In die geval waar ʼn persoon sonder ʼn testament of sonder ʼn geldige testament sterf, word sy/haar boedel ingevolge die Wet op Intestate Erfopvolging verdeel.

Die breë beginsels wat gevolg word, is die volgende:
  • Indien die erflater deur slegs ‘n gade oorleef word, erf die gade die intestate boedel.
  • Indien die erflater deur slegs afstammelinge oorleef word, erf hulle die intestate boedel.
  • Indien daar ‘n kombinasie van ‘n gade en afstammelinge (kinders of kleinkinders) is, erf hulle saam die boedel in ‘n bepaalde verhouding.
  • Indien daar geen gade of afstammeling is nie, erf die erflater se ouers en/of hulle afstammelinge (syverwante van die erflater) die boedel.
  • Indien daar nie ouers of afstammelinge van ouers is nie, erf grootouers en ander syverwante die boedel hoofdelik (per capita).
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Maak toe / Close