BEL ONS: 012 644 4300

Artikels

Dinsdag | 16 Julie | 2019 Spoedboete in ’n meenthuiskompleks

Deur Sanette Viljoen Feitestel: Sarie ontvang ’n spoedboete op haar heffingsrekening vanaf haar meenthuiskompleks. Sy het vinniger gery in die kompleks as die toegelate 35km/h. is hierdie boete geldig en afdwingbaar? Die Wet op Deeltitels 95 van 1986 maak voorsiening vir twee stelle reëls om deeltitelskemas te reguleer, naamlik bestuursreëls en gedragsreëls. In hierdie geval  … Lees meer

Dinsdag | 16 Julie | 2019 Babas by geboorte omgeruil

Deur Sanette Viljoen Die geboorte van ʼn kind is ’n wonderlike gebeurtenis in elke ouer se lewe. Elke ouer se grootste nagmerrie is egter dat jou baba in die hospitaal omgeruil word. Vervolgens word ’n saak bespreek waar hierdie nagmerrie plaasgevind het. Op 2 Augustus 2010, na hulle geboorte in ’n staatshospitaal in Johannesburg, is  … Lees meer

Maandag | 15 Julie | 2019 Ontslag op grond van ras

Ontslag op grond van ras word geklassifiseer as outomaties onbillike ontslag ingevolge artikel 187(1)(f) van die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995). Dit beteken dat die ontslag inbreuk maak op ’n werker se grondwetlike regte op gelykheid, waardigheid en billike arbeidspraktyke.   In die saak van Bakulu v Isilumko Staffing (Pty) Ltd and others  … Lees meer

Maandag | 08 Julie | 2019 Toelaatbaarheid van elektroniese kommunikasie as getuienis

Elektroniese kommunikasie word gereguleer deur die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies (No 25 van 2002), hierna WEKT. In die woordomskrywing word data omskryf as die elektroniese aanbieding van inligting in enige vorm. Datasubjek beteken enige natuurlike persoon ten opsigte van wie persoonlike inligting na die inwerkingtreding van hierdie Wet versoek, versamel, gekollasioneer, geprosesseer of  … Lees meer

Dinsdag | 02 Julie | 2019 Swygreg teenoor die polisie en in die hof

Deur Sanette Viljoen Hoofstuk 3 (Artikel 25) van die Grondwet van Suid-Afrika verleen aan aangehoudenes, gearresteerdes en beskuldigdes verskeie regte. Een van hierdie regte is die reg om te swyg tydens pleitverrigtinge of tydens die verhoor, met ander woorde, om glad nie tydens die verhoor te getuig nie. Die reg om te swyg is ’n  … Lees meer

Maandag | 01 Julie | 2019 Mag ek dubbel gestraf word vir dieselfde misdaad?

Deur Sanette Viljoen Artikel 35(3)(m) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika voer aan dat elke persoon die reg het op ʼn billike verhoor, wat insluit die reg om nie verhoor te word vir ’n misdaad waaraan daardie persoon voorheen reeds skuldig bevind is of ontslaan is nie. In Engels word daar verwys na  … Lees meer

Maandag | 01 Julie | 2019 Wanneer is ontslag billik as 'n werknemer dwelms gebruik?

Ek sal hierdie vraag beantwoord aan die hand van Keys/ GRI Wind Steel South Africa (Pty) Ltd – (2017) 26 MEIBC 8.37.8 also reported at (2017) 10 BALR 1046 (MEIBC). In hierdie saak het ʼn werknemer vreemde gedrag getoon soos om vir sekere werktoerusting te sing. Die werkgewer het hom vir dwelms getoets en die  … Lees meer

Dinsdag | 25 Junie | 2019 Verkragting sluit sodomie in

Deur Sanette Viljoen Verkragting as ’n misdaad, soos ons dit vandag ken, was nie van die begin af so omvattend nie. Die groot ontwikkeling in Suid-Afrika het plaasgevind na die Konstitusionele Hof in 2007 beveel het dat die definisie van verkragting herskryf en uitgebrei moet word, volgende op ʼn hofsaak bekend as Masiya v Director  … Lees meer

Dinsdag | 25 Junie | 2019 Wat is die funksie van die Reserwebank?

Deur Sanette Viljoen In die saak South African Reserve Bank v Public Protector and Others (43769/17) [2017] ZAGPPHC 443 is die vraag gevra: Wat is die funksie van die sentrale bank? Die saak het gehandel oor ’n dringende aansoek wat die Suid-Afrikaanse Reserwebank gebring het ten einde twee aanbevelings van die Openbare Beskermer (OB) ter  … Lees meer

Dinsdag | 25 Junie | 2019 Moet ek belasting betaal op my dobbelwinste of Lottowengeld?

Deur Sanette Viljoen Prysgeld van die nasionale lotery word as kapitaal beskou en individue word nie daarop belas nie. Dit is ook uitgesluit van kapitaalwinsbelasting, maar dit is belangrik dat die individue wat hierdie Lottoprysgeld ontvang dit steeds verklaar aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID). Wanneer jy dus prysgeld wen, moet jy in jou belastingopgawe noem  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close