BEL ONS: 012 644 4300

Aflaaibare dokumente

Maandag | 11 Julie | 2016 Wet op Vaardigheidsontwikkeling, No. 97 van 1998

Die tekort aan opgeleide personeel is ‘n ernstige struikelblok vir die mededingendheid van bedrywe in Suid-Afrika. Hierdie Wet en die Skills Development Levies Act, No 9 van 1999, (Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings) het ten doel om die kennis en vaardighede van die arbeidsmag uit te brei. Verbeterings in indiensneembaarheid en produktiwiteit moet bereik word deur nuwe  … Lees meer

Dinsdag | 05 Julie | 2016 KOOPKONTRAK

‘n Kontrak is ‘n regsgeldige ooreenkoms tussen twee of meer mense binne die perke van hul kontraktuele bevoegdheid. Mense wat ‘n kontrak met mekaar aangaan, moet die bedoeling hê om wedersydse verpligtinge teenoor mekaar te skep. ‘n Koopkontrak by onroerende eiendom is een van die min tipes kontrakte in Suid-Afrika wat op skrif gedoen moet  … Lees meer

Dinsdag | 05 Julie | 2016 VOETSTOOTSKONTRAK

Elke verbruiker, of altans “koper”, het die reg op beskerming van drie jaar teen versteekte defekte. Hierdie reg het tot gevolg dat indien die produk binne drie jaar defekte toon, die verkoper daardie defekte moet herstel of die produk omruil, selfs al was die verkoper nie bewus van die defekte nie. Danksy hierdie beskerming kan  … Lees meer

Dinsdag | 05 Julie | 2016 Pro forma-huurkontrak (eiendom)

Voorbeelde van kontrakte Pro forma-huurkontrak.

Woensdag | 20 April | 2016 KVBA Verwysingsvorm

Klik hier om die dokument af te laai. [pdf-embedder url=”http://regsdienste.solidariteit.co.za/wp-content/uploads/sites/10/2015/03/Form-7.11.pdf”]

Maandag | 18 April | 2016 ‘n Kritiese ontleding van die 13de verslag van die Kommissie vir Billike Indiensneming

Op 18 April 2013 het die Kommissie vir Gelyke Indiensneming (CEE) sy 13de jaarlikse verslag bekend gestel. Hierdie verslag is gebaseer op die data voorgelê aan die CEE deur alle aangewese werkgewers (50 of meer werknemers) en die werkgewers wat nie aangewese nie, maar gekies het om te stuur ongeag. Dit bevat ook data wat  … Lees meer

Maandag | 18 April | 2016
Kommentaar gesluit
Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993

Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid vereis van die werkgewer om sover redelikerwys uitvoerbaar ‘n werkomgewing in stand te hou wat veilig en sonder risiko vir die gesondheid van sy werknemers is. Dit beteken dat die werkgewer moet verseker dat die werkplek vry van gevaarlike stowwe, soos benseen, chloor en mikro-organismes, voorwerpe, toerusting, prosesse, ens.  … Lees meer

Maandag | 18 April | 2016
Kommentaar gesluit
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, No. 108 van 1996

Die Grondwet is die hoogste of opperste wet van Suid-Afrika. Dit lê uit hoe die regering saamgestel is en hoe die land regeer moet word. Omdat dit die hoogste wet in die land is, kan geen ander wet die Grondwet teëspreek nie. Indien dit wel gebeur, sal sodanige wette geskrap of gewysig word. Die Grondwet  … Lees meer

Woensdag | 13 April | 2016 Goeie praktykkode oor gelyke betaling/vergoeding vir werk van gelyke waarde

Die doel van hierdie Kode is om praktiese leiding te gee aan werkgewers en werknemers oor hoe om die beginsel van gelyke betaling/vergoeding vir werk van gelyke waarde toe te pas in hul werkplekke. Dit Kode poog om die implementering van betaling/vergoeding gelykheid in die werkplek te bevorder deur werkgewers, insluitend die staat, werknemers en  … Lees meer

Woensdag | 13 April | 2016 Goeie praktykkode: Wie is 'n werknemer

Dit Kode stel riglyne om te bepaal of persone werknemers is. Die doel daarvan is om duidelikheid en sekerheid te gee oor wie ‘n werknemer is. Klik hier tom die dokument af te laai. [pdf-embedder url=”http://regsdienste.solidariteit.co.za/wp-content/uploads/sites/10/2015/11/Code-of-good-practice-on-who-is-an-employee.pdf”]

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close