Só doen jy aansoek vir ’n dranklisensie

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Die aansoek word ingedien ingevolge Artikel 19 van die Drankwet, nr. 27 van 1989, en die voorgeskrewe vorm (Vorm 1) moet daarvoor gebruik word. Hierdie vorm moet in drievoud ingedien word.

Die volgende moet in die aansoek ingesluit word:

 • Bewys van adres;
 • Finansiële state indien dit ’n bestaande besigheid is;
 • Plan van die perseel (insluitend die mates van elke kamer, vensters, toonbanke en deure, asook waar elke uitgang en strate geleë is);
 • Foto’s van die binne- en buitekant van die perseel;
 • ‘n Afskrif van die spyskaart (indien van toepassing);
 • ’n Soneringsertifikaat van die plaaslike owerheid of ander bewys van grondgebruiksregte ten opsigte van die perseel;
 • ’n Deeglike motivering ter ondersteuning van die aansoek.

 

’n Lid van die SAPD sal die perseel inspekteer en ’n verslag opstel met betrekking tot die feitlike bewerings wat in die aansoek gemaak word. Derde partye sal ook die geleentheid hê om beswaar te maak teen die aansoek. Die landdros sal daarna die aansoek verwys na die Provinsiale Drankraad, wat die aansoek sal oorweeg by ’n formele vergadering wat oop is vir die publiek.

Die Drankraad sal die volgende kriteria volg:

 • Die applikant moet ’n geskikte en gepaste persoon en van goeie karakter wees.
 • Die toestaan van die lisensie moet in die belang van die publiek wees.
 • Die perseel moet geskik wees. (Persele geleë in woongebiede, naby skole of plekke van aanbidding sal baie versigtig oorweeg word.)
 • Enige ander kriteria wat die Raad belangrik ag.U kan self aansoek doen vir die lisensie, maar dit sal raadsaam wees om ‘n kenner op hierdie gebied te raadpleeg.

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Kan ek erf as ek nie wettig aangeneem is nie?
Sanette Viljoen   Sannie is ’n enigste kind en word grootgemaak deur ouers wat nie haar biologiese ouers is nie. Alhoewel sy hulle as haar ware ouers beskou, het hulle haar nooit wettig aangeneem nie. Albei haar ouers is sieklik en besit nie ’n testament nie. Sannie is bekommerd dat sy hulle besittings sal verloor […]
Die doel van verklarings of beëdigde verklarings by verhore
Johan Nell   ʼn Verklaring is niks meer nie as ʼn weergawe van gebeure en kan die waarheid wees of nie en is nie onder eed of affirmasie nie, terwyl ʼn beëdigde verklaring onder eed of affirmasie voor ʼn kommissaris van ede afgelê is en voorgee om die waarheid te wees. Nou moet ons kyk […]
Is jou ‘domicilium’ slegs jou adres?
Sanette Viljoen Elke persoon wat al ’n kontrak geteken het of ʼn vorm ingevul het, het op die klousule domicilium citandi et executandi afgekom. Selfs die eenvoudigste vorms, soos die vorm by jou eerste doktersbesoek, bevat hierdie klousule. As ’n persoon gevra sou word wat hierdie frase beteken, is die mees algemene antwoord: “Dit is […]
1 2 3 44