Kategorie: Aflaaibare dokumente, Praktykkodes


Goeie praktykkode oor gelyke betaling/vergoeding vir werk van gelyke waarde

April 13th, 2016

Die doel van hierdie Kode is om praktiese leiding te gee aan werkgewers en werknemers oor hoe om die beginsel van gelyke betaling/vergoeding vir werk van gelyke waarde toe te pas in hul werkplekke. Dit Kode poog om die implementering van betaling/vergoeding gelykheid in die werkplek te bevorder deur werkgewers, insluitend die staat, werknemers en  … Lees meer


Goeie praktykkode: Wie is 'n werknemer

April 13th, 2016

Dit Kode stel riglyne om te bepaal of persone werknemers is. Die doel daarvan is om duidelikheid en sekerheid te gee oor wie ‘n werknemer is. Klik hier tom die dokument af te laai.


Goeie praktykkode : Die integrasie van diensbillikheid in menslikehulpbronbeleide en –praktyke – Deel 2

April 11th, 2016

DEEL 2 – Die doel van hierdie Kode is om riglyne te verskaf oor die uitskakeling van onbillike diskriminasie en die toepassing van regstellendeaksie maatreëls in die konteks van die belangrikste menslike hulpbron gebiede, soos bepaal in die Wet . Dit is nie bedoel om ‘n omvattende menslike hulpbronne kode wees nie, maar eerder ‘n  … Lees meer


Goeie praktykkode : Die integrasie van diensbillikheid in menslikehulpbronbeleide en –praktyke – Deel 1

April 11th, 2016

Die doel van hierdie Kode is om riglyne te verskaf oor die uitskakeling van onbillike diskriminasie en die toepassing van regstellendeaksie maatreëls in die konteks van die belangrikste menslike hulpbron gebiede, soos bepaal in die Wet . Dit is nie bedoel om ‘n omvattende menslike hulpbronne kode wees nie, maar eerder ‘n identifisering van areas  … Lees meer


Goeie praktykkode : Oor sleutelaspekte van MIV/VIGS en indiensneming

April 11th, 2016

Die hoofdoelwit van hierdie kode is om riglyne uit een te sit vir werkgewers en vakbonde om te implementeer om te verseker dat individue met MIV-infeksie nie onbillik gediskrimineer word in die werkplek nie. Klik hier om die dokument af te laai


Goeie praktykkode : Reëlings oor werktyd

April 11th, 2016

Die doel van hierdie kode is om inligting en riglyne aan werkgewers en werknemers te verskaf met betrekking tot die reëling van werktyd en die impak van werktyd op die gesondheid, veiligheid en van werknemers se gesinsverantwoordelikhede Klik hier om die dokument af te laai.


Goeie praktykkode: Swangerskap en na die geboorte

April 11th, 2016

Baie vroue werk tydens swangerskap en baie keer terug werk toe terwyl hulle nog borsvoed. Die doel van hierdie kode is om riglyne te voorsien aan werkgewers en werknemers met betrekking tot die beskerming van die gesondheid van vroue teen potensiële gevare in hul werksomgewing tydens swangerskap, ná die geboorte van ‘n kind en tydens  … Lees meer


Goeie praktykkode oor operasionele vereistes

Januarie 26th, 2015

Hierdie Wet omskryf ‘n ontslag gegrond op die operasionele vereistes van die werkgewer as een wat gebaseer is op die ekonomiese, tegnologiese, strukturele of soortgelyke behoeftes van die werkgewer. Dit is moeilik om al die omstandighede wat wettig die basis van ‘n ontslag om hierdie rede kan vorm definieer. Klik hier om die dokument af  … Lees meer


Goeie praktykkode oor afdankings

Mei 30th, 2013

Hierdie kode handel oor ‘n paar van die belangrikste aspekte van ontslag weens redes wat verband hou met voer en kapasiteit. Dit is doelbewus algemeen. Elke geval is uniek, en afwykings van die norme gestig deur hierdie Kode gelyk gestel kan word in behoorlike omstandighede. Byvoorbeeld, die aantal werknemers in ‘n instelling kan ‘n ander  … Lees meer


Goeie praktykkode : Seksuele teistering

Mei 30th, 2013

Die doel van hierdie kode is om seksuele teistering in die werkplek uit te skakel. Hierdie kode bevat toepaslike prosedures om seksuele teistering te hanteer en die herhaling te voorkom. Klik hier om die dokument af te laai.
Registreer / Register

Maak toe / Close