My werkgewer se besigheid word verkoop. Wat gaan met my gebeur?

Maandag, April 4th, 2016

 

 

deur Devon Basson

 

Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat die nuwe werkgewer al die dienskontrakte wat onmiddellik voor die oordrag van die besigheid bestaan het, outomaties oorneem. Al die regte en verpligtinge wat tydens die oordrag tussen die werknemer en die ou werkgewer bestaan het, bly net so van krag.

 

Enige handelinge deur die ou werkgewer, wat die ontslag van werknemers, sake van onbillike arbeidspraktyk of sake van onbillike diskriminasie insluit, bly van krag asof dit deur die nuwe werkgewer verrig is. Daar kan ʼn ooreenkoms gesluit word tussen die ou werkgewer en die nuwe werkgewer om die verantwoordelikheid te deel.

 

Werknemers se diensrekords gaan ook voort soos dit by die ou werkgewer was. Die Wet bepaal ook verder dat die nuwe werkgewer nie die werknemers op minder gunstige voorwaardes mag aanstel as wat dit voorheen was nie. Indien die nuwe werkgewer voortgaan om die dienskontrakte te wysig wat minder gunstig is vir die werknemers, sal dit neerkom op ʼn onbillike arbeidspraktyk en kan die CCMA genader word om die geskil op te los. Hierdie uitsluiting is egter nie van toepassing indien die diensvoorwaardes op grond van ʼn kollektiewe ooreenkoms vasgestel is nie.

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Kan ek erf as ek nie wettig aangeneem is nie?
Sanette Viljoen   Sannie is ’n enigste kind en word grootgemaak deur ouers wat nie haar biologiese ouers is nie. Alhoewel sy hulle as haar ware ouers beskou, het hulle haar nooit wettig aangeneem nie. Albei haar ouers is sieklik en besit nie ’n testament nie. Sannie is bekommerd dat sy hulle besittings sal verloor […]
Die doel van verklarings of beëdigde verklarings by verhore
Johan Nell   ʼn Verklaring is niks meer nie as ʼn weergawe van gebeure en kan die waarheid wees of nie en is nie onder eed of affirmasie nie, terwyl ʼn beëdigde verklaring onder eed of affirmasie voor ʼn kommissaris van ede afgelê is en voorgee om die waarheid te wees. Nou moet ons kyk […]
Is jou ‘domicilium’ slegs jou adres?
Sanette Viljoen Elke persoon wat al ’n kontrak geteken het of ʼn vorm ingevul het, het op die klousule domicilium citandi et executandi afgekom. Selfs die eenvoudigste vorms, soos die vorm by jou eerste doktersbesoek, bevat hierdie klousule. As ’n persoon gevra sou word wat hierdie frase beteken, is die mees algemene antwoord: “Dit is […]
1 2 3 44