Kategorie: Artikels


Bank se verantwoordelikheid as bestuurder onttrekkings maak

Junie 20th, 2018

Bank se verantwoordelikheid as maatskappy se bestuurder ongemagtigde onttrekkings maak Deur Sanette Viljoen Is die bank verantwoordelik vir ’n maatskappy se skade indien die maatskappy se bestuurder onttrekkings uit die maatskappy se rekening maak sonder die nodige magtiging? Hierdie vraag word beantwoord in die hofsaak van D A Ungaro & Sons (Pty) Limited v Absa  … Lees meer


Mag iemand my ongestoorde besit wegneem?

Junie 20th, 2018

Mandament van spolie Deur Sanette Viljoen Daar bestaan ʼn regsreël in ons reg wat die mandement van spolie genoem word. Hierdie remedie probeer verhoed dat mense reg in eie hande neem. Die gemene reg bepaal dat ek ʼn aansoek kan bring indien iemand my regte gespolieër het. Advokaat Gustaf Pienaar verduidelik in ’n rubriek dat:  … Lees meer


Effek van ’n vrywaring in ’n e-pos

Junie 18th, 2018

Deur Sanette Viljoen In baie gevalle is daar aan die einde van ’n e-pos ’n lang, uitgerekte stuk in fynskrif. Niemand lees dit gewoonlik nie. Dit is dikwels ingewikkelde terminologie wat die afsender vrywaar van alles en nog meer. Die vraag is: Wat is die waarde daarvan? E-posvrywaring het so ʼn eentonige roetine geraak dat  … Lees meer


Eis vir nalatigheid teen ’n dokter of hospitaal

Junie 18th, 2018

Deur Sanette Viljoen Die meeste mense dink dis feitlik onmoontlik om ’n eis vir mediese nalatigheid teen ’n dokter, spesialis of hospitaal in te stel, weens die feit dat dit baie duur en byna onbekostigbaar is. Dit is belangrik om in ag te neem dat die mediese reg ’n uiters gespesialiseerde area van die reg  … Lees meer


Hoe om jou naam van die swartlys te verwyder

Junie 13th, 2018

Deur Sanette Viljoen Om geswartlys te wees, beteken jy het ʼn negatiewe kredietprofiel. As jy op die swartlys is, beteken dit jy kan nie krediet kry nie. Jy sal dus nie ʼn klere- of meubelrekening kan open nie. ʼn Banklening is ook nie moontlik nie. Jy kan slegs geswartlys word indien daar ʼn vonnis teen  … Lees meer


Ouers wat nie vir kraamverlof kwalifiseer nie

Junie 6th, 2018

Nuwe voorgestelde wetgewing vir werknemers wat ouers word en nie vir kraamverlof kwalifiseer nie. Deur Phil Davel Op 28 November 2017 het die Nasionale Vergadering(“NV”) die nuut voorgestelde wysiging aan die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Nr. 75 van 1997 soos gewysig (WBDV), in die vorm van die Wysigingswet op Arbeidswette goedgekeur. Hoewel hierdie wetgewing deur  … Lees meer


Nuwe rookwette waarvan jy behoort te weet

Junie 6th, 2018

Deur Reon Janse van Rensburg Ons almal het die reg tot ‘n gesonde omgewing Artikel 24 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Nr. 108 van 1996) bepaal dat elke inwoner die reg tot ‘n gesonde omgewing het. In ooreenstemming met die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid (Nr. 85 van 1993) asook die Wysigingswet  … Lees meer


Wat is jou regte wanneer jy afgetrek word?

Mei 23rd, 2018

Deur Nico Strydom Motoriste het regte wanneer hulle by ʼn padblokkade of langs die pad deur verkeerspolisie afgetrek word. Indien jy afgetrek word, gee jou samewerking Volgens Hein Gonzales, risiko- en ondersteuningbestuurder by die burgerregte-organisasie AfriForum se afdeling vir gemeenskapveiligheid, is dit noodsaaklik dat ʼn motoris altyd samewerking aan ʼn wetstoepassingsbeampte gee. Al is jy  … Lees meer


Wat is putatiewe noodweer?

Mei 21st, 2018

Deur Sanette Viljoen In die appèlhofsaak van S v De Oliveira 1993 2 SASV 59 (A)  is putatiewe noodweer beskryf as ʼn situasie waar ʼn persoon werklik subjektief glo dat sy lewe in gevaar is, maar objektief gesien is dit nie. Subjektief beteken dít wat in my eie kop aangaan en wat ek glo. Objektief is dit wat  … Lees meer


Skuldlose aanspreeklikheid vir skade deur jou personeel

Mei 21st, 2018

Deur Sanette Viljoen Feitestel: ʼn Besigheidseienaar word deur sy korttermynversekeringsmakelaar  geadviseer  om ’n polis uit te neem om hom te beskerm teen eise wat teen hom ingestel word vir nalatige optrede deur sy werknemers. Die eienaar voel egter dis nie sy verantwoordelikheid as sy werknemers ander mense skade berokken  nie, so hoekom moet hy spesiaal  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close