Wanneer moet ‘n werknemer aftree?

Solidariteit Tydskrif – Uitgawe 4 2011 ’n Werknemer kan slegs verplig word om af te tree indien daar vooraf ooreengekom is op ’n vasgestelde aftreeouderdom; of indien daar binne die maatskappy ’n normale aftreeouderdom vir werknemers in ’n bepaalde hoedanigheid is. 1. Ooreengekome aftreeouderdom ’n Dienskontrak moet bepaal en voorskryf wanneer die werkverhouding tussen die […]

Lees meer.

Kan ek verplig word om af te tree?

Solidariteit Tydskrif – Uitgawe 4 2011 VRAAG Ek het reeds die verpligte aftreeouderdom bereik. Ek is egter nie gevra om my pos te ontruim nie en het nog ’n geruime tyd aanhou werkmet die goedkeuring van my werkgewer. Hy wil my egter nou verplig om af te tree en voer my ouderdom as rede aan. […]

Lees meer.

Wat is die riglyne vir aftree-ouderdom?

Regsvraag beantwoord deur Johan Roos, Solidariteit Regsdienste, Dienssentrum Antwoord: Om ouer te word, is iets wat geen werknemer kan verhoed nie. In meeste gevalle aanvaar werknemers dit, maar soms is daar werknemers wat voel dat hulle nog vir ? paar jaar kan werk. In baie gevalle is dit waar dat hulle nog vir ? aantal […]

Lees meer.