Vrywaring: Solidariteit as vakbond behartig slegs arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied. Alle ander regsake op hierdie blad (siviele reg en strafreg) word deur ander partye hanteer en maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie. Solidariteit Regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer u ʼn artikel lees, kyk na die publikasiedatum sodat u die jongste advies kry en nie advies wat verouderd is nie.
klank

Kliek hier om aanlyn te Luister na regsopinies en wette.

Regsvrae
Reeds
Beantwoord

Solidariteit se regskenners het dit reeds vir jou beantwoord. Kliek hier om die verskillende kategorieë te besigtig


Arbeidsregsake
Meld jou
arbeidsregsaak aan
Hoe verloop die proses van ’n aangemelde saak?
Arbeidsreg
Mandaat/klagtevorms

Kliek hier om die nodige vorms af te laai om toestemming aan Solidariteit te verleen om namens jou op te tree welke binne Solidariteit se beleid en magte.Regsopinies
Kry die opinie van ‘n kenner
Kliek hier vir regsopinies

BGV Mandaat
ALA Arbeids regklagtevorm
Algemene Litigasie Mandaatvorm/klagtevorm
Arbeidshof mandaatvorm/klagtevorm
BAD-BGV Mandaat/ Klagtevorm
strafreg

Kliek hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om ’n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

Arrestasie
Dronkbestuur
Aanranding

Algemene Litigasie

Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

Lees meer.

Solidariteit Arbeidshof

Die Solidariteit Arbeidshof-afdeling verskaf ʼn uitgebreide reeks dienste aan Solidariteit-lede en hanteer dispute namens Solidariteit-lede in terme van die arbeidsreg wat in die Arbeidshof beslis moet word.

Lees meer.

Siviele reg

Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van ʼn voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.Boedels & Testamente

Kliek hier vir meer inligting oor boedelbereddering, testamente en fideicommissum.

Proses vir boedelbereddering Testamentêre trust

Fideicommissum Wat gebeur as jy sonder ‘N testament sterf?

Gerapporteerde arbeidsregsake

1 Gerapporteerde regspraak – dit is regspraak wat in hofverslae gepubliseer word. Hierdie regspraak handel oor waardevolle presedente en word om die rede geplaas. Lees meer
2 Ongerapporteerde regspraak – dit is regspraak wat nie belangrik genoeg geag word om te plaas nie. Lees meer
Top