Kategorie: Beroepsgesondheid en Veiligheid, Besering aan diens, My Regte, Regsvrae


Eise vir pyn en lyding weens beroepsbeserings en -siektes

November 20th, 2014

Deur adv. Hanlie van Vuuren Vraag: Ek is aan diens beseer en is ingelig dat ek nie kan eis vir “pyn en lyding” nie. Is dit korrek? Antwoord: Persone wat ʼn besering aan diens opdoen, vra dikwels of hulle ’n eis vir “pyn en lyding” kan instel. Die antwoord op hierdie vraag is nee. Die  … Lees meer


Stres in die werkplek

Januarie 16th, 2014

Deur Driescha Miessner Vraag: Ek wil graag meer weet van stres in die werkplek. Antwoord: Die ekonomiese geskiedenis van die afgelope aantal jare vertel die verhaal van personeelvermindering, daling in produktiwiteit, verlies aan innovasie en ondernemings se onvermoë om by die veranderende omgewing aan te pas. Oorlewing en groei is regstreeks afhanklik van ʼn organisasiekultuur  … Lees meer


Veiligheid en gesondheid by kleuterskole, skole en ander opvoedkundige instellings

Desember 12th, 2013

Deur Paul Mardon Vraag: Is daar reëls vir veiligheid en gesondheid by kleuterskole en skole? Antwoord: Die meeste van ons dink aan die werkplek wanneer ons van beroepsgesondheid en -veiligheid praat, maar ons vergeet soms van die veiligheid en gesondheid by plekke waar ons kosbaarste geliefdes die grootste deel van hulle tyd spandeer, nl. die  … Lees meer


Gesondheid en veiligheid

Februarie 28th, 2013

Deur Leigh McMaster Vraag: Moet werkgewers  aanspreeklik gehou word vir die gesondheid en veiligheid by hul ondernemeings? Antwoord: Ja, alle werkgewers moet aanspreeklik gehou word vir die gesondheid en veiligheid by hul ondernemings. Die versekering van gesondheid en veilige werkplekke is deel van die mynbedryf se sosiale lisensie om mynbou te mag bedryf. Neem byvoorbeeld  … Lees meer


Eerstehulpwerkers

Januarie 31st, 2013

Deur Nikki Prinsloo Vandag kyk ons na die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (No. 85 van 1993) se algemene veiligheidsregulasies (regulasies (3)(1)-(4)) wat handel oor eerstehulpwerkers by die werkplek. Wanneer moet eerstehulp by die werkplek toegepas word? Die algemene veiligheidsregulasies (regulasie (3)(1)) verplig ʼn werkgewer om te verseker dat alle werknemers by die werkplek spoedige  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close