BEL ONS: 012 644 4300

Artikels

Dinsdag | 26 Maart | 2019 Valslik van Rasisme beskuldig word

Die arbeidsappèlhof het bevestig dat valse aantygings en beskuldigings van rassisme ’n ontslagbare oortreding is. In die saak van die City of Cape Town v Freddie & Others (2016) 37 ILJ 1364 (LAC) het die arbeidsappèlhof ‘n arbitrasietoekenning nagegaan waarin die kommissaris bevind het dat die werknemer onbillik ontslaan is omdat hy herhaalde ongegronde bewerings van  … Lees meer

Maandag | 25 Maart | 2019 Sakeredding

Wanneer ʼn werknemer ʼn eis vir uitstaande bedrae geld teen ʼn werkgewer het en daardie werkgewer gaan in sakeredding, kan litigasie slegs voortgesit word indien die eisverklaring op die werkgewer beteken is voordat die werkgewer kennis van die sakeredding gegee het. Indien die werkgewer kennis van sakeredding gegee het en die proses het amptelik begin,  … Lees meer

Dinsdag | 19 Maart | 2019 Kan iemand met eiendomsreg uit sy eie eiendom uitgesit word?

Deur Sanette Viljoen Hierdie artikel fokus op ʼn 2016 beslissing deur die hoogste hof van appèl in die saak van Hendricks v M Hendricks & Others [2015] ZASCA 165. Die saak is van belang vir doeleindes van interpretasie kragtens Artikel 4(7) van die Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Besetting van Grond  … Lees meer

Dinsdag | 19 Maart | 2019 Opnames in die werkplek

Hedendaagse tegnologie, soos byvoorbeeld slimfone, maak dit uiters maklik om foto’s by die werkplek te neem, bewyse van onregmatighede elektronies in te samel en om gesprekke, oproepe, vergaderings en kommunikasie elektronies op te neem. In hierdie artikel kyk ons kortliks na die regmatigheid hiervan, al dan nie.   In die saak van National Union of  … Lees meer

Dinsdag | 19 Maart | 2019 Skuldig bevinding aan misdrywe tydens optog

Deur Sanette Viljoen Kan ek skuldig bevind word aan misdrywe tydens ‘n optog as ek net saamgestap het? Voorbeeld: Jannie het ’n klomp vriende wat baie polities gedrewe is en veg vir dit waarin hulle glo. Jannie se vriende dwing hom dikwels om deel te neem aan optogte. Jannie gaan stap saam in die optog  … Lees meer

Maandag | 18 Maart | 2019 Hoe werk privilegie tussen ‘n prokureur en sy kliënt?

Deur Sanette Viljoen Dis belangrik om daarop te let dat alle inligting tussen ʼn prokureur en sy kliënt werklik vertroulik is. Indien dit nie so was nie, sou kliënte natuurlik huiwerig wees om enige wesenlike feit aan hul prokureur te openbaar. Die inligting bly ook vertroulik nadat die kliënt sy mandaat met die prokureur beëindig  … Lees meer

Maandag | 18 Maart | 2019 Die geloofwaardigheid van getuies

Om in ʼn verhoor te slaag is dit ʼn party se plig om getuienis van geloofwaardige getuies te bring. In die saak, National Union of Food and Beverage Wine Spirits and Allied Workers Union obo Osman vs. RCL Foods – Animal Feed Division, het kommissaris F Maluleke die geloofwaardigheid van getuies hanteer.   Die werknemer,  … Lees meer

Dinsdag | 12 Maart | 2019 Wysiging van diensvoorwaardes

Alhoewel die diensverhouding tussen ’n werkgewer en ’n werknemer met sekere statutêre bepalings vermeng is, bly die grondslag daarvan steeds die dienskontrak wat op die kontraktereg gegrond is. Die diensverhouding word dus deur die voorwaardes van die kontrak gereguleer. ’n Fundamentele beginsel van die kontraktereg is dat die partye aan die ooreengekome voorwaardes gehoor moet  … Lees meer

Maandag | 11 Maart | 2019 Elemente van Afwesigheid

Wat is die elemente van afwesigheid en wanneer kan ’n werknemer vir hierdie tipe wangedrag ontslaan word? Afwesigheid kan gedefinieer word in laat koms, afwesigheid by die werknemer se werkstasie en afwesigheid van die werkplek self vir kort periodes. ’n Werknemer is verplig om ’n diens aan die werkgewer te lewer gedurende die ooreengekom ure  … Lees meer

Vrydag | 08 Maart | 2019 Kraamverlof vir mans

Wat is die huidige wetsbepalings wat geld ten opsigte van kraamverlof vir mans? Ingevolge artikel 27 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes kan ʼn man tans drie dae gesinsverantwoordelikheidsverlof by die geboorte van sy kind neem. Huidige wetgewing maak nie voorsiening vir vaderskapverlof nie, maar ʼn pa is wel daarop geregtig om betaalde gesinsverantwoordelikheidsverlof ná  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close