Só doen jy aansoek vir ’n dranklisensie

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Die aansoek word ingedien ingevolge Artikel 19 van die Drankwet, nr. 27 van 1989, en die voorgeskrewe vorm (Vorm 1) moet daarvoor gebruik word. Hierdie vorm moet in drievoud ingedien word.

Die volgende moet in die aansoek ingesluit word:

 • Bewys van adres;
 • Finansiële state indien dit ’n bestaande besigheid is;
 • Plan van die perseel (insluitend die mates van elke kamer, vensters, toonbanke en deure, asook waar elke uitgang en strate geleë is);
 • Foto’s van die binne- en buitekant van die perseel;
 • ‘n Afskrif van die spyskaart (indien van toepassing);
 • ’n Soneringsertifikaat van die plaaslike owerheid of ander bewys van grondgebruiksregte ten opsigte van die perseel;
 • ’n Deeglike motivering ter ondersteuning van die aansoek.

 

’n Lid van die SAPD sal die perseel inspekteer en ’n verslag opstel met betrekking tot die feitlike bewerings wat in die aansoek gemaak word. Derde partye sal ook die geleentheid hê om beswaar te maak teen die aansoek. Die landdros sal daarna die aansoek verwys na die Provinsiale Drankraad, wat die aansoek sal oorweeg by ’n formele vergadering wat oop is vir die publiek.

Die Drankraad sal die volgende kriteria volg:

 • Die applikant moet ’n geskikte en gepaste persoon en van goeie karakter wees.
 • Die toestaan van die lisensie moet in die belang van die publiek wees.
 • Die perseel moet geskik wees. (Persele geleë in woongebiede, naby skole of plekke van aanbidding sal baie versigtig oorweeg word.)
 • Enige ander kriteria wat die Raad belangrik ag.U kan self aansoek doen vir die lisensie, maar dit sal raadsaam wees om ‘n kenner op hierdie gebied te raadpleeg.

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Hoe die reg op privaatheid werk
Sanette Viljoen     Voor die Wereldbeker-rugbytoernooi van 2003, het die Springbokspan ʼn oefenkamp bygewoon wat later bekend geword het as Kamp Staaldraad. Tydens hierdie kamp is die spelers blootgestel aan uitputtende fisiese oefeninge, ysige temperature, uiterste fisiese ongemak en vernederende aktiwiteite. Verskeie van hierdie aktiwiteite is op film vasgevang. Na afloop van die kamp […]
Hoe werk ʼn permanente verblyfpermit vir Suid-Afrika?
Sanette Viljoen   Dit is ʼn permit wat ʼn persoon toelaat om permanent in Suid Afrika te woon en steeds ʼn burger van ʼn ander land te bly. Ingevolge die Wysigingswet op Immigrasie mag sodanige permit uitgereik word op voorwaarde dat die aansoeker nie belet of ongewens is nie.   Daar is 4 vereistes vir […]
Die ondertekening van ʼn ooreenkoms: Hoe belangrik is dit?
Afgesien van verskeie tipes regsdokumente waar die handtekeninge van die partye regtens vereis word (byvoorbeeld ʼn ooreenkoms om ʼn saaklike reg in grond van die hand te sit soos bedoel in die Wet op Vervreemding van Grond, 1981), is daar ʼn wanopvatting in die handel dat ʼn gewone ooreenkoms wat op skrif gestel is altyd […]
1 2 3 46