Algemene foute by die opstel van ʼn testament

Donderdag, Februarie 16th, 2017

Indien jy oor ʼn testament beskik, sal jy die laaste woord spreek oor wat met die vrugte van al jou harde arbeid moet gebeur wanneer jy nie meer hier is nie, of hoe? Nie heeltemal nie, sê Clive Hill, ‘n Sanlam-regsadviseur.

 

Vae omskrywing

ʼn Testament wat nie duidelik bewoord is nie mag verwarring veroorsaak en uiteindelik ʼn hofbeslissing vereis. ʼn Testament wat byvoorbeeld net sê: “Ek bemaak al my geld aan my dogter Pennie”, kan maklik betwis word. Wat presies is geld? Is dit note en munte gevind in die testateur se beursie op die dag van sy dood, of sluit dit die vaste deposito in die bank en ander finansiële beleggings in?

“Tewens, om te sê: ‘Ek bemaak my boedel aan my kinders’, is nie voldoende nie – jy moet stipuleer of jy slegs na jou biologiese kinders verwys, indien jy ook ander kinders het. ʼn Paar woorde – ʼn akkurate beskrywing van presies wat jy bedoel soos: ‘Ek bemaak die saldo van my tjekrekening op die dag van my dood aan my dogter Jane’ – kan ʼn reuse-effek hê op die implementering van jou testament,” sê Hill.

 

Eweredige verdeling van jou bates tussen jou erfgename

Dit is nie ʼn goeie plan om alles gelykop te verdeel as jy meer as een erfgenaam het nie – tensy jou hele boedel uit kontant bestaan. Om byvoorbeeld eienaarskap van ʼn huis aan jou huweliksmaat en al jou kinders oor te dra mag praktiese probleme veroorsaak aangesien hulle almal die reg het om in die huis te woon, maar is dit prakties? Om eienaarskap van ʼn motor na vier persone oor te dra is ook nie prakties nie. Een van die erfgename sal die motor moet koop as hy of sy dit wil behou, maar wat as almal die motor wil koop?

 

Die betrokkenheid van begunstigdes by die opstel van jou testament

Indien enige van jou erfgename as getuie geteken het of gehelp het om jou testament op te stel, kan hulle daarvan gediskwalifiseer word om hulle erflating te ontvang as die ander erfgename die testament sou betwis. Alhoewel ʼn gediskwalifiseerde erfgenaam daarop geregtig is om die hof te nader om dit te besleg, kan dit ʼn lang en duur proses wees.

 

Geen voorsiening vir minderjariges se erflating nie

Dikwels benoem ouers minderjarige kinders as begunstigdes van bates soos assuransiepolisse se uitbetalings, eiendom en ander belegging-inkomstes. Indien jy as ouer nie ʼn trust geskep het om die erflating namens die minderjarige te hou nie, sal dit deur die Voogdefonds gehou word, wat deur die meester van die hooggeregshof geadministreer word, ʼn openbare entiteit, wat die bates slegs in beleggings met lae ʼn rentekoers belê. Dit kan tot nadeel strek van die minderjarige begunstigdes, veral as hulle nog baie jonk is. Hill sê om ʼn trust in jou testament te skep (genaamd ʼn testamentêre trust) sal verseker dat die geld wat jy aan jou kinders nalaat maklik toeganklik sal wees om na hulle behoeftes om te sien en gebruik sal word soos die bedoeling was – om vir hulle opvoeding voorsiening te maak.

Bo en behalwe hierdie algemene foute, is die grootste fout wat die meeste mense maak, om nie hulle testamente te verander wanneer hulle omstandighede verander nie. Nuwe kinders, nuwe bates en nuwe familielede kom in die prentjie. Dit is waarom jy jou testament ten minste een keer ʼn jaar moet hersien.

 

Bron: Sanlam

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Kan ek erf as ek nie wettig aangeneem is nie?
Sanette Viljoen   Sannie is ’n enigste kind en word grootgemaak deur ouers wat nie haar biologiese ouers is nie. Alhoewel sy hulle as haar ware ouers beskou, het hulle haar nooit wettig aangeneem nie. Albei haar ouers is sieklik en besit nie ’n testament nie. Sannie is bekommerd dat sy hulle besittings sal verloor […]
Die doel van verklarings of beëdigde verklarings by verhore
Johan Nell   ʼn Verklaring is niks meer nie as ʼn weergawe van gebeure en kan die waarheid wees of nie en is nie onder eed of affirmasie nie, terwyl ʼn beëdigde verklaring onder eed of affirmasie voor ʼn kommissaris van ede afgelê is en voorgee om die waarheid te wees. Nou moet ons kyk […]
Is jou ‘domicilium’ slegs jou adres?
Sanette Viljoen Elke persoon wat al ’n kontrak geteken het of ʼn vorm ingevul het, het op die klousule domicilium citandi et executandi afgekom. Selfs die eenvoudigste vorms, soos die vorm by jou eerste doktersbesoek, bevat hierdie klousule. As ’n persoon gevra sou word wat hierdie frase beteken, is die mees algemene antwoord: “Dit is […]
1 2 3 44