BEL ONS: 012 644 4300

Artikels

Maandag | 12 November | 2018 DIE REGULERING VAN WERKSURE

Artikel 7 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes Nr. 75 van 1997 (hierna verwys as “die Wet”) bepaal dat elke werkgewer die werktyd van werknemers moet reël ooreenkomstig die bepalings van enige Wet wat beroepsgesondheid en –veiligheid reguleer, en met behoorlike inagneming van die gesondheid en veiligheid van werknemers, behoorlike inagneming van die Goeie Praktykkode:  … Lees meer

Maandag | 12 November | 2018 Tydelike indiensnemingsagentskappe

Tydelike indiensnemingsagentskappe en die vraag wie werklik die werkgewer is ná ’n driemaandetydperk Artikel 198A(1) van die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV) definieer tydelike indiensneming as werk wat vir ʼn kliënt verrig word deur ʼn werknemer wat nie drie maande oorskry nie, en waar ʼn werknemer as ʼn plaasvervanger vir ʼn afwesige werknemer optree. Tydelike indiensneming  … Lees meer

Dinsdag | 06 November | 2018 Is dit verpligtend om mediese toetse te ondergaan?

Mag ʼn werkgewer werkernemers verplig om mediese toetse te ondergaan? Ingevolge artikel 7 van die Wet op Gelyke Indiensneming word mediese toetse op ʼn werknemer verbied tensy wetgewing dit toelaat of vereis, of indien dit regverdigbaar is deur mediese feite, werksomstandighede, sosiale beleid, regverdige verdeling van werknemersvoordele, of die inherente vereistes van ʼn werk.    … Lees meer

Dinsdag | 06 November | 2018 Skenkings tussen man en vrou net vóór insolvensie

Deur Sanette Viljoen Jan skenk klomp waardevolle besittings aan sy vrou net vóór hy insolvent verklaar word. Hy en sy vrou is buite gemeenskap van goedere getroud en is onder die indruk dat die skuldeisers nie aan sy vrou se bates mag raak nie. Is dit inderwaarheid so? In hierdie geval het die wetgewer dit  … Lees meer

Maandag | 05 November | 2018 Verbode stimulante in die werkplek

Dit het met verloop van tyd algemene praktyk geword dat ʼn werknemer nie onder die invloed van verbode stimulante by die werk mag wees nie. Dit het mettertyd ook ʼn regulasie geword wat in beleid vervat word. In die verlede was die algemeenste sondebok in die verband om onder die invloed van alkohol by die  … Lees meer

Dinsdag | 30 Oktober | 2018 Mediese nalatigheid by ’n staatshospitaal

Deur Sanette Viljoen Dis toenemend in die nuus dat staatsinstansies nie hul werk behoorlik doen nie, veral in gevalle waar moeders of babas in die hospitaal doodgaan of permanente skade opdoen weens die nalatigheid van dokters of verpleegsters. Die hof het in die volgende saak die staatsinstansie skuldig bevind aan nalatigheid omdat hy nie sy  … Lees meer

Dinsdag | 30 Oktober | 2018 MIDDELLIKE AANSPREEKLIKHEID

Middellike aanspreeklikheid kan algemeen beskryf word as die streng aanspreeklikheid van een persoon vir die onregmatige daad van ’n ander persoon. Eersgenoemde is dus onregstreeks of middellik aanspreeklik vir die skade wat deur laasgenoemde veroorsaak is. Die aanspreeklikheid geld waar daar ’n bepaalde verhouding tussen twee persone is. Vir die doel van hierdie artikel fokus  … Lees meer

Woensdag | 24 Oktober | 2018 Mag jy afvalverwydering self doen en die heffing vermy?

Deur Tania du Toit Is dit uitvoerbaar om die afvalverwyderingsheffing van jou maandelikse munisipale rekening te systap? Die antwoord is ʼn kort “nee”; tog is daar die welkome vooruitsig van ʼn toekomstige kosteverligting binne ʼn bepaalde raamwerk. Verpligte nasionale munisipale herwinning sal binne die afsienbare toekoms in fases geïmplementeer word; Johannesburg het in Junie 2018  … Lees meer

Woensdag | 24 Oktober | 2018 Onverwagse uitbreidings aan ’n deeltitelskema

Deur Sanette Viljoen Feite: Jan koop ʼn eenheid in ʼn deeltitelskema. Hy betaal baie duurder vir ʼn spesifieke eenheid wat reg langsaan ʼn parkie is, met ʼn mooi uitsig. ʼn Jaar later daag daar stootskrapers op en begin die parkie omkeer. Die ontwikkelaar sê vir Jan dat nog 20 eenhede opgerig gaan word in die  … Lees meer

Donderdag | 18 Oktober | 2018 'n Dispuut en die betaling van my munisipale rekening

Deur Sanette Viljoen Daar is baie emosie rondom ʼn munisipale rekening. Dit is ook verstaanbaar, veral as jou normale rekening R2 000 ’n maand is en die munisipaliteit stuur vir jou ’n rekening van R20 000. Hoe hanteer jy dit? Dit is belangrik om te onthou dat daar ʼn meganisme is in die Wet op  … Lees meer

Registreer / Register

Maak toe / Close