• Teken in
 • ARTIKELS

  Wat is ʼn administrasiebevel?

  Wat is ʼn administrasiebevel?

  Sanette Viljoen   Dit is dalk nie altyd ʼn slegte idee vir ’n skuldenaar om ʼn administrasiebevel te bekom nie. Dit kan inderdaad baie van die skuldenaar se probleme oplos, soos dat skuldeisers nie meer in sy of haar nek kan blaas nie. Op dié manier kan hierdie proses soms baie stres verlig. ʼn Administrasiebevel  … Lees meer

  Wat moet jy weet oor die nuwe bakkiewette in SA

  Wat moet jy weet oor die nuwe bakkiewette in SA

  Sanette Viljoen   Vervoer van skoolkinders Veranderinge aan regulasie 250 van die Nasionale Padverkeerswet (Wet 93 van 1996),  het meegebring dat geen persoon skoolkinders teen vergoeding in die goederekompartement van ʼn motorvoertuig mag vervoer nie. Hierdie wysiging van regulasie 250 het op 11 Mei 2017 in werking getree.   Die goederekompartement is nie ontwerp om  … Lees meer

  CCTV-kameras en jou reg op privaatheid

  CCTV-kameras en jou reg op privaatheid

  Sanette Viljoen   In Suid-Afrika is sekuriteit altyd ʼn kwessie en CCTV-kameras is algemeen sigbaar. Jou besigheid is dalk in ʼn gevaarlike area. Jy dryf dalk handel met produkte wat baie werd is, of dalk het jy CCTV-kameras omdat dit jou versekeringspremie verlaag. Wat jou rede vir hierdie kameras ook al is, jy moet steeds  … Lees meer

  Lees jou perseel se huurkontrak

  Lees jou perseel se huurkontrak

  Sanette Viljoen   Dit klink na ʼn algemene stelling, maar hoeveel van ons gaan sit en lees ʼn kontrak, voordat ons dit teken? In ʼn onlangse uitspraak waarsku die hof ons weereens van die gevare om te teken sonder om te lees. In hierdie geval het die huurder, wat nie sy kontrak gelees het nie,  … Lees meer

  Hoe werk ʼn serwituutreg van weg?

  Hoe werk ʼn serwituutreg van weg?

  Sanette Viljoen     ʼn Serwituutpad word geregistreer in die transportaktes van beide jou grond sowel as die gebind aan die serwituutooreenkoms: die een om die serwituutpad te gebruik en die ander om die reg van weg aan die buurman te verleen. Indien die serwituutreg van weg nie geregistreer is in die titelakte nie, kan  … Lees meer

  VRYWARING: SOLIDARITEIT AS VAKBOND BEHARTIG SLEGS ARBEIDSREGSAKE, WAT EEN VAN DIE LIDMAATSKAPVOORDELE IS WAT DIE VAKBOND BIED. ALLE ANDER REGSAKE OP HIERDIE BLAD (SIVIELE REG EN STRAFREG) WORD DEUR ANDER PARTYE HANTEER EN MAAK NIE DEEL UIT VAN DIE LEDEVOORDELE VAN SOLIDARITEIT NIE. SOLIDARITEIT REGSDIENSTE IS NIE GEBONDE AAN DIE ADVIES EN ARTIKELS WAT OP DIE BLAD GEPUBLISEER WORD NIE. WANNEER U 'N ARTIKEL LEES, KYK NA DIE PUBLIKASIEDATUM SODAT U DIE JONGSTE ADVIES KRY EN NIE ADVIES WAT VEROUDERD IS NIE.

  KLIK HIER OM DIE NODIGE VORMS AF TE LAAI OM TOESTEMMING AAN SOLIDARITEIT TE VERLEEN OM NAMENS JOU OP TE TREE WELKE BINNE SOLIDARITEIT SE BELEID EN MAGTE.

  BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

  Arbeidshof mandaat / klagte vorm

  Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

  Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

  Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die  … Lees meer

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor  … Lees meer

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die  … Lees meer

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan  … Lees meer

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action  … Lees meer

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die  … Lees meer

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne.  … Lees meer

 • Die doel van ʼn regsopinie is om ʼn regsprobleem te analiseer en ‘n gemotiveerde oplossing daarop te verskaf. Hieronder kan lede kyk na verskeie regsopinies oor sake / algemene faktore.


  Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  ?

  Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close