BEL ONS: 012 644 4300

Die huwelik word deur die wet gedefinieer as ‘n vrywillige verbintenis van twee persone wat beide 18 jaar of ouer is en wat gesluit en geregistreer word deur òf ‘n huwelik, òf ‘n burgerlike vennootskap ooreenkomstig die voorskrifte van die Wet en met uitsluiting van alle ander vir die duur daarvan.

Indien ‘n minderjarige in die huwelik wil tree, is daar sekere vereistes waaraan voldoen moet word. Een van hierdie vereistes is dat seuns tussen die ouderdom van 14 jaar en 18 jaar oud die minister sowel as hul ouers se toestemming nodig het om te trou, en meisies tussen 15 jaar en 18 jaar oud bloot hulle ouers se toestemming benodig. Indien ‘n minderjarige wil trou, is dit raadsaam om ‘n prokureur verband hiermee te raadpleeg.

Ten einde ‘n geldige huwelik te sluit, moet die partye daartoe bevoeg wees. Partye kan om ‘n verskeidenheid redes hoegenaamd nie oor die bevoegdheid beskik om in die huwelik te tree nie, of met mekaar in die huwelik te tree nie. Voorbeelde hiervan is as die persoon reeds ‘n getroude status het kragtens die Huwelikswet (No. 20 van 1998), indien die persoon kranksinnig is, of indien dit ʼn seun jonger as 18 jaar of ʼn meisie jonger as 15 jaar is, indien daar bloedverwantskap tussen die partye bestaan, ens.

Daar moet ook wilsooreenstemming tussen die partye wees. Gevolglik word dit in ons reg vereis dat die partye tydens die burgerlike verbintenisseremonie hul bereidwilligheid om met mekaar in die huwelik te tree, moet verklaar. Hierdie bereidheid wat in die teenwoordigheid van twee getuies en die huweliksbevestiger verklaar moet word, deur skriftelik te bevestig dat hulle ‘n burgerlike verbintenis met mekaar sluit, dien as bevestiging daarvan dat daar wilsooreenstemming tussen die partye bestaan.

Ingevolge die Huwelikswet moet die gades, die getuies en die huweliksbevestiger die huweliksregister onmiddellik na voltrekking van die huwelik onderteken.

i) Huweliksvoorwaardekontrak (HVK)

Voordat twee mense die huwelik betree, is dit ʼn wyse besluit om ʼn huweliksvoorwaardekontrak op te stel. In die Suid-Afrikaanse regstelsel is twee persone outomaties binne gemeenskap van goedere getroud tensy daar ʼn huweliksvoorwaardekontrak is. ʼn Huweliksvoorwaardekontrak word deur ʼn prokureur opgestel en word by die aktekantoor geregistreer.

As jy voor die troue ʼn huweliksvoorwaardekontrak gesluit het, mag dit met of sonder die aanwasbedeling wees. Aanwas beteken bloot “groei”.

“Met aanwas” beteken alles wat die twee partye besit het voordat hulle getroud is, bly hul eie en die waarde van alles wat hulle tydens die huwelik gekoop het (die toename in hulle besittings), word om die helfte verdeel. Elke party kry sy of haar eie besittings, plus die helfte van die besittings wat tydens die huwelik aangekoop is.

“Sonder aanwas” beteken dat alles wat die partye voor die troue besit het en alles wat hulle daarna bekom het, elkeen se afsonderlike eiendom bly.

Baie mense wat in gemeenskap van goedere getroud is, vind hierdie vorm van ʼn huwelikskontrak ongerieflik en wil dit graag verander. Om binne gemeenskap van goedere getroud te wees, beteken dat elke saketransaksie, insluitende die koop van eiendom, wat enigeen van die party aangaan, deur die ander party onderteken moet word. Vir baie mense word dit bloot onprakties. Dis moontlik om die wetlike status van ʼn huwelik te verander, maar dit is duur. ʼn Prokureur is nodig en dit moet deur die hooggeregshof gehanteer word.

Voorbeelde van kontrakte

Let wel: ’n HVK moet by die aktekantoor geregistreer word voor dit geldig is.

  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close