My werkgewer se besigheid word verkoop. Wat gaan met my gebeur?

Maandag, April 4th, 2016

 

 

deur Devon Basson

 

Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat die nuwe werkgewer al die dienskontrakte wat onmiddellik voor die oordrag van die besigheid bestaan het, outomaties oorneem. Al die regte en verpligtinge wat tydens die oordrag tussen die werknemer en die ou werkgewer bestaan het, bly net so van krag.

 

Enige handelinge deur die ou werkgewer, wat die ontslag van werknemers, sake van onbillike arbeidspraktyk of sake van onbillike diskriminasie insluit, bly van krag asof dit deur die nuwe werkgewer verrig is. Daar kan ʼn ooreenkoms gesluit word tussen die ou werkgewer en die nuwe werkgewer om die verantwoordelikheid te deel.

 

Werknemers se diensrekords gaan ook voort soos dit by die ou werkgewer was. Die Wet bepaal ook verder dat die nuwe werkgewer nie die werknemers op minder gunstige voorwaardes mag aanstel as wat dit voorheen was nie. Indien die nuwe werkgewer voortgaan om die dienskontrakte te wysig wat minder gunstig is vir die werknemers, sal dit neerkom op ʼn onbillike arbeidspraktyk en kan die CCMA genader word om die geskil op te los. Hierdie uitsluiting is egter nie van toepassing indien die diensvoorwaardes op grond van ʼn kollektiewe ooreenkoms vasgestel is nie.

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Egskeiding en rente op pensioen
Vraag: “Ek is al vir 20 jaar getroud, maar my huwelik is in gedrang en die moontlikheid bestaan dat ons binnekort gaan skei. My man het ʼn goeie pensioenfonds wat ons beplan het om vir ons aftrede te gebruik, en ek is bekommerd dat ek nie op enige deel daarvan geregtig sal wees sou ons […]
Wat is ‘n lewende testament?
Sanette de Jager   Almal weet en verstaan wat ʼn testament is ─ die dokument waarin jy jou wense uitdruk vir die dag van jou afsterwe. In hierdie dokument benoem jy die begunstigdes van jou bates en bepaal wat met jou kinders gebeur. Daar is egter ʼn groot verskil tussen ʼn gewone testament en ʼn […]
Wanneer kan iemand polisieborgtog kry as hy buite hoftyd gearresteer word?
Sanette Viljoen   Enige persoon wat in hegtenis geneem word, moet so gou moontlik na ‘n polisiestasie geneem en ingelig word van sy of haar reg om vir borgtog aansoek te doen. Die persoon moet binne 48 uur na sy of  haar inhegtenisname voor ‘n hof gebring word. Indien die 48-uur-tydperk buite gewone hoftyd verstryk, […]
1 2 3 41