Kategorie: Arbeidsforums en magte, Regsvrae


Organisatoriese regte

Maart 31st, 2016

Deur Johan Roos Vraag Hoe kan organisatoriese regte bekom word? Antwoord Daar is hoofsaaklik drie maniere waarop ʼn vakbond organisatoriese regte kan bekom. Eerstens kan ʼn kollektiewe ooreenkoms met die werkgewer gesluit word; tweedens kan organisatoriese regte deur middel van ʼn bedingingsraad bekom word; en laastens kan organisatoriese regte verkry word deur middel van die  … Lees meer


Hoekom is daar verskillende forums soos die KVBA, arbeidshof en die bedingingsrade en watter magte het hulle?

Junie 15th, 2010

Hierdie forums is ingestel ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995). Hierdie forums het magte om individuele dispute aan te hoor soos byvoorbeeld sake wat verband hou met onbillike ontslag. Forums soos die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) kan ook magtigingsertifikate vir stakings uitreik. Die arbeidshof se regter kan net oor  … Lees meer


Ek sal dit waardeer indien u die volgende sake kan verduidelik…

November 10th, 2008

Vraag: Ek sal dit waardeer indien u die volgende sake kan verduidelik, en in perspektief kan stel: 1 Ek is in 2000 met erge depressie (“major depression” of MD) gediagnoseer, voortspruitend uit onderprestasie by die werk. Ek is onder die indruk dat daar ‘n hofuitspraak was wat depressie as ‘n besering aan diens klassifiseer in  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close