BEL ONS: 012 644 4300

Arbeidsreg

Maandag | 22 Julie | 2019 Die vertrouensverhouding tussen werknemer en werkgewer

Werknemers het ’n fidusiêre verpligting om in die beste belang van hulle werkgewer op te tree. Afgesien van die skriftelike dienskontrak, berus die verhouding tussen ’n werknemer en ’n werkgewer op wedersydse vertroue. Enige gedrag wat ’n negatiewe impak op die vertrouensverhouding het, kan as ernstige wangedrag beskou word. Tipiese wangedrag wat hiermee verband hou,  … Lees meer

Maandag | 15 Julie | 2019 Ontslag op grond van ras

Ontslag op grond van ras word geklassifiseer as outomaties onbillike ontslag ingevolge artikel 187(1)(f) van die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995). Dit beteken dat die ontslag inbreuk maak op ’n werker se grondwetlike regte op gelykheid, waardigheid en billike arbeidspraktyke.   In die saak van Bakulu v Isilumko Staffing (Pty) Ltd and others  … Lees meer

Maandag | 08 Julie | 2019 Toelaatbaarheid van elektroniese kommunikasie as getuienis

Elektroniese kommunikasie word gereguleer deur die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies (No 25 van 2002), hierna WEKT. In die woordomskrywing word data omskryf as die elektroniese aanbieding van inligting in enige vorm. Datasubjek beteken enige natuurlike persoon ten opsigte van wie persoonlike inligting na die inwerkingtreding van hierdie Wet versoek, versamel, gekollasioneer, geprosesseer of  … Lees meer

Maandag | 01 Julie | 2019 Wanneer is ontslag billik as 'n werknemer dwelms gebruik?

Ek sal hierdie vraag beantwoord aan die hand van Keys/ GRI Wind Steel South Africa (Pty) Ltd – (2017) 26 MEIBC 8.37.8 also reported at (2017) 10 BALR 1046 (MEIBC). In hierdie saak het ʼn werknemer vreemde gedrag getoon soos om vir sekere werktoerusting te sing. Die werkgewer het hom vir dwelms getoets en die  … Lees meer

Maandag | 24 Junie | 2019 STUDIEVERLOF: WAT HET JY GELEER?

In die afgelope paar weke het ons ʼn paar artikels op ons blad gepubliseer wat verband hou met studieverlof. Die vraag is nou: Het jy iets hieruit geleer en verstaan jy jou regte in verband met studieverlof nou beter?   Kom ons toets jou kennis. Hieronder is ʼn stel vrae, gevolg deur hul antwoorde. Toets  … Lees meer

Woensdag | 19 Junie | 2019 My Werkgewer het my studies betaal

Deur Chantal van der Merwe My werkgewer het my studies betaal, maar ek wil graag my bedanking indien. Moet ek die geld wat my werkgewer aan my studies bestee het, terugbetaal? Hierdie tipe navraag kom gereeld onder die aandag van Solidariteit se regspan en die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Indien jy as werknemer ʼn  … Lees meer

Maandag | 10 Junie | 2019 Studieverlof

Deur Karla Endres Studieverlof is noodsaaklik vir alle werknemers wat probeer om studie met werk te balanseer. Ongelukkig reguleer die Wet op Basiese Diensvoorwaardes nie studieverlof nie. Daarom is dit belangrik dat ’n maatskappy se beleid vir studieverlof voorsiening moet maak. Indien nie, is dit belangrik dat studieverlof deur jou dienskontrak gereguleer moet word. Indien  … Lees meer

Dinsdag | 28 Mei | 2019 Verteenwoordiging tydens my verhoor:

Ek het ʼn klagstaat ontvang en dit bepaal dat ʼn vakbondverteenwoordiger (‘union representative’) my tydens my verhoor mag verteenwoordig. Beteken dit dat ʼn litigant van Solidariteit my mag verteenwoordig?   Die Wet op Arbeidsverhoudinge (“die Wet”) tref ʼn onderskeid tussen ʼn vakbondbeampte (“union official”) en ʼn vakbondverteenwoordiger (“union representative”). Volgens die Wet is ʼn vakbondbeampte  … Lees meer

Maandag | 27 Mei | 2019 Betaling in die geval van diensbeëindiging

Betaling in plaas van die werk van kennistyd in die geval van diensbeëindiging Deur Devon Basson Artikel 38 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal dat wanneer die werkgewer betaling aanbied in plaas daarvan om ʼn werknemer kennis te gee ingevolge artikel 37 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, ʼn werkgewer die werknemer die vergoeding  … Lees meer

Vrydag | 24 Mei | 2019 Verbod op mededingingsooreenkomste na ontslag of aflegging

Verbod op mededingingsooreenkomste na ontslag of aflegging Verbod op mededingingsooreenkomste (hieronder “ooreenkoms” genoem) kom toenemend voor onder werkgewers in alle arbeidsmarkte. Alhoewel die ooreenkomste die werkgewer se belange beskerm, is dit meestal tot nadeel van die werknemer. Dit is vanuit die staanspoor belangrik om daarop te wys dat die ooreenkomste nie deel van die arbeidsreg  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close