Egskeiding en rente op pensioen

Dinsdag, Februarie 7th, 2017

Vraag: “Ek is al vir 20 jaar getroud, maar my huwelik is in gedrang en die moontlikheid bestaan dat ons binnekort gaan skei. My man het ʼn goeie pensioenfonds wat ons beplan het om vir ons aftrede te gebruik, en ek is bekommerd dat ek nie op enige deel daarvan geregtig sal wees sou ons skei nie, aangesien ons buite gemeenskap van goedere met die aanwas getroud is. Sal dit die geval wees?”

Antwoord: Vir die doeleindes van egskeiding, word die pensioenrente in ʼn pensioenfonds, voorsorgfonds en/of bewaringsfonds gedefinieer as die voordele waarop ʼn lid geregtig sou wees in terme van die reëls van sodanige fonds indien sy lidmaatskap ten tyde van die egskeiding weens bedanking beëindig word. In leketaal – dit is die gelde en rentegroei daarop vanaf die datum van deelname aan die fonds tot die datum van ‘geagte’ bedanking, en sal as sodanig nie die hele bedrag insluit wat die fonds met uiteindelike aftrede aan die lid sou uitbetaal nie.

Die pensioenrente in ʼn uittree-annuïteitsfonds verskil van dié van die pensioenfonds, voorsorgfonds en/of bewaringsfonds deurdat die pensioenrente in ʼn uittree-annuïteit gedefinieer is as die som van die lid se bydrae tot die fonds tot en met die datum van egskeiding, plus ʼn totale bedrag van eenvoudige jaarlikse rente op daardie bydraes wat teen die voorgeskrewe koers op datum is. As sodanig sal die waarde van pensioenrente in ʼn uittree-annuïteit vir die doeleindes van egskeidingsverrigtinge minder wees as die werklike fondswaarde ten tyde van die egskeiding.

Daar is ʼn algemene wanopvatting dat die pensioenrente vir doeleindes van egskeiding bereken word vanaf die huweliksdatum tot op die datum van egskeiding, maar soos vanuit bogenoemde gesien kan word, is dit nie die geval nie en moet partye versigtig trap as hulle ʼn huwelik betree of egskeiding oorweeg, en oorweeg om dit in hul voorhuwelikse kontrak aan te spreek sou die verstekposisie nie gepas wees nie.

In terme van die vermoë om te deel in die pensioenrente van ʼn eggenoot by egskeiding, is die posisie in ons reg tans as volg:

  • Getroud binne gemeenskap van goedere – eggenoot kan deel in die pensioenrente.
  • Getroud buite gemeenskap van goedere voor 1984 – die pensioenrente kan moontlik ingesluit word as ʼn hof beslis dat ʼn herverdeling van bates geregverdig is, met sodanige pensioenrente in ag geneem vir die herverdeling van bates by egskeiding.
  • Getroud buite gemeenskap van goedere ná 1984 en met die aanwas – eggenote kan deel in die pensioenrente tot so ʼn mate dat sodanige ingesluit is in die berekening van die aanwas, en mits die pensioenrente nie spesifiek uitgesluit is in die voorhuwelikse kontrak nie.
  • Getroud buite gemeenskap van goedere ná 1984 en sonder die aanwas – die pensioenrente kan nie gedeel word nie.

In jou situasie, sal jou eggenoot se pensioenrente, bereken op grond van bogenoemde, deel vorm van die berekening van die aanwas by egskeiding tensy die pensioenrente uitgesluit is in jou voorhuwelikse kontrak. Dit mag raadsaam wees om ʼn familiereg-spesialis te sien sou die moontlikheid van egskeiding ʼn realiteit word.

Bron: BDP Prokureurs

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Kan ek erf as ek nie wettig aangeneem is nie?
Sanette Viljoen   Sannie is ’n enigste kind en word grootgemaak deur ouers wat nie haar biologiese ouers is nie. Alhoewel sy hulle as haar ware ouers beskou, het hulle haar nooit wettig aangeneem nie. Albei haar ouers is sieklik en besit nie ’n testament nie. Sannie is bekommerd dat sy hulle besittings sal verloor […]
Die doel van verklarings of beëdigde verklarings by verhore
Johan Nell   ʼn Verklaring is niks meer nie as ʼn weergawe van gebeure en kan die waarheid wees of nie en is nie onder eed of affirmasie nie, terwyl ʼn beëdigde verklaring onder eed of affirmasie voor ʼn kommissaris van ede afgelê is en voorgee om die waarheid te wees. Nou moet ons kyk […]
Is jou ‘domicilium’ slegs jou adres?
Sanette Viljoen Elke persoon wat al ’n kontrak geteken het of ʼn vorm ingevul het, het op die klousule domicilium citandi et executandi afgekom. Selfs die eenvoudigste vorms, soos die vorm by jou eerste doktersbesoek, bevat hierdie klousule. As ’n persoon gevra sou word wat hierdie frase beteken, is die mees algemene antwoord: “Dit is […]
1 2 3 44