artikel lees, kyk na die publikasiedatum sodat u die jongste advies kry en nie advies wat verouderd is nie.

  Klik hier om die nodige vorms af te laai om toestemming aan solidariteit te verleen om namens jou op te tree welke binne Solidariteit se beleid en magte.

  BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

  Arbeidshof mandaat / klagte vorm

  Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

  Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

  Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die  … Lees meer

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor  … Lees meer

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die  … Lees meer

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan  … Lees meer

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action  … Lees meer

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die  … Lees meer

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne.  … Lees meer

 • Die doel van ʼn regsopinie is om ʼn regsprobleem te analiseer en ‘n gemotiveerde oplossing daarop te verskaf. Hieronder kan lede kyk na verskeie regsopinies oor sake / algemene faktore.


  Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  Die finansiële welsyn van ons lede is vir Solidariteit baie belangrik. Om produktief te kan werk en gelukkig te kan leef, is finansiële welsyn uiters belangrik. Daarom het Solidariteit besluit om ’n splinternuwe ledevoordeel te ontwikkel saam met ons vennote, Serfontein Viljoen en Swart Prokureurs en DebtGrip.

  Die span van toegewyde personeel het jarelange ervaring van die administrasie van skuld en skuldberading. Jou skuld word bestuur deur ’n geregistreerde skuldberader by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR).


  Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close