BEL ONS: 012 644 4300

Arbeidsreg

Maandag | 11 November | 2019 Afleggings: Watter proses moet die werkgewer volg?

Ons kry verskeie navrae vanaf lede aangaande die proses wat ʼn werkgewer moet volg alvorens werknemers afgelê kan word. Dié proses wat gevolg moet word, is goed verduidelik in die saak van Macuvele v Kensington Ridge Primary School (JS20/2013) [2014] ZALCJHB 74. In hierdie saak het die hof bevestig dat die werkgewer moet kan bewys  … Lees meer

Woensdag | 06 November | 2019 Vastetermynkontrak en wat behels so ‘n kontrak?

Wat is die definisie van ʼn vastetermynkontrak en wat behels so ʼn kontrak? ʼn Vastetermynkontrak is ʼn kontrak wat opgestel word om vir ʼn spesifieke tydperk te geld, of wat geld totdat die projek waarvoor dit aangegaan is, afgehandel is. Kontraktueel gesproke behels beëindiging van ʼn vastetermynkontrak nie afdanking nie omdat dié spesifieke kontrak eenvoudig  … Lees meer

Maandag | 21 Oktober | 2019 Griewe en die voorgestelde tydperk daarvoor in die SAPD

Griewe en die voorgestelde tydperk daarvoor in die Suid-Afrikaanse Polisiediens Vraag: Ek is tans ʼn offisier in die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD). Ek werk al ongeveer vier jaar lank vir die SAPD. In my tweede jaar van diens het ons stasiebevelvoerder afgetree. My werksomstandighede het met die koms van die nuwe stasiebevelvoerder drasties verander. Die offisier  … Lees meer

Maandag | 30 September | 2019 Mediese Ongeskiktheid

Wanneer ’n werknemer se mediese toestand of beserings van so ’n aard is dat hulle nie meer hul pligte teenoor hul werkgewer kan vervul nie, kan dit aanleiding gee tot diensbeëindiging. Daar is belangrike riglyne wat deur toepaslike wetgewing en regspraak voorgeskryf word voor so ’n ontslag kan plaasvind. Die werknemer se omstandighede en die  … Lees meer

Maandag | 16 September | 2019 Rassistiese Aanmerkings is gronde vir Onmiddelike Ontslag

RASSISTIESE AANMERKINGS IN DIE WERKPLEK IS GRONDE VIR ONMIDDELIKE ONTSLAG In die onlangse arbitrasie van Makhanya en St. Gobain het die kwessie van rassistiese aanmerkings in die werkplek weer ter sprake gekom. Die arbitrasie het onder die vaandel van die Bedingingsraad vir die Chemiese Bedryf (NBCCI) met saaknommer GPCHEM 367-18 plaasgevind.  Die uitspraak is op  … Lees meer

Maandag | 09 September | 2019 Wanneer moet ek ‘n saak na die KVBA verwys?

Wanneer moet ek ʼn saak na die KVBA verwys en wat gebeur as ek die spertyd gemis het? Artikel 191 van die Wet op Arbeidsverhoudinge reguleer die tydperk waarbinne ʼn spesifieke tipe dispuut verwys moet word. Ingevolge artikel 191(1)(b)(i) moet ʼn dispuut oor onbillike ontslag binne 30 dae van die datum van die ontslag verwys  … Lees meer

Maandag | 02 September | 2019 Konsultasies om beleide te verander

IS ’N WERKGEWER VERPLIG OM KONSULTASIES TE HOU OM BELEIDE TE VERANDER RELEVANTE FEITE: Daar was ʼn beleid by die werkgewer dat daar by aftrede, normaal en vroeë aftrede, bydrae gelewer sal word tot vervoerkostes na ’n werknemer se aftrede adres, mits drie kwotasies vir oorweging voorsien word. Die beleid het egter verandering ondergaan voordat  … Lees meer

Maandag | 26 Augustus | 2019 Kraamverlof voordele

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes gee aan swanger werknemers die reg om kraamverlof te neem. Die Werkloosheidsversekeringswet en Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) is van toepassing op alle werkgewers en werknemers, met die uitsluiting van: werknemers wat minder as 24 uur per maand werk vir ’n werkgewer; leerders; staatsamptenare; buitelanders wat op kontrakwerk in Suid-Afrika werk; werknemers wat  … Lees meer

Maandag | 19 Augustus | 2019 Verbeur ek my jaarlikse verlof tydens my kraamverlof?

Verbeur ek die opeenhoping van my jaarlikse verlof tydens my vier maande kraamverlof? Deur Devon Basson   Dié vraag kom gereeld na vore en in meeste gevalle is die persoon wie op kraamverlof gaan onseker of haar gewone jaarlikse verlof steeds tydens haar kraamverlof gaan ophoop. Daar is nie ’n direkte antwoord op hierdie vraag  … Lees meer

Maandag | 29 Julie | 2019 Die belangrikheid van oorlegpleging tydens 189-proses

Die belangrikheid van oorlegpleging in goeie trou tydens 189-proses In die betreurenswaardige ekonomiese klimaat van vandag vind afleggings in die werkplek daagliks plaas. Hoewel afleggings ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995) (die WAV) ʼn geldige rede is om werknemers se dienste te beëindig, moet die bepalings vervat in artikel 189 van die  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close