Bevordering in die werkplek

ʼn Werknemer het ‘n grondwetlike reg tot billike arbeidspraktyke. Hierdie reg dui dan ook op enige werknemer se reg om nie aan onbillike arbeidspraktyke blootgestel of onderwerp te word nie. Hierdie grondwetlike reg moet egter nie verwar word met die beperkte reg soos in artikel 186 van die WAV vervat word nie. Artikel 186 van […]

Lees meer.