Algemene foute by die opstel van ʼn testament

Donderdag, Februarie 16th, 2017

Indien jy oor ʼn testament beskik, sal jy die laaste woord spreek oor wat met die vrugte van al jou harde arbeid moet gebeur wanneer jy nie meer hier is nie, of hoe? Nie heeltemal nie, sê Clive Hill, ‘n Sanlam-regsadviseur.

 

Vae omskrywing

ʼn Testament wat nie duidelik bewoord is nie mag verwarring veroorsaak en uiteindelik ʼn hofbeslissing vereis. ʼn Testament wat byvoorbeeld net sê: “Ek bemaak al my geld aan my dogter Pennie”, kan maklik betwis word. Wat presies is geld? Is dit note en munte gevind in die testateur se beursie op die dag van sy dood, of sluit dit die vaste deposito in die bank en ander finansiële beleggings in?

“Tewens, om te sê: ‘Ek bemaak my boedel aan my kinders’, is nie voldoende nie – jy moet stipuleer of jy slegs na jou biologiese kinders verwys, indien jy ook ander kinders het. ʼn Paar woorde – ʼn akkurate beskrywing van presies wat jy bedoel soos: ‘Ek bemaak die saldo van my tjekrekening op die dag van my dood aan my dogter Jane’ – kan ʼn reuse-effek hê op die implementering van jou testament,” sê Hill.

 

Eweredige verdeling van jou bates tussen jou erfgename

Dit is nie ʼn goeie plan om alles gelykop te verdeel as jy meer as een erfgenaam het nie – tensy jou hele boedel uit kontant bestaan. Om byvoorbeeld eienaarskap van ʼn huis aan jou huweliksmaat en al jou kinders oor te dra mag praktiese probleme veroorsaak aangesien hulle almal die reg het om in die huis te woon, maar is dit prakties? Om eienaarskap van ʼn motor na vier persone oor te dra is ook nie prakties nie. Een van die erfgename sal die motor moet koop as hy of sy dit wil behou, maar wat as almal die motor wil koop?

 

Die betrokkenheid van begunstigdes by die opstel van jou testament

Indien enige van jou erfgename as getuie geteken het of gehelp het om jou testament op te stel, kan hulle daarvan gediskwalifiseer word om hulle erflating te ontvang as die ander erfgename die testament sou betwis. Alhoewel ʼn gediskwalifiseerde erfgenaam daarop geregtig is om die hof te nader om dit te besleg, kan dit ʼn lang en duur proses wees.

 

Geen voorsiening vir minderjariges se erflating nie

Dikwels benoem ouers minderjarige kinders as begunstigdes van bates soos assuransiepolisse se uitbetalings, eiendom en ander belegging-inkomstes. Indien jy as ouer nie ʼn trust geskep het om die erflating namens die minderjarige te hou nie, sal dit deur die Voogdefonds gehou word, wat deur die meester van die hooggeregshof geadministreer word, ʼn openbare entiteit, wat die bates slegs in beleggings met lae ʼn rentekoers belê. Dit kan tot nadeel strek van die minderjarige begunstigdes, veral as hulle nog baie jonk is. Hill sê om ʼn trust in jou testament te skep (genaamd ʼn testamentêre trust) sal verseker dat die geld wat jy aan jou kinders nalaat maklik toeganklik sal wees om na hulle behoeftes om te sien en gebruik sal word soos die bedoeling was – om vir hulle opvoeding voorsiening te maak.

Bo en behalwe hierdie algemene foute, is die grootste fout wat die meeste mense maak, om nie hulle testamente te verander wanneer hulle omstandighede verander nie. Nuwe kinders, nuwe bates en nuwe familielede kom in die prentjie. Dit is waarom jy jou testament ten minste een keer ʼn jaar moet hersien.

 

Bron: Sanlam

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Egskeiding en rente op pensioen
Vraag: “Ek is al vir 20 jaar getroud, maar my huwelik is in gedrang en die moontlikheid bestaan dat ons binnekort gaan skei. My man het ʼn goeie pensioenfonds wat ons beplan het om vir ons aftrede te gebruik, en ek is bekommerd dat ek nie op enige deel daarvan geregtig sal wees sou ons […]
Wat is ‘n lewende testament?
Sanette de Jager   Almal weet en verstaan wat ʼn testament is ─ die dokument waarin jy jou wense uitdruk vir die dag van jou afsterwe. In hierdie dokument benoem jy die begunstigdes van jou bates en bepaal wat met jou kinders gebeur. Daar is egter ʼn groot verskil tussen ʼn gewone testament en ʼn […]
Wanneer kan iemand polisieborgtog kry as hy buite hoftyd gearresteer word?
Sanette Viljoen   Enige persoon wat in hegtenis geneem word, moet so gou moontlik na ‘n polisiestasie geneem en ingelig word van sy of haar reg om vir borgtog aansoek te doen. Die persoon moet binne 48 uur na sy of  haar inhegtenisname voor ‘n hof gebring word. Indien die 48-uur-tydperk buite gewone hoftyd verstryk, […]
1 2 3 41