Werknemer vs onafhanklike kontrakteur

Deur Danie van Graan Vraag Wanneer is ʼn persoon ʼn werknemer en wanneer is hy ʼn onafhanklike kontrakteur? Antwoord Die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995) (hierna “die WAV”) is slegs van toepassing op werknemers en dus sal onafhanklike kontrakteurs nie die beskerming van die KVBA kan geniet nie. Om die rede kan Solidariteit […]

Lees meer.

Wysiging van ‘n werknemer se diensvoorwaardes

Deur Adel Botha Dit gebeur soms dat werkgewers die bepalings van ʼn werknemer se kontrak wil wysig ongeag of die werknemer daartoe toestem of nie. In sulke gevalle moet die werkgewer die werknemer in kennis stel van die voorneme om sy of haar diensvoorwaardes te wysig en die nuwe diensvoorwaardes moet onderhandel word. Indien die […]

Lees meer.

Sektore van die chemiese bedryf

Vraag: Watter sektore behoort tot die chemiese bedryf? Antwoord: Die diensvoorwaardes in die chemiese bedryf word ingevolge die kollektiewe ooreenkoms tussen die partye in die Nasionale Bedingingsraad vir die Chemiese Bedryf (NBCCI) gereguleer. Hierdie kollektiewe ooreenkoms bevat omvattende beskrywings van die volgende vyf sektore wat tot die chemiese bedryf behoort: •    Die sektor vir chemies-verwante […]

Lees meer.

Sektorale vasstellings

Deur Coenie Rheeder Vraag: Wat behels ʼn sektorale vasstelling? Antwoord: Ingevolge hoofstuk 8 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (No. 75 van 1997) kan die minister van arbeid ’n sektorale vasstelling uitreik wat basiese diensvoorwaardes rakende werknemers in ʼn sektor of area vaslê. Die doel van ’n sektorale vasstelling is om die volgende in die […]

Lees meer.

Wet op Basiese Diensvoorwaardes

Vraag: Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal dat sekere van die artikels van die wet nie van toepassing is indien ʼn werknemer bo ʼn sekere inkomste verdien nie. Wat is hierdie drempelinkomste en watter bepalings is uitgesluit? Ek verstaan dat, onder andere, artikel 10, wat handel oor oortydbetaling, uitgesluit is. Antwoord: Artikel 6 van die […]

Lees meer.

Oordrag van dienskontrakte

Die reg Wanneer ʼn maatskappy as ʼn lopende saak aan ʼn nuwe eienaar oorgedra of verkoop word, word die werknemers se kontrakte outomaties sonder enige veranderinge oorgedra. Die regte en verpligtinge wat tussen die voormalige werkgewer en die werknemers bestaan het, word oorgedra na die nuwe werkgewer en dit sluit die duur van die dienstydperk […]

Lees meer.

Wat as ek tydens my middagete werk en dan vroeg huis toegaan?

Vraag: Wat as ek tydens my middagete werk en dan vroeg huis toegaan?   Antwoord: Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes sal van toepassing wees. Dit bepaal dat vir elke vyf ure gewerk, moet ʼn werknemer ʼn breuk van minstens een uur ontvang. Favorite

Lees meer.

Pensioenfonds- en mediesefondsvoordele

Phil Davel Vraag: Is die werkgewer verplig om pensioenfonds- en mediesefondsvoordele te voorsien? Antwoord: Sekere sektorale bepalings en kollektiewe ooreenkomste mag wel so ʼn vereiste aan werkgewers stel, maar in die algemeen is pensioenfondse en mediese skemas ʼn voordeel nie deel vorm van ʼn werknemers se vergoeding nie. Dit word aan die diskresie van die […]

Lees meer.

Ad hoc diensvereistes

Phil Davel, Solidariteit Regsdienste, Dienssentrum Vraag: Ek is ? lugwaardin by ? plaaslike lugredery. My senior het vir my ? vorm met die week se vlugskedule gegee en versoek dat ek al die spysenieringsvoorrade vir elke vlug moet nagaan. Ek het haar beleefd daarop gewys dat dit nie my taakbeskrywing is nie en dat ek […]

Lees meer.

Swak prestasie

Phil Davel, Solidariteit Regsdienste Vraag: Ek het gister ? skriftelike waarskuwing vir swak werksvermoë (incompetence) gekry. My baas het my pas geskakel en laat weet ek word vanmiddag verhoor. Wat is my regte? Kan ek dit na die Kommissie vir Versoening Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) neem? Antwoord: In hierdie stadium kan die KVBA nie veel […]

Lees meer.