Kategorie: Beroepsgesondheid en Veiligheid, Besering aan diens, My Regte, Regsvrae


Eise vir pyn en lyding weens beroepsbeserings en -siektes

November 20th, 2014

Deur adv. Hanlie van Vuuren Vraag: Ek is aan diens beseer en is ingelig dat ek nie kan eis vir “pyn en lyding” nie. Is dit korrek? Antwoord: Persone wat ʼn besering aan diens opdoen, vra dikwels of hulle ’n eis vir “pyn en lyding” kan instel. Die antwoord op hierdie vraag is nee. Die  … Lees meer


Wat is 'n werkgewer se plig teenoor 'n swanger werknemer indien die werknemer se werk 'n gevaar vir die ongebore kind inhou?

Julie 20th, 2011

Deur Johan Roos   Volgens artikel 26 van die Wet Op Basiese Diensvoorwaardes mag geen werkgewer ʼn werknemer verplig of toelaat om onder omstandighede te werk wat gevaarlik is vir die ongebore kind of vir ʼn vrou wat borsvoed nie. Gedurende dié tyd moet die werkgewer tot vir 6 maande na die geboorte van die  … Lees meer


Onvermoë om werk te verrig

September 7th, 2010

Vraag: Wat word bedoel met “onvermoë om werk te verrig”? Antwoord: Onvermoë om werk te verrig word opgedeel in twee kategorieë, naamlik onvermoë weens siekte of soortgelyke eksterne faktore, en swak werkverrigting wat verband hou met die gehalte van werk wat deur die werknemer gelewer word.


Kan ‘n werknemer wat ‘n besering aan diens opdoen ? eis vir pyn en lyding instel?

Mei 15th, 2009

Antwoord: Werknemers wat ? besering aan diens opdoen, vra dikwels die vraag of ? eis vir pyn en lyding ingestel kan word. Die antwoord is nee. Daar is ? verskil tussen vergoeding vir beroepsbeserings en -siektes en skadevergoedingseise vir beserings wat onder ander omstandighede ontstaan. Artikel 35 van die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en  … Lees meer


Ek is ‘n industriële elektrisiën, 35 jaar oud. In 2005 het ek my rug by die werk beseer…

November 10th, 2008

Vraag: Ek is ‘n industriêle elektrisieën, 35 jaar oud. In 2005 het ek my rug by die werk beseer as gevolg van elektriese motors aflaai vanaf ‘n bakkie met die hulp van my handlanger, na opdrag van my voorman. Al die regte prosedures is gevolg, aanmelding van besering ens. Dit het einde November gebeur en  … Lees meer


Ek werk vir ‘n landboumaatskappy waar ek ‘n bemarker is…

November 10th, 2008

Vraag: Ek werk vir ‘n landboumaatskappy waar ek ‘n bemarker is. So ongeveer twee jaar gelede het ons tak die plaaslike vulstasie oorgeneem. Die bestuur van die vulstasie is hoofsaaklik my verantwoordelikheid. Elke middag 13:00 ruil die skofte en dan moet die geld gebalanseer word. Ek moet elke dag die geld gaan haal en dan  … Lees meer


My man het in 1999 ‘n werkbesering opgedoen en sy rug seergemaak…

November 10th, 2008

Vraag: My man het in 1999 ‘n werkbesering opgedoen en sy rug seergemaak. In 2000 is hy geopereer en ‘n fusie L4 – S1 is gedoen. Daarna is sy saak by die Ongevallekommissaris gesluit. Hy het weer probleme met sy rug ondervind en ons het aansoek gedoen dat die saak heropen moet word. Sy pyn  … Lees meer


Ek het in 1997 tot 2002 by ‘n bouhandelaar begin werk, eers as trok-assistent en later as trokdrywer…

November 10th, 2008

Vraag: Ek het in 1997 tot 2002 by ‘n bouhandelaar begin werk, eers as trok-assistent en later as trokdrywer. My pligte was om boumateriaal te laai en by eindverbruikers af te lewer. As drywer was ek verplig om my assistente te help met oplaai en aflaai van boumateriaal. Dit was egter baie harde werk wat  … Lees meer


Ongeluk met maatskappymotor

November 10th, 2008

Die lid was in ‘n ongeluk betrokke met die werk se voertuig. Selfs met vorige ligte ongelukke is hy nie aangespreek of dissiplinêr aangekla nie. Daar was nooit sprake dat hy vir enige skade verantwoordelik gehou sou word nie. Nadat die lid bedank het, wil werkgewer die versekeringsbybetaling van die lid verhaal deur dit van  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close