Egskeiding en rente op pensioen

Dinsdag, Februarie 7th, 2017

Vraag: “Ek is al vir 20 jaar getroud, maar my huwelik is in gedrang en die moontlikheid bestaan dat ons binnekort gaan skei. My man het ʼn goeie pensioenfonds wat ons beplan het om vir ons aftrede te gebruik, en ek is bekommerd dat ek nie op enige deel daarvan geregtig sal wees sou ons skei nie, aangesien ons buite gemeenskap van goedere met die aanwas getroud is. Sal dit die geval wees?”

Antwoord: Vir die doeleindes van egskeiding, word die pensioenrente in ʼn pensioenfonds, voorsorgfonds en/of bewaringsfonds gedefinieer as die voordele waarop ʼn lid geregtig sou wees in terme van die reëls van sodanige fonds indien sy lidmaatskap ten tyde van die egskeiding weens bedanking beëindig word. In leketaal – dit is die gelde en rentegroei daarop vanaf die datum van deelname aan die fonds tot die datum van ‘geagte’ bedanking, en sal as sodanig nie die hele bedrag insluit wat die fonds met uiteindelike aftrede aan die lid sou uitbetaal nie.

Die pensioenrente in ʼn uittree-annuïteitsfonds verskil van dié van die pensioenfonds, voorsorgfonds en/of bewaringsfonds deurdat die pensioenrente in ʼn uittree-annuïteit gedefinieer is as die som van die lid se bydrae tot die fonds tot en met die datum van egskeiding, plus ʼn totale bedrag van eenvoudige jaarlikse rente op daardie bydraes wat teen die voorgeskrewe koers op datum is. As sodanig sal die waarde van pensioenrente in ʼn uittree-annuïteit vir die doeleindes van egskeidingsverrigtinge minder wees as die werklike fondswaarde ten tyde van die egskeiding.

Daar is ʼn algemene wanopvatting dat die pensioenrente vir doeleindes van egskeiding bereken word vanaf die huweliksdatum tot op die datum van egskeiding, maar soos vanuit bogenoemde gesien kan word, is dit nie die geval nie en moet partye versigtig trap as hulle ʼn huwelik betree of egskeiding oorweeg, en oorweeg om dit in hul voorhuwelikse kontrak aan te spreek sou die verstekposisie nie gepas wees nie.

In terme van die vermoë om te deel in die pensioenrente van ʼn eggenoot by egskeiding, is die posisie in ons reg tans as volg:

  • Getroud binne gemeenskap van goedere – eggenoot kan deel in die pensioenrente.
  • Getroud buite gemeenskap van goedere voor 1984 – die pensioenrente kan moontlik ingesluit word as ʼn hof beslis dat ʼn herverdeling van bates geregverdig is, met sodanige pensioenrente in ag geneem vir die herverdeling van bates by egskeiding.
  • Getroud buite gemeenskap van goedere ná 1984 en met die aanwas – eggenote kan deel in die pensioenrente tot so ʼn mate dat sodanige ingesluit is in die berekening van die aanwas, en mits die pensioenrente nie spesifiek uitgesluit is in die voorhuwelikse kontrak nie.
  • Getroud buite gemeenskap van goedere ná 1984 en sonder die aanwas – die pensioenrente kan nie gedeel word nie.

In jou situasie, sal jou eggenoot se pensioenrente, bereken op grond van bogenoemde, deel vorm van die berekening van die aanwas by egskeiding tensy die pensioenrente uitgesluit is in jou voorhuwelikse kontrak. Dit mag raadsaam wees om ʼn familiereg-spesialis te sien sou die moontlikheid van egskeiding ʼn realiteit word.

Bron: BDP Prokureurs

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Hoe die reg op privaatheid werk
Sanette Viljoen     Voor die Wereldbeker-rugbytoernooi van 2003, het die Springbokspan ʼn oefenkamp bygewoon wat later bekend geword het as Kamp Staaldraad. Tydens hierdie kamp is die spelers blootgestel aan uitputtende fisiese oefeninge, ysige temperature, uiterste fisiese ongemak en vernederende aktiwiteite. Verskeie van hierdie aktiwiteite is op film vasgevang. Na afloop van die kamp […]
Hoe werk ʼn permanente verblyfpermit vir Suid-Afrika?
Sanette Viljoen   Dit is ʼn permit wat ʼn persoon toelaat om permanent in Suid Afrika te woon en steeds ʼn burger van ʼn ander land te bly. Ingevolge die Wysigingswet op Immigrasie mag sodanige permit uitgereik word op voorwaarde dat die aansoeker nie belet of ongewens is nie.   Daar is 4 vereistes vir […]
Die ondertekening van ʼn ooreenkoms: Hoe belangrik is dit?
Afgesien van verskeie tipes regsdokumente waar die handtekeninge van die partye regtens vereis word (byvoorbeeld ʼn ooreenkoms om ʼn saaklike reg in grond van die hand te sit soos bedoel in die Wet op Vervreemding van Grond, 1981), is daar ʼn wanopvatting in die handel dat ʼn gewone ooreenkoms wat op skrif gestel is altyd […]
1 2 3 46