BEL ONS: 012 644 4300

Ontslag

Donderdag | 07 Julie | 2016 Ontslag weens alkoholgebruik

Deur Danie van Graan Vraag Wanneer is dit regverdig om ʼn besope werknemer te ontslaan? Antwoord Daar moet eers vasgestel word of die werknemer ʼn alkohol-afhanklikheid het en of dit bloot ʼn geval van eenmalige wangedrag is. In laasgenoemde geval moet die volgende faktore in ag geneem word in die besluit oor ʼn gepaste sanksie:  … Lees meer

Donderdag | 21 Januarie | 2016 Jou reg tydens skorsing

Deur Aimee Kendall Vraag Wat is my regte wanneer ek geskors is? Antwoord Die saak van AMWU v Mbombela Municipality 2014 (LC) 434 het die nuwe gesag in hierdie verband geword. In hierdie saak het die hof weer beklemtoon dat skorsings nie goedskiks uitgedeel mag word nie. Die hof het bevind dat skorsing ’n ernstige  … Lees meer

Donderdag | 10 Desember | 2015 Verwysing van ’n dispuut oor konstruktiewe ontslag tydens kennisgewingmaand

Deur Hendrik van der Hoven Vraag Ek het in my kennismaand (wat op my bedanking gevolg het) ’n dispuut oor konstruktiewe ontslag na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) verwys. Was dit prematuur omdat ek nog in die werkgewer se diens was? Moes ek eers uit diens gestel gewees het voordat ek so  … Lees meer

Donderdag | 30 Julie | 2015 Nienakoming van 'n skikking

Deur Gerrit Visser   Vraag: My vorige werkgewer het my ontslaan. Ek het ʼn onbillikeontslagdispuut na die KVBA verwys. In Maart 2015, voor arbitrasie, het ons die dispuut op R30 000 geskik wat teen einde April 2015 aan my betaal moes word. Nou wil my vorige werkgewer nie die geld aan my betaal nie. Wat staan  … Lees meer

Woensdag | 08 Mei | 2013
Kommentaar gesluit
Onder die invloed van alkohol by die werk: wat sê onlangse uitsprake?

Deur Rizelle Botha In National Union of Metalworkers of South-Africa o.b.o. Johnson/Trident Steel Ltd (2013) 22 MEIBC 8.11.3 was die volgende feite teenwoordig: ʼn Werknemer is ontslaan nadat hy skuld erken het op ʼn klag dat hy onder die invloed van alkohol by die werk of tydens werksure was en nadat sy asem getoets is  … Lees meer

Donderdag | 24 Januarie | 2013
Kommentaar gesluit
Wanneer is ontslag geregverdig?

Antwoord: Om ontslag te regverdig, moet ’n werkgewer kan bewys dat die diensverhouding tussen hom/haar en ’n werknemer onuithoudbaar geraak het Die goeiepraktykkode in skedule 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) plaas op werkgewers ’n verpligting om te bewys dat ’n werknemer se wangedrag van so ’n ernstige aard was dat  … Lees meer

Donderdag | 26 Mei | 2011 Ontslag weens swak werkprestasie

Deur Phil Davel Die vorige regsvrae oor die onderwerp van ontslag kan hier gelees word: • Wat is ontslag en hoe werk dit? • Wat behels outomatiese onbillike ontslag? • Ontslag weens wangedrag Wat behels ontslag weens swak werkprestasie? Hoewel werkgewers gereeld die roete van ontslag volg indien werknemers se werkprestasie nie na wense is  … Lees meer

Maandag | 06 Julie | 2009
Kommentaar gesluit
Waarvoor kan ‘n werkgewer ‘n werknemer ontslaan?

Regsvraag beantwoord deur Johan Roos, Solidariteit Regsdienste, Dienssentrum Antwoord: 1. Wangedrag Wangedrag is die algemeenste regverdiging vir ontslag in Suid-Afrika, maar daar is geen definisie in statutêre reg of sakereg nie. Wangedrag kan verskeie vorms aanneem alhoewel die regsbasis vir ontslag in meeste gevalle dieselfde is. Die werknemer het in een of ander vorm die  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close