ARTIKELS

Kan ek skade eis as ek in ’n winkel val?

Kan ek skade eis as ek in ’n winkel val?

In hierdie artikel word daar gekyk na twee hofsake. In beide sake het ʼn persoon in ʼn winkelsentrum geval en is beseer. Die hof het egter twee verskillende uitsprake gemaak op grond van een verskil. Lindsayv Checkers Supermarket 2008 (4) SA 634 (N) In  September 2005 in KwaZulu-Natal het ʼn vrou gaan inkopies doen by haar nabygeleë  … Lees meer

Grensdrade tussen bees- en wildboere

Grensdrade tussen bees- en wildboere

Baie goeie buurmanskappe is al verongeluk deur grensdrade. In hierdie artikel gaan ons kyk na die situasie tussen bees- en wildboere, asook na ʼn  makliker manier om enige kwessie rondom grensdrade op te los. Boer A boer met beeste en boer B boer met wild. Is boer A verantwoordelik vir 50% van die wildheining aangesien  … Lees meer

Mag ek eksotiese diere aanhou en hoe kry ek ’n permit?

Mag ek eksotiese diere aanhou en hoe kry ek ’n permit?

Wat is ’n eksotiese/uitheemse dier en wat is ’n inheemse dier? In Suid-Afrika word ‘n uitheemse spesie gedefinieer ingevolge die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Biodiversiteit nr. 10 van 2004 (NEMBA) as ‘n spesie wat nie inheems aan Suid-Afrika is nie (eksotiese en uitheemse diere is basies dieselfde). ’n Inheemse spesie beteken ‘n spesie wat natuurlik  … Lees meer

Gebruik van ʼn karstoeltjie is wetlik verpligtend!

Gebruik van ʼn karstoeltjie is wetlik verpligtend!

Op 30 April 2015 het wysigings aan die Nasionale Padverkeerswet nr. 93 van 1996 in werking getree. Regulasie 213 tot die wet bepaal dat dit vanaf 1 Mei 2015 ongeldig is vir ʼn kind tot en met die ouderdom van drie jaar om in ʼn motor op iemand se skoot te sit of om in  … Lees meer

Wetgewing oor die onderskepping van telefoongesprekke, SMS’e en slimfoon-inhoud

Wetgewing oor die onderskepping van telefoongesprekke, SMS’e en slimfoon-inhoud

Die Wet op die Reëling van Onderskepping van Kommunikasies en Verstrekking van Kommunikasie-verwante Inligting (Nr. 70 van 2002), ook bekend as RICA, is sedert 2006 in ons land in werking. Die wet plaas ʼn algemene verbod op die onderskepping van enige kommunikasie wanneer dit versend word. Dit maak egter daarvoor voorsiening dat enige persoon se  … Lees meer

Vrywaring: Solidariteit as vakbond behartig slegs arbeidsregsake, wat een van die lidmaatskapvoordele is wat die vakbond bied. Alle ander regsake op hierdie blad (siviele reg en strafreg) word deur ander partye hanteer en maak nie deel uit van die ledevoordele van Solidariteit nie. Solidariteit regsdienste is nie gebonde aan die advies en artikels wat op die blad gepubliseer word nie. Wanneer u 'n artikel lees, kyk na die publikasiedatum sodat u die jongste advies kry en nie advies wat verouderd is nie.

Klik hier om die nodige vorms af te laai om toestemming aan solidariteit te verleen om namens jou op te tree welke binne Solidariteit se beleid en magte.

BAD-BGV Mandaat/klagtevorm

Arbeidshof mandaat / klagte vorm

Algemene Litigasie Mandaat / klagtevorm

Die Solidariteit Algemene Litigasie-afdeling lewer bystand aan lede wat regsprobleme in die werkplek ervaar. Hulp word verleen in terme van regsnavrae, konsultasies, grieweprosedures, dissiplinêre ondersoeke, versoenings en arbitrasies.

