Kategorie: Onbillike ontslag, Regsvrae


Geen betaling na skikkingsooreenkoms

September 15th, 2016

Deur Gerhard Hildenbrand Vraag Ek en my werkgewer het tydens konsiliasie by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) oor ʼn monetêre bedrag geskik.  Ingevolge die skikkingsooreenkoms moes die werkgewer die bedrag binne sewe dae na ondertekening aan my betaal maar hy het versuim om dit te doen.  Aangesien die werkgewer nie die ooreenkoms  … Lees meer


Kan 'n werknemer aandring op onbillike ontslag

November 5th, 2015

Deur Hendrik van der Hoven Vraag ʼn Werknemer doen by sy werkgewer aansoek om vroegtydige aftrede. Aanvanklik keur die werkgewer dit goed, maar kort daarna verander die werknemer van plan en kanselleer sy vroegtydige aftrede. Die werkgewer weier egter om die kansellasie te aanvaar. Kan die werknemer aandring op ‘n onbillike ontslag? Antwoord In die  … Lees meer


Vergoeding as verwysing slaag

September 17th, 2015

Deur Mynie Kriek Vraag Ek is ontslaan en wil ʼn saak van onbillike ontslag na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie verwys. Watter tipe vergoeding kan ek verwag as my verwysing slaag?   Antwoord Omdat die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (hierna “die KVBA” genoem) ʼn statutêre liggaam is wat deur die Wet  … Lees meer


Wanneer is die skorsing van 'n werknemer onbillik?

April 11th, 2013

Deur Rizelle Botha Die skorsing van ʼn werknemer kan in die volgende omstandighede as onbillik bestempel word: Wanneer die skorsing bloot as ʼn strafmiddel gebruik word en die werkgewer nooit die bedoeling gehad het om ʼn dissiplinêre verhoor te hou nie. Hierdie reël is bevestig in Sajid v Mohamed NO & Others (2000) 21 ILJ  … Lees meer


Weiering om werknemers vir onbenullighede af te dank

Februarie 14th, 2013

Vraag Ek is ʼn bestuurder by my werk en my werkgewer verplig my indirek om van die werknemers onder my vir onbenullighede af te dank. Kan hulle my verplig om dit te doen en wat sal gebeur indien ek vir my weiering afgedank word? Antwoord Hierdie dispuut toon nogal baie ooreenkomste met die saak van  … Lees meer


Ek wil graag weet of my baas my billik ontslaan het.

Junie 15th, 2010

Ek wil graag weet of my baas my billik ontslaan het. Ek werk ʼn normale 45-uur week as ʼn kabinetmaker vir een werkgewer. Al my toerusting word deur my baas voorsien en in stand gehou. Op my kontrak staan egter “Onafhanklike kontrakteur”. My werkgewer trek nie werkloosheidsversekering af nie en ek word slegs per projek  … Lees meer


Wat is ‘n onbillike ontslag?

Junie 10th, 2010

Ontslag beteken: 1. Die werkgewer het die kontrak met of sonder kennisgewing gekanselleer. 2. Die werknemer het binne perke verwag dat die werkgewer die vaste termynkontrak van aanstelling sou hernu op dieselfde of soortgelyke terme, maar die werkgewer wil die kontrak teen swakker terme hernu of glad nie. 3. Die werkgewer weier om die werknemer  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close