My werkgewer se besigheid word verkoop. Wat gaan met my gebeur?

Maandag, April 4th, 2016

 

 

deur Devon Basson

 

Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat die nuwe werkgewer al die dienskontrakte wat onmiddellik voor die oordrag van die besigheid bestaan het, outomaties oorneem. Al die regte en verpligtinge wat tydens die oordrag tussen die werknemer en die ou werkgewer bestaan het, bly net so van krag.

 

Enige handelinge deur die ou werkgewer, wat die ontslag van werknemers, sake van onbillike arbeidspraktyk of sake van onbillike diskriminasie insluit, bly van krag asof dit deur die nuwe werkgewer verrig is. Daar kan ʼn ooreenkoms gesluit word tussen die ou werkgewer en die nuwe werkgewer om die verantwoordelikheid te deel.

 

Werknemers se diensrekords gaan ook voort soos dit by die ou werkgewer was. Die Wet bepaal ook verder dat die nuwe werkgewer nie die werknemers op minder gunstige voorwaardes mag aanstel as wat dit voorheen was nie. Indien die nuwe werkgewer voortgaan om die dienskontrakte te wysig wat minder gunstig is vir die werknemers, sal dit neerkom op ʼn onbillike arbeidspraktyk en kan die CCMA genader word om die geskil op te los. Hierdie uitsluiting is egter nie van toepassing indien die diensvoorwaardes op grond van ʼn kollektiewe ooreenkoms vasgestel is nie.

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Hoe die reg op privaatheid werk
Sanette Viljoen     Voor die Wereldbeker-rugbytoernooi van 2003, het die Springbokspan ʼn oefenkamp bygewoon wat later bekend geword het as Kamp Staaldraad. Tydens hierdie kamp is die spelers blootgestel aan uitputtende fisiese oefeninge, ysige temperature, uiterste fisiese ongemak en vernederende aktiwiteite. Verskeie van hierdie aktiwiteite is op film vasgevang. Na afloop van die kamp […]
Hoe werk ʼn permanente verblyfpermit vir Suid-Afrika?
Sanette Viljoen   Dit is ʼn permit wat ʼn persoon toelaat om permanent in Suid Afrika te woon en steeds ʼn burger van ʼn ander land te bly. Ingevolge die Wysigingswet op Immigrasie mag sodanige permit uitgereik word op voorwaarde dat die aansoeker nie belet of ongewens is nie.   Daar is 4 vereistes vir […]
Die ondertekening van ʼn ooreenkoms: Hoe belangrik is dit?
Afgesien van verskeie tipes regsdokumente waar die handtekeninge van die partye regtens vereis word (byvoorbeeld ʼn ooreenkoms om ʼn saaklike reg in grond van die hand te sit soos bedoel in die Wet op Vervreemding van Grond, 1981), is daar ʼn wanopvatting in die handel dat ʼn gewone ooreenkoms wat op skrif gestel is altyd […]
1 2 3 46