• Teken in
 • Kategorie: Ontslag, Regsvrae


  Ontslag weens alkoholgebruik

  Julie 7th, 2016

  Deur Danie van Graan Vraag Wanneer is dit regverdig om ʼn besope werknemer te ontslaan? Antwoord Daar moet eers vasgestel word of die werknemer ʼn alkohol-afhanklikheid het en of dit bloot ʼn geval van eenmalige wangedrag is. In laasgenoemde geval moet die volgende faktore in ag geneem word in die besluit oor ʼn gepaste sanksie:  … Lees meer


  Jou reg tydens skorsing

  Januarie 21st, 2016

  Deur Aimee Kendall Vraag Wat is my regte wanneer ek geskors is? Antwoord Die saak van AMWU v Mbombela Municipality 2014 (LC) 434 het die nuwe gesag in hierdie verband geword. In hierdie saak het die hof weer beklemtoon dat skorsings nie goedskiks uitgedeel mag word nie. Die hof het bevind dat skorsing ’n ernstige  … Lees meer


  Verwysing van ’n dispuut oor konstruktiewe ontslag tydens kennisgewingmaand

  Desember 10th, 2015

  Deur Hendrik van der Hoven Vraag Ek het in my kennismaand (wat op my bedanking gevolg het) ’n dispuut oor konstruktiewe ontslag na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) verwys. Was dit prematuur omdat ek nog in die werkgewer se diens was? Moes ek eers uit diens gestel gewees het voordat ek so  … Lees meer


  Nienakoming van ʼn skikking

  Julie 30th, 2015

  Deur Gerrit Visser   Vraag: My vorige werkgewer het my ontslaan. Ek het ʼn onbillikeontslagdispuut na die KVBA verwys. In Maart 2015, voor arbitrasie, het ons die dispuut op R30 000 geskik wat teen einde April 2015 aan my betaal moes word. Nou wil my vorige werkgewer nie die geld aan my betaal nie. Wat staan  … Lees meer


  Onder die invloed van alkohol by die werk: wat sê onlangse uitsprake?

  Mei 8th, 2013

  Deur Rizelle Botha In National Union of Metalworkers of South-Africa o.b.o. Johnson/Trident Steel Ltd (2013) 22 MEIBC 8.11.3 was die volgende feite teenwoordig: ʼn Werknemer is ontslaan nadat hy skuld erken het op ʼn klag dat hy onder die invloed van alkohol by die werk of tydens werksure was en nadat sy asem getoets is  … Lees meer


  Wanneer is ontslag geregverdig?

  Januarie 24th, 2013

  Antwoord: Om ontslag te regverdig, moet ’n werkgewer kan bewys dat die diensverhouding tussen hom/haar en ’n werknemer onuithoudbaar geraak het Die goeiepraktykkode in skedule 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) plaas op werkgewers ’n verpligting om te bewys dat ’n werknemer se wangedrag van so ’n ernstige aard was dat  … Lees meer


  Ontslag weens swak werkprestasie

  Mei 26th, 2011

  Deur Phil Davel Die vorige regsvrae oor die onderwerp van ontslag kan hier gelees word: • Wat is ontslag en hoe werk dit? • Wat behels outomatiese onbillike ontslag? • Ontslag weens wangedrag Wat behels ontslag weens swak werkprestasie? Hoewel werkgewers gereeld die roete van ontslag volg indien werknemers se werkprestasie nie na wense is  … Lees meer


  Waarvoor kan ‘n werkgewer ‘n werknemer ontslaan?

  Julie 6th, 2009

  Regsvraag beantwoord deur Johan Roos, Solidariteit Regsdienste, Dienssentrum Antwoord: 1. Wangedrag Wangedrag is die algemeenste regverdiging vir ontslag in Suid-Afrika, maar daar is geen definisie in statutêre reg of sakereg nie. Wangedrag kan verskeie vorms aanneem alhoewel die regsbasis vir ontslag in meeste gevalle dieselfde is. Die werknemer het in een of ander vorm die  … Lees meer
  Registreer / Register

  Maak toe / Close