Só doen jy aansoek vir ’n dranklisensie

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Die aansoek word ingedien ingevolge Artikel 19 van die Drankwet, nr. 27 van 1989, en die voorgeskrewe vorm (Vorm 1) moet daarvoor gebruik word. Hierdie vorm moet in drievoud ingedien word.

Die volgende moet in die aansoek ingesluit word:

 • Bewys van adres;
 • Finansiële state indien dit ’n bestaande besigheid is;
 • Plan van die perseel (insluitend die mates van elke kamer, vensters, toonbanke en deure, asook waar elke uitgang en strate geleë is);
 • Foto’s van die binne- en buitekant van die perseel;
 • ‘n Afskrif van die spyskaart (indien van toepassing);
 • ’n Soneringsertifikaat van die plaaslike owerheid of ander bewys van grondgebruiksregte ten opsigte van die perseel;
 • ’n Deeglike motivering ter ondersteuning van die aansoek.

 

’n Lid van die SAPD sal die perseel inspekteer en ’n verslag opstel met betrekking tot die feitlike bewerings wat in die aansoek gemaak word. Derde partye sal ook die geleentheid hê om beswaar te maak teen die aansoek. Die landdros sal daarna die aansoek verwys na die Provinsiale Drankraad, wat die aansoek sal oorweeg by ’n formele vergadering wat oop is vir die publiek.

Die Drankraad sal die volgende kriteria volg:

 • Die applikant moet ’n geskikte en gepaste persoon en van goeie karakter wees.
 • Die toestaan van die lisensie moet in die belang van die publiek wees.
 • Die perseel moet geskik wees. (Persele geleë in woongebiede, naby skole of plekke van aanbidding sal baie versigtig oorweeg word.)
 • Enige ander kriteria wat die Raad belangrik ag.U kan self aansoek doen vir die lisensie, maar dit sal raadsaam wees om ‘n kenner op hierdie gebied te raadpleeg.

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Só doen jy aansoek vir ’n dranklisensie
Sanette Viljoen     Die aansoek word ingedien ingevolge Artikel 19 van die Drankwet, nr. 27 van 1989, en die voorgeskrewe vorm (Vorm 1) moet daarvoor gebruik word. Hierdie vorm moet in drievoud ingedien word. Die volgende moet in die aansoek ingesluit word: Bewys van adres; Finansiële state indien dit ’n bestaande besigheid is; Plan […]
Wat moét my prokureur vertroulik hou?
Vraag: “Ek het ‘n afspraak met ‘n prokureur om regsadvies te kry oor my besigheid en die strukturering daarvan. Ek sal sekere vertroulike inligting rakende my besigheid met hom moet deel. Val dit onder die beskerming van prokureur-kliënt privilegie?”   Antwoord: Dit is belangrik om te verstaan dat vertroulikheid en prokureur-kliënt- of regsprofessionele privilegie twee […]
Oortyd
  Die spesifieke artikels van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Nr. 75 van 1997) wat handel oor oortyd is slegs van toepassing op diegene wat onder die inkomstedrempel verdien. Die inkomstedrempel word deur die minister bepaal en afgekondig. Tans is die inkomste-drempel R205 433,33 per jaar of ongeveer R17 120,00 per maand. Indien jy onder die inkomstedrempel […]
1 2 3 38