ʼn Testamentêre trust word gebruik om minderjarige kinders se erflating te ontvang en namens hulle te bestuur totdat hulle ʼn sekere ouderdom bereik het of totdat ʼn sekere gebeurtenis plaasvind.

Die erflater laat die eiendom aan ʼn vermelde trustee in sy testament na met opdragte dat die trustee die eiendom bewaar, die geld spaarsamig en profytdraend investeer, en byvoorbeeld die opbrengs diskresionêr aanwend vir die onderhoud en onderrig van die kind soos vermeld in die testament. Wanneer die kind aldus die vermelde ouderdom bereik, of die “gebeurtenis” sou plaasvind – byvoorbeeld die kind trou of word mondig – word die geld aan hom of haar uitbetaal. In hierdie geval word die trustee, streng regtens, die eienaar van die eiendom, maar is verplig om dit te bewaar en te gebruik op die wyse soos uiteengesit in die testament.

Indien dit nie vir ʼn testamentêre trust was nie, sou die bates van die erflater eenvoudig in ʼn geldwaarde omgesit moes word en sou die geld in die voogdyfonds gehou moes word waar dit feitlik geen groei sou toon nie. Die testamentêre trust maak dit moontlik dat die erflater se bates in die trust gehou en bestuur word tot voordeel van die begunstigdes, gewoonlik die minderjarige kinders. Hier kan dit ook ʼn aansienlike groei toon tot die ouderdom waarop die minderjarige kinders die bates mag ontvang.

  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Maak toe / Close