BEL ONS: 012 644 4300

Artikels

Donderdag | 23 Mei | 2019 Mondelingse bedanking

Kan ’n werkgewer deur sy optrede, ’n werknemer se terugtrek van dié se bedanking aanvaar sonder om die aanvaarding op skrif te bevestig? In terme van Suid-Afrika se arbeidsreg is dit baie duidelik dat wanneer ’n werknemer sy of haar bedanking aan ’n werkgewer kommunikeer, die bedanking effektief sal wees en nie noodwendig deur die  … Lees meer

Dinsdag | 21 Mei | 2019 Kan ouers van hulle kinders onderhoud eis?

Deur Sanette Viljoen Soos mens ouer word, ruil die rol van versorging om. Daar kom ʼn stadium waar die kinders vir hul ouers moet sorg. Dan ontstaan die vraag: kan ouers van hul kinders onderhoud eis? Die vraag word beantwoord in die saak Osman v Road Accident Fund 2015 (6) SA 74 (GP). Hier het mevrou  … Lees meer

Dinsdag | 21 Mei | 2019 Moet ’n boer wat 'n plaas koop die werkers oorneem?

Deur Sanette Viljoen Voorbeeld: Jannie koop ʼn plaas as ʼn lopende saak by Piet. Die eiendom, lande, trekkers, ens. is alles deel van die transaksie. Moet Jannie Piet se werkers ook oorneem? Artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) reël die werking kragtens dienskontrakte in hierdie tipe transaksies. Die artikel verseker  … Lees meer

Dinsdag | 21 Mei | 2019 Proses om ’n nuwe maatskappy te stig

Deur Sanette Viljoen Vir baie mense is die woord “maatskappy” soms iets vreemds en onbekend. Daar word ook baie keer aangevoer dat dit beter is om besigheid te doen in die naam van ’n maatskappy as in jou eie naam. Die onsekerheid lê meestal in die proses en die kostes van die verkryging van ʼn  … Lees meer

Dinsdag | 21 Mei | 2019 Implikasies as ouer na egskeiding met kinders oorsee verhuis

Deur Sanette Viljoen Wat gebeur as ’n geskeide ouer of die ouer van ’n buite-egtelike kind met al die kinders oorsee wil verhuis. Die kinders se een ouer bly dan agter en wil in die meeste gevalle nie toestem dat die kinders saam met die ander ouer verhuis nie. Natuurlik is daar talle aspekte wat  … Lees meer

Maandag | 20 Mei | 2019 Kan ’n pleegouer onderhoud eis by die biologiese ouer?

Deur Sanette Viljoen Pleegsorg is die tydelike plasing van ʼn kind wat versorging en/of beskerming nodig het. Die kind word geplaas in die sorg van ʼn bevoegde persoon wat nie ook die ouer of voog van die kind is nie. Om te kwalifiseer as ʼn pleegsorgkind moet die kind: – jonger as 18 jaar wees,  … Lees meer

Maandag | 20 Mei | 2019 Insubordinasie

Insubordinasie is ʼn vorm van wangedrag wat voorkom wanneer ʼn werknemer die gesagsposisie van ʼn werkgewer verontagsaam. Dit vind oor die algemeen plaas wanneer ʼn werknemer weier of versuim om ʼn wettige en/of redelike instruksie uit te voer. Aangesien dit as ʼn ernstige oortreding geag word, kan dit tot dissiplinêre stappe en selfs ontslag lei.  … Lees meer

Vrydag | 17 Mei | 2019 Siekverlof

Ek was weens siekte nie by die werk op ʼn Maandag nie en my werkgewer versoek nou dat ek ʼn mediese sertifikaat indien. Kan hulle dit doen? Artikel 23 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (No. 75 van 1997) reguleer die bewys van ongeskiktheid weens siekte of besering. Ingevolge dié artikel hoef ʼn werkgewer nie  … Lees meer

Donderdag | 16 Mei | 2019 Eienaarskap van wild wat uit 'n kamp ontsnap

Deur Sanette Viljoen Artikel 2(1) van die Wet op Wilddiefstal (Wet 105 van 1991) bepaal dat ʼn persoon wat wild aanhou op grond wat voldoende omhein is soos beoog in subartikel 2 van die wet nie eienaarskap van daardie wild sal verloor indien die wild ontsnap uit die omheinde grond of gebied nie. Kragtens artikel  … Lees meer

Donderdag | 16 Mei | 2019 Jou regte as pasiënt

Deur Emsie Martin Nie almal het ʼn mediese fonds nie, en dit is soms net nodig om herinner te word aan jou regte as pasiënt. Die Handves van Pasiënteregte van Suid-Afrika is ʼn dokument van die nasionale departement van gesondheid wat jou regte en verantwoordelikhede verduidelik wanneer jy vir behandeling na ’n plek gaan waar  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close