Lees meer • Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid heers oor die besluit van ʼn werkgewer. Indien die grieweprosedure nie die wenslike inligting verskaf nie, kan ʼn versoek om toegang van inligting/rekords ingedien word. Alhoewel die  … Lees meer

 • In die saak South African Airways v Van Vuuren het die onderskeid tussen kompensasie (“compensation”) en skadevergoeding (“damages”) in die uitspraak van die arbeidsappèlhof ter sprake gekom. Dit was duidelik dat die twee woorde dikwels afwisselend gebruik word vanweë die dubbelsinnigheid in betekenis. Dit sal vanselfsprekend die oordeel van die hof beïnvloed in besluite oor  … Lees meer

 • Dit is algemeen bekend dat Solidariteit in ’n lang stryd teen die regering se toepassing van regstellende aksie gewikkel was en is. Oor die afgelope tien jaar het ons talle diskriminasiesake voor die arbeidshof, die arbeidsappèlhof, die hooggeregshof en die appèlhof en selfs die konstitusionele hof gebring. ’n Besluit is in 2012 geneem om die  … Lees meer

 • Inleiding Ons, as Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, het verskeie probleme met die voorgestelde wysigings aan die Wet op Diensbillikheid (Employment Equity Act (EEA)), soos uiteengesit in ons kommentaar aan die portefeuljekomitee. Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik om te fokus op die kwessie wat ons die meeste pla, naamlik die wysigings aan  … Lees meer

 • Na jare van argumentering, spekulasie en litigasie bevind die hof op  15 Februarie 2013 in die gerapporteerde saak van Jennila Naidoo vs Minister of Safety and Security JS566/2011 dat die polisie se regstellende-aksieplan effektiewelik ʼn kwotastelsel is. Die Hof beskryf die plan en die implikasies daarvan soos volg: The Equity Plan, and the affirmative action  … Lees meer

 • Baie is reeds gesê oor die impak wat die meerderheidsleer op minderheidsvakbonde gehad het en die daaropvolgende Marikana-gebeure. In hierdie artikel beskou ons egter die effek daarvan en veral op minderheidsgroepe tydens gelyke-indiensnemingsonderhandelinge. Ingevolge artikel 16 van die Wet op Gelyke Indiensneming (No. 55 van 1998) word daar van ‘n werkgewer vereis om met die  … Lees meer

 • Wat is ‘n regstellendeaksieplan / diensbillikheidsplan (employment equity plan)? Dit is baie belangrik dat werkgewers regstellende aksie volgens wetlike voorskrifte toepas en dit nie op ‘n arbitrêre wyse toepas nie. Werknemers en vakbondverteenwoordigers moet weet wat die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) voorskryf met betrekking tot die opstel, monitering en uitvoering van regstellendeaksieplanne, oftewel diensbillikheidsplanne.  … Lees meer

 • Die doel van ʼn regsopinie is om ʼn regsprobleem te analiseer en ‘n gemotiveerde oplossing daarop te verskaf. Hieronder kan lede kyk na verskeie regsopinies oor sake / algemene faktore.


  Klik hier om uit te vind wat is jou regte in terme van vervolging en hoe om 'n klag te lê indien daar op enige van jou regte ingedring word.

  ARRESTASIE

  DRONKBESTUUR

  AANRANDING

  HOE Lê JY 'N KLAG?

  Solidariteit bied ons lede en ondersteuners toegang tot sivielregtelike advies deur gebruik te maak van 'n voorkeur eksterne firma, Serfontein, Viljoen en Swart. Lede van Solidariteit kan gratis telefoniese sivielregtelike advies deur die Solidariteit Dienssentrum ontvang deur 0861 25 24 23 te skakel.

  Die finansiële welsyn van ons lede is vir Solidariteit baie belangrik. Om produktief te kan werk en gelukkig te kan leef, is finansiële welsyn uiters belangrik. Daarom het Solidariteit besluit om ’n splinternuwe ledevoordeel te ontwikkel saam met ons vennote, Serfontein Viljoen en Swart Prokureurs en DebtGrip.

  Die span van toegewyde personeel het jarelange ervaring van die administrasie van skuld en skuldberading. Jou skuld word bestuur deur ’n geregistreerde skuldberader by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR).


  Registreer / Register

  Maak toe / Close