BEL ONS: 012 644 4300

Artikels

Maandag | 22 Februarie | 2021 Hoe skep ek ’n testamentêre trust vir my kinders?

Deur Sanette Viljoen ’n Testamentêre trust is ’n trust wat gestig word ingevolge ’n testament van die oprigter na sy afsterwe. ’n Tipiese voorbeeld van ’n testamentêre trust is waar daar vir minderjarige kinders voorsiening gemaak word. Die testament bepaal dus dat die minderjarige kinders nie self die geld mag ontvang nie, maar dat die  … Lees meer

Dinsdag | 16 Februarie | 2021 Kan “gemeenskaplike doel” aangevoer word by geslagsmisdade

Deur Sanette Viljoen In 1998 het nege jong mans laat die aand verskeie huise aangeval. Hulle het ongelooflik gewelddadig en bloeddorstig opgetree. In totaal het hulle daardie nag agt verskillende vrouens verkrag. Sommige van daardie vrouens is meer as een keer deur verskillende mans verkrag. Sommige is deur die vrouens geëien en sommige is nie  … Lees meer

Dinsdag | 16 Februarie | 2021 Dagvaardings vir spoedoortredings op spoedkamera vasgevang

Deur Sanette Viljoen Daar is spoedkameras langs die meeste van die Suid-Afrika se hoofpaaie. Dagvaardings vir spoedoortredings volgens hierdie kameras word gewoonlik per pos aan die oortreder gestuur. Die vraag wat egter gevra word, is hoe lank nadat jy deur ʼn spoedkamera betrap is, kan die dagvaarding nog op jou beteken word? Ingevolge die algemene  … Lees meer

Maandag | 08 Februarie | 2021 Die demistifisering van handelsreg

Deur dr. Eugene Brink Die reg het baie vertakkings, waarvan handelsreg ʼn baie belangrike dog komplekse een is. Dit is nie die maklikste vraag nie, maar wat is handelsreg? VZLR-prokureurs in Pretoria sê “handelsreg verwys na die regsbeginsels wat in die sakewêreld toegepas word en dit het betrekking op mense en entiteite wat by besigheid  … Lees meer

Maandag | 08 Februarie | 2021 Waarom lid wees van 'n vakbond?

Waarom lid wees van ʼn vakbond en wat is die kenmerke van ʼn ideale vakbond, met spesifieke verwysing na Solidariteit? Deur Melodie Veldhuizen Waarom behoort elke werknemer, in watter beroep ook al, lid van ʼn vakbond te wees? Jy betaal dalk honderde rande per maand vir korttermynversekering, vir ingeval jy die dag in ʼn ongeluk  … Lees meer

Dinsdag | 08 Desember | 2020 Wat is ’n Trust?

Deur Sanette Viljoen Wanneer jy ’n trust as ’n entiteit oorweeg, is dit eerstens belangrik om die wese van ’n trust te verstaan. Met ander woorde, wat is ’n trust? ’n Trust is ’n ooreenkoms/kontrak tussen die oprigter van die trust en die trustees van die trust ten behoewe van ’n derde, naamlik die begunstigdes  … Lees meer

Dinsdag | 08 Desember | 2020 Kry ek ’n kriminele rekord as ek skulderkenningsboete betaal

Deur Sanette Viljoen ʼn Skulderkenningsboete is ʼn metode wat in ons reg gebruik word om druk op die oorvol hofrolle te verminder. Hierdie boete word as ʼn opsie deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) gebied aan ʼn persoon wat gearresteer is vir ʼn minder ernstige misdryf. Hierdie boete kan betaal word nog voordat die persoon in  … Lees meer

Dinsdag | 08 Desember | 2020 Billike alternatiewe vir aflegging

Deur Aimee Nel Die Oyster Box Hotel het besluit om vir ʼn tydperk van twee jaar vir opknappingswerk te sluit. Sestig werknemers is afgelê. Toe die hotel heropen, is slegs een werknemer weer in diens geneem. Vyftien van die werknemers het aangevoer dat hul aflegging onregverdig was omdat die werkgewer nie redelike alternatiewe vir aflegging  … Lees meer

Maandag | 07 Desember | 2020 Wanneer is die bank aanspreeklik indien ek my kaart verloor?

Deur Sanette Viljoen Feitestel: Sarel ontvang ’n nuwe bankkaart en PIN-nommer. Hy skryf sy nuwe PIN-nommer op ’n papiertjie en bere dit in sy beursie. Hy gaan met vakansie en verloor sy beursie. Daardie aand gebruik ’n vreemdeling sy bankkaart om kontant te onttrek. Wat is die bank se aanspreeklikheid in hierdie geval? Antwoord: Indien  … Lees meer

Maandag | 07 Desember | 2020 Is ’n tuisopgestelde huwelikskontrak geldig en afdwingbaar?

Deur Sanette Viljoen Feitestel: Jan en Sannie is getroud buite gemeenskap van goedere. Na vele jare het hulle ʼn paar suksesvolle besighede opgebou. Hulle het saam besluit om ʼn ooreenkoms op te stel wat bepaal dat hulle hulself sien as getroud binne gemeenskap van goedere. Nou is die huwelik op die rotse en hulle wil  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close