Daar bestaan ʼn aantal wyses waarop die testateur vir die opvolging van begunstigdes voorsiening kan maak, wat beteken dat die testateur die eiendom nalaat aan ʼn persoon wat dit dan egter nie vrylik sal kan vervreem (verkoop) nie omdat die eiendom by die plaasvind van ʼn sekere gebeurtenis na ʼn ander persoon oorgedra moet word.

ʼn Fideicommissum bestaan uit die plaasvervanging (opvolging) van twee of meer verskillende eienaars ten aansien van dieselfde eiendom. Die kernidee hier is dat ʼn plaas of ander bate in dieselfde familie moet bly, en so ʼn reëling staan as ʼn fideicommissum bekend. Dit was moontlik om dieselfde eiendom vir generasies in die familie te behou, maar in 1965 het die wetgewer bepaal dat sodanige plaasvervanging (opvolging) slegs twee keer mag plaasvind.

Die erflater bepaal dan byvoorbeeld dat sy seun die plaas sal erf, maar onder voorwaarde van ʼn Fideicommissum dat sy kleinseun dan eendag die plaas by sy seun sal erf.

Voorbeelde van testamente :
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Maak toe / Close