My werkgewer se besigheid word verkoop. Wat gaan met my gebeur?

Maandag, April 4th, 2016

 

 

deur Devon Basson

 

Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat die nuwe werkgewer al die dienskontrakte wat onmiddellik voor die oordrag van die besigheid bestaan het, outomaties oorneem. Al die regte en verpligtinge wat tydens die oordrag tussen die werknemer en die ou werkgewer bestaan het, bly net so van krag.

 

Enige handelinge deur die ou werkgewer, wat die ontslag van werknemers, sake van onbillike arbeidspraktyk of sake van onbillike diskriminasie insluit, bly van krag asof dit deur die nuwe werkgewer verrig is. Daar kan ʼn ooreenkoms gesluit word tussen die ou werkgewer en die nuwe werkgewer om die verantwoordelikheid te deel.

 

Werknemers se diensrekords gaan ook voort soos dit by die ou werkgewer was. Die Wet bepaal ook verder dat die nuwe werkgewer nie die werknemers op minder gunstige voorwaardes mag aanstel as wat dit voorheen was nie. Indien die nuwe werkgewer voortgaan om die dienskontrakte te wysig wat minder gunstig is vir die werknemers, sal dit neerkom op ʼn onbillike arbeidspraktyk en kan die CCMA genader word om die geskil op te los. Hierdie uitsluiting is egter nie van toepassing indien die diensvoorwaardes op grond van ʼn kollektiewe ooreenkoms vasgestel is nie.

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Só doen jy aansoek vir ’n dranklisensie
Sanette Viljoen     Die aansoek word ingedien ingevolge Artikel 19 van die Drankwet, nr. 27 van 1989, en die voorgeskrewe vorm (Vorm 1) moet daarvoor gebruik word. Hierdie vorm moet in drievoud ingedien word. Die volgende moet in die aansoek ingesluit word: Bewys van adres; Finansiële state indien dit ’n bestaande besigheid is; Plan […]
Wat moét my prokureur vertroulik hou?
Vraag: “Ek het ‘n afspraak met ‘n prokureur om regsadvies te kry oor my besigheid en die strukturering daarvan. Ek sal sekere vertroulike inligting rakende my besigheid met hom moet deel. Val dit onder die beskerming van prokureur-kliënt privilegie?”   Antwoord: Dit is belangrik om te verstaan dat vertroulikheid en prokureur-kliënt- of regsprofessionele privilegie twee […]
Oortyd
  Die spesifieke artikels van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Nr. 75 van 1997) wat handel oor oortyd is slegs van toepassing op diegene wat onder die inkomstedrempel verdien. Die inkomstedrempel word deur die minister bepaal en afgekondig. Tans is die inkomste-drempel R205 433,33 per jaar of ongeveer R17 120,00 per maand. Indien jy onder die inkomstedrempel […]
1 2 3 38