BEL ONS: 012 644 4300

Artikels

Dinsdag | 22 Januarie | 2019 Huurders se regte en verpligtinge in 'n neutedop

Deur Dr. Eugene Brink Behuising is een van die mees basiese menslike behoeftes en een wat op verskeie maniere aan voldoen en betaal kan word.   In moeilike ekonomiese tye gekenmerk deur hoë en stygende werkloosheid en banke se versigtigheid om aan voornemende huiskopers geld te leen om ʼn huis te koop, is dit verstaanbaar  … Lees meer

Dinsdag | 22 Januarie | 2019 Hoe gemaak met verlore aandelesertifikate?

Deur Sanette Viljoen Dit gebeur dikwels dat ʼn persoon of familie baie jare gelede aandele gekoop het maar intussen die aandelesertifikaat daarvan verloor het. Nou wil hy of sy daardie aandele opspoor of die waarde daarvan uitvind. Wanneer aandelesertifikate weg is en jy weet by watter maatskappy dit is, moet daar eerstens navraag gedoen word  … Lees meer

Dinsdag | 22 Januarie | 2019 Handelsbeperkings

’n Handelsbeperking is ʼn ooreenkoms waarin een party ooreenkom om sy handelsvryheid ten gunste van die ander party vir ʼn vasgestelde tydperk te beperk. Handelsbeperkings word deur die Suid-Afrikaanse kontraktereg gereguleer. Werkgewers sal dikwels ’n handelsbeperkingklousule in ’n werknemer se dienskontrak insluit om die werkgewer se handelsgeheime en vertroulike inligting te beskerm. In die saak  … Lees meer

Maandag | 21 Januarie | 2019 Bietjie perspektief oor die vasstelling van borg

Deur Sanette Viljoen Daar word baie gereeld om ’n braaivleisvuur gesels oor borg. Die een persoon is R50 000 borg opgelê en die ander persoon wat dieselfde misdaad gepleeg het word R5 000 borg opgelê. Hiermee ’n bietjie perspektief rondom die vasstelling van borg. Die Grondwet van Suid-Afrika bepaal baie spesifiek in Artikel 12 dat  … Lees meer

Maandag | 21 Januarie | 2019 Wat die Wet op die Nasionale Minimum Loon behels

Ná jare se beraadslaging is die Wet op die Nasionale Minimum Loon (No. 9 van 2018) uiteindelik op 23 November 2018 deur die president onderteken. Die wet is op 27 November 2018 in die Staatskoerant gepubliseer. Aangesien die president die Engelse teks onderteken het, sal die wet se Engelse naam as die wet se amptelike  … Lees meer

Vrydag | 18 Januarie | 2019 Proeftydperk

Wanneer ʼn werknemer se dienste by ʼn nuwe werkgewer ʼn aanvang neem, is dit dikwels aan ʼn proeftydperk onderhewig. Die doel van so ʼn proeftydperk volg logies en het ten doel dat ʼn werknemer die werkgewer binne ʼn sekere tydperk moet kan oortuig van sy of haar vermoë om die dienste waarvoor die werknemer aangestel  … Lees meer

Donderdag | 17 Januarie | 2019 Saakbespreking : Mayeki v African Bank Ltd

Saakbespreking : Mayeki v African Bank Ltd [2018] 8 BALR 859 (CCMA) In hierdie saak is die werknemer, Mayeki, in 2006 as ’n verkoopskonsultant by African Bank aangestel, en sy pligte het ingesluit om met lenings, kredietaansluitings en versekering te werk. Ten tyde van sy aanstelling is die werknemer ingelig dat hy binne ses jaar  … Lees meer

Woensdag | 16 Januarie | 2019 ’n Mediese sertifikaat vanaf ’n tradisionele geneesheer?

Deur: Sanette Viljoen Die hofsaak van Kievits Kroon Country Estate v Mmoledi (875/12) [2013] ZASCA is hier van toepassing. Johanna Mmoledi het vir agt jaar baie goeie diens verrig aan die Kievits Kroon Country Estate. Johanna het begin kla oor simptome wat dui op die roeping vanaf haar voorvaders om ’n sangoma te word. Aanvanklik  … Lees meer

Dinsdag | 15 Januarie | 2019 Verblyf wat deur werkgewers aan werknemers verskaf word

Artikel 39 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (hierna verwys as die WBDV) verleen beskerming aan werknemers wat in verblyf wat deur werkgewers verskaf word, woon. Indien die werknemer verblyf het in ʼn plek wat op die perseel van die werkgewer geleë is of ander verblyf wat deur die werkgewer verskaf word en die dienskontrak  … Lees meer

Donderdag | 10 Januarie | 2019 Diskriminasie op grond van godsdiens

Artikel 6 van die Wet op Diensbillikheid, No. 55 van 1998, verbied onbillike diskriminasie teen ’n werknemer op arbitrêre gronde. Een van hierdie gronde is godsdiens.   Hier volg ’n paar voorbeelde van waar ’n kwessie moontlik as onbillike diskriminasie op grond van godsdiens beskou kan word:   Wanneer ’n aansoeker vir ‘n pos afgekeur  … Lees meer

Registreer / Register

Maak toe / Close