Kategorie: Betaling, My Regte, Regsvrae


Mibco

September 18th, 2013

Deur Alexia Vosloo Vraag: Wat is Mibco? Antwoord: Mibco is die bedingingsraad vir die motorbedryf. Bedingingsrade het basies dieselfde jurisdiksie as die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. Sekere bedrywe stig hul eie bedingingsrade by wie werkgewers geregistreer moet wees; waar loononderhandelinge moet plaasvind; en waarheen dispute rakende onbillike ontslag en arbeidspraktyke verwys kan word.  … Lees meer


Tydelike poste

Mei 26th, 2011

Phil Davel Vraag: Ek is in ʼn tydelike pos by ʼn privaat skool aangestel vir die laaste twee termyne van die jaar. My salaris is R7 000 per maand, voor aftrekkings. Die onderwyseres wat voor my in hierdie pos skoolgehou het, is betaal net tot die begin van die vakansie in Julie. Dus, ten spyte  … Lees meer


Daar is sprake van afleggings by die maatskappy waar ek werk. Ek sal graag wil weet op watter geld ek geregtig is wanneer ek afgelê word

Junie 15th, 2010

Ontslag op gronde van bedryfsvereistes word deur Artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) gereël, maar Artikel 189 reguleer slegs die prosedure in die geval van aflegging en nie die betalings nie. Wat die afleggingspakket en ander betaling betref, moet daar na die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Wet 75 van 1997)  … Lees meer


Skeidingspakkette

Oktober 14th, 2009

Phil Davel, Solidariteit Regsdienste, 20 Augustus 2009 Vraag: Ek is ? verkoopsman by ? groot verfmaatskappy met agt jaar diens. My werkgewer het my afgelê en ek moet ? skeidingspakket van agt weke se salaris ontvang. My werkgewer sê dat hy dit op my basiese salaris uitwerk, maar ek voel dit moet my kommissie en  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close