• Teken in
 • ARTIKELS

  Geld Suid-Afrika se arbeidswette vir Suid-Afrikaners in die buiteland?

  Geld Suid-Afrika se arbeidswette vir Suid-Afrikaners in die buiteland?

  Gerrit Visser   In verskeie sake moes ons howe al die vraag oorweeg of Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing van toepassing is op Suid-Afrikaners wat in die buiteland werk. In die mees onlangse saak van Monare teen Suid-Afrikaanse Toerisme [2016] 2 BLLR 115 (AAH) is die jurisdiksietoets tot die volgende vraag gereduseer: Is die werkplek in die buiteland […]

  Wie besit jou inhoud op sosiale media?

  Wie besit jou inhoud op sosiale media?

  Leanne van Breda en Tracy Cohen   Mense teken gereeld in op sosialemedia-rekeninge sonder om die bepaalde platform se diensbepalings te lees. Die gevolg is dat hulle gewoonlik heeltemal onbewus is van die regte wat hulle weggeteken het ten einde hul profiel te skep. Het jy al ooit vir ʼn oomblik gewonder wie jou Facebook-rekening […]

  Die stappe vir die verkoop van onderverdeelde landbougrond

  Die stappe vir die verkoop van onderverdeelde landbougrond

  Sanette Viljoen   Onderverdeling van landbougrond vind plaas ingevolge die Wet op Onderverdeling van Landbougrond nr. 70 van 1970. Die koopkontrak vir die verkoop van onderverdeelde grond kan dadelik opgestel en onderteken word op grond van ʼn sketsplan of ʼn beskrywing van die onderverdeelde grond. Solank die grond identifiseerbaar is, sal die ooreenkoms geldig wees. […]

  Jy’s te veel betaal en nou wil werkgewer dit terugvat

  Jy’s te veel betaal en nou wil werkgewer dit terugvat

  Chantal van der Merwe   VRAAG My werkgewer het my die afgelope jaar en drie maande te veel betaal en wil dit nou van my salaris verhaal. Die fout het by die werkgewer gelê en nie by my nie. Mag hy dit doen?   ANTWOORD Artikel 34(1) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (hierna die […]

  Hoe die reg op privaatheid werk

  Hoe die reg op privaatheid werk

  Sanette Viljoen     Voor die Wereldbeker-rugbytoernooi van 2003, het die Springbokspan ʼn oefenkamp bygewoon wat later bekend geword het as Kamp Staaldraad. Tydens hierdie kamp is die spelers blootgestel aan uitputtende fisiese oefeninge, ysige temperature, uiterste fisiese ongemak en vernederende aktiwiteite. Verskeie van hierdie aktiwiteite is op film vasgevang. Na afloop van die kamp […]

  VRYWARING: SOLIDARITEIT AS VAKBOND BEHARTIG SLEGS ARBEIDSREGSAKE, WAT EEN VAN DIE LIDMAATSKAPVOORDELE IS WAT DIE VAKBOND BIED. ALLE ANDER REGSAKE OP HIERDIE BLAD (SIVIELE REG EN STRAFREG) WORD DEUR ANDER PARTYE HANTEER EN MAAK NIE DEEL UIT VAN DIE LEDEVOORDELE VAN SOLIDARITEIT NIE. SOLIDARITEIT REGSDIENSTE IS NIE GEBONDE AAN DIE ADVIES EN ARTIKELS WAT OP DIE BLAD GEPUBLISEER WORD NIE. WANNEER U 'N ARTIKEL LEES, KYK NA DIE PUBLIKASIEDATUM SODAT U DIE JONGSTE ADVIES KRY EN NIE ADVIES WAT VEROUDERD IS NIE.

  KLIK HIER OM DIE NODIGE VORMS AF TE LAAI OM TOESTEMMING AAN SOLIDARITEIT TE VERLEEN OM NAMENS JOU OP TE TREE WELKE BINNE SOLIDARITEIT SE BELEID EN MAGTE.

  BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

  Arbeidshof mandaat / klagte vorm

  Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

  Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

  Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die […]

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor […]

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die […]

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan […]

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action […]

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die […]

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne. […]

 • Die doel van ʼn regsopinie is om ʼn regsprobleem te analiseer en ‘n gemotiveerde oplossing daarop te verskaf. Hieronder kan lede kyk na verskeie regsopinies oor sake / algemene faktore.


  Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  ?

  Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close