Só doen jy aansoek vir ’n dranklisensie

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Die aansoek word ingedien ingevolge Artikel 19 van die Drankwet, nr. 27 van 1989, en die voorgeskrewe vorm (Vorm 1) moet daarvoor gebruik word. Hierdie vorm moet in drievoud ingedien word.

Die volgende moet in die aansoek ingesluit word:

 • Bewys van adres;
 • Finansiële state indien dit ’n bestaande besigheid is;
 • Plan van die perseel (insluitend die mates van elke kamer, vensters, toonbanke en deure, asook waar elke uitgang en strate geleë is);
 • Foto’s van die binne- en buitekant van die perseel;
 • ‘n Afskrif van die spyskaart (indien van toepassing);
 • ’n Soneringsertifikaat van die plaaslike owerheid of ander bewys van grondgebruiksregte ten opsigte van die perseel;
 • ’n Deeglike motivering ter ondersteuning van die aansoek.

 

’n Lid van die SAPD sal die perseel inspekteer en ’n verslag opstel met betrekking tot die feitlike bewerings wat in die aansoek gemaak word. Derde partye sal ook die geleentheid hê om beswaar te maak teen die aansoek. Die landdros sal daarna die aansoek verwys na die Provinsiale Drankraad, wat die aansoek sal oorweeg by ’n formele vergadering wat oop is vir die publiek.

Die Drankraad sal die volgende kriteria volg:

 • Die applikant moet ’n geskikte en gepaste persoon en van goeie karakter wees.
 • Die toestaan van die lisensie moet in die belang van die publiek wees.
 • Die perseel moet geskik wees. (Persele geleë in woongebiede, naby skole of plekke van aanbidding sal baie versigtig oorweeg word.)
 • Enige ander kriteria wat die Raad belangrik ag.U kan self aansoek doen vir die lisensie, maar dit sal raadsaam wees om ‘n kenner op hierdie gebied te raadpleeg.

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Egskeiding en rente op pensioen
Vraag: “Ek is al vir 20 jaar getroud, maar my huwelik is in gedrang en die moontlikheid bestaan dat ons binnekort gaan skei. My man het ʼn goeie pensioenfonds wat ons beplan het om vir ons aftrede te gebruik, en ek is bekommerd dat ek nie op enige deel daarvan geregtig sal wees sou ons […]
Wat is ‘n lewende testament?
Sanette de Jager   Almal weet en verstaan wat ʼn testament is ─ die dokument waarin jy jou wense uitdruk vir die dag van jou afsterwe. In hierdie dokument benoem jy die begunstigdes van jou bates en bepaal wat met jou kinders gebeur. Daar is egter ʼn groot verskil tussen ʼn gewone testament en ʼn […]
Wanneer kan iemand polisieborgtog kry as hy buite hoftyd gearresteer word?
Sanette Viljoen   Enige persoon wat in hegtenis geneem word, moet so gou moontlik na ‘n polisiestasie geneem en ingelig word van sy of haar reg om vir borgtog aansoek te doen. Die persoon moet binne 48 uur na sy of  haar inhegtenisname voor ‘n hof gebring word. Indien die 48-uur-tydperk buite gewone hoftyd verstryk, […]
1 2 3 41