Kategorie: Dissiplinêre verhoor, Regsvrae


Aanspreeklikheid vir lasterlike of diskriminerende opmerkings op sosiale media

September 6th, 2016

Deur Gibbs du Toit  Vraag Kan werknemers aanspreeklik gehou word vir lasterlike of diskriminerende opmerkings op sosialemedia-platforms? Antwoord Die onlangse saak van Gareth Cliff en M-Net het die gemeenskap herinner aan die moontlike risiko’s wat werknemers by die werkplek loop as hulle kommentaar lewer en opmerkings maak op sosialemedia-platforms. Gareth Cliff, a baie bekende mediapersoonlikheid,  … Lees meer


Konsekwentheid as verdediging

Augustus 25th, 2016

Deur Gerrit Visser Vraag Dit is opvallend hoe konsekwentheid as verdediging misbruik word deur werknemers wat weens wangedrag ontslaan is. Hoe gemaak? Antwoord Enige kommissaris wat die billikheid van ontslag weens wangedrag oorweeg, moet gehoor gee aan die voorskrifte in Bylaag 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (No. 66 van 1995) (WAV). Bylaag 8, item  … Lees meer


Kondonasie-aansoeke

Augustus 18th, 2016

Deur Gibbs du Toit Vraag Ek is onlangs in kennis gestel dat my verwysing vir ʼn dispuut, wat  aan die onbillike beëindiging van my dienste gekoppel is, buite die voorgeskrewe verwysingstydperk van 30 dae val. Ek is in kennis gestel dat ek ʼn aansoek vir kondonasie sal moet indien. Wat is ʼn kondonasie-aansoek en wat  … Lees meer


Sanksies teen 'n werknemer

Julie 21st, 2016

Deur Hendrik van den Hoven  Vraag Mag ‘n werkgewer ʼn strenger sanksie teen ʼn werknemer instel as die sanksie wat in die werknemer se dissiplinêre verhoor aanbeveel is? Antwoord Die saak van South African Revenue Service v. Commission for Conciliation, Mediation & Arbitration & Others (2014) 35 ILJ 656 (LAC) het soos volg verloop: Die  … Lees meer


Gebruik van eie prokureur tydens dissiplinêre verhoor

Maart 3rd, 2016

Deur Mynie Kriek Vraag Ek word dissiplinêr aangekla by my werk en my werkgewer maak gebruik van sy eie prokureur om die voorsitter van my dissiplinêre verhoor te wees. Ek glo die voorsitter is bevooroordeeld en is in my werkgewer se sak, wat staan my te doen? Antwoord Dit is ʼn vraag wat ons dikwels  … Lees meer


Voorbereiding vir ’n dissiplinêre verhoor

Julie 24th, 2014

Deur Phil Davel Vraag: Ek moet ’n dissiplinêre verhoor bywoon omdat ek van wangedrag aangekla is. Is vier dae kennisgewing genoeg tyd om voor te berei? Antwoord: Vier dae kennisgewing kan moontlik genoeg tyd wees om vir ’n dissiplinêre verhoor voor te berei. Daar is nie ’n vasgestelde reël of wet wat bepaal hoeveel dae  … Lees meer


(ON)PARTYDIGHEID VAN VOORSITTENDE BEAMPTES

Julie 11th, 2013

Anton van der Bijl VRAAG: Ek is by my werk aangekla van beweerde swak werksprestasie. Ek voel egter dat die voorsittende beampte van die dissiplinêre verhoor partydig is weens die feit dat: Ek wou hê dat ‘n prokureur my verteenwoordig in die dissiplinêre verhoor. Ek het behoorlike vertoë gerig aan die voorsittende beampte, maar my  … Lees meer


Dissiplinêre verhoor

September 20th, 2012

Deur Phil Davel Vraag Ek moet ’n dissiplinêre verhoor bywoon nadat ek van wangedrag aangekla is. My werkgewer het my net vier dae kennis van die verhoor gegee. Is dit genoeg tyd? Antwoord Vier dae kennisgewing kan moontlik genoeg tyd wees om vir die verhoor voor te berei. Daar is nie ’n vasgestelde rëel of  … Lees meer


Kan ek geskors word voordat 'n dissiplinêre verhoor plaasvind?

Mei 26th, 2011

Deur Johan Roos, 20 Januarie 2011 Vraag: Kan ek geskors word voordat ʼn dissiplinêre verhoor plaasvind? Antwoord: Daar is hoofsaaklik twee tipes skorsing. Die eerste tipe word as ʼn voorsorgmaatreël toegepas wanneer ʼn werkgewer ʼn ondersoek na ʼn aangeleentheid waarby ʼn werknemer betrokke was, wil instel. In so ʼn geval wil die werkgewer die werknemer  … Lees meer


Dissiplinêre verhoor

Mei 26th, 2011

Deur Johan Roos Vraag: Mag Solidariteit my verteenwoordig in ʼn dissiplinêre verhoor? Antwoord: Volgens artikel 14(4)(a) en artikel 200 van die Wet op Arbeidsverhoudinge is ʼn werknemer geregtig op verteenwoordiging deur ʼn vakbond. Artikel 14(1) van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal egter dat ʼn vakbond slegs daarop geregtig is om die werknemer te verteenwoordig as  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close