BEL ONS: 012 644 4300

Salaris

Vrydag | 28 September | 2018 Kan ‘n werkgewer geld van my verhaal as..

Kan ʼn werkgewer geld van my verhaal as ek nie twee maande kennis gee nie?  In my kontrak staan daar dat ek twee maande kennis moet gee en dat indien ek nie die twee maande kennis gee nie, hulle ʼn bedrag van my salaris kan aftrek.  Ek het die kontrak geteken, maar is dit geldig?  … Lees meer

Vrydag | 29 Junie | 2018 My werkgewer trek geld van my salaris , wat kan ek doen?

Werkgewers trek soms bedrae van jou salaris af as bydrae tot ʼn pensioenfonds of voorsorgfonds.  Hulle verkry gewoonlik magtiging hiervoor by wyse van ’n bepaling in die dienskontrak met die werknemer, of dit word aanvaar as ‘n voorwaarde by aanstelling.  Soms word die aftrekking ook ingevolge maatskappybeleid of volgens die bepalings van ’n bedingingsraad gedoen.  … Lees meer

Woensdag | 24 Februarie | 2016 Einde van die maand is hier, maar jou salaris nie

Deur Devon Basson Vraag Die werkgewer het nie jou salaris betaal nie. Wat nou? Antwoord Werkgewers versuim soms om werknemers se salarisse op die ooreengekome datum oor te betaal. Artikel 32(3) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal dat ʼn werkgewer die werknemer se salaris nie later nie as sewe (7) dae ná die oorspronklike  … Lees meer

Donderdag | 26 Julie | 2012
Kommentaar gesluit
Watter inligting moet op my salarisstrokie aangedui word?

Deur Johan Roos Antwoord Ingevolge artikel 33 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) moet die volgende inligting op ʼn salarisstrokie aangebring word: werkgewer se naam en adres; werknemer se naam en beroep; tydperk van betaling; besoldiging in geld; enige aftrekkings van die besoldiging; die werklike bedrag wat betaal is; indien tersaaklik vir  … Lees meer

Donderdag | 26 Mei | 2011
Kommentaar gesluit
Moet ek 'n salarisstrokie ontvang?

Deur Johan Roos Vraag: Moet ek ʼn salarisstrokie ontvang? Antwoord: Die dag waarop ʼn werknemer betaling ontvang, moet die werkgewer die volgende inligting op skrif vir hom of haar gee: Die werkgewer se naam en adres. Die werknemer se naam en die pos wat hy of sy beklee. Die tydperk waarvoor die betaling gemaak word.  … Lees meer

Donderdag | 11 November | 2010
Kommentaar gesluit
Onderwysers se salaris

Vraag: Ek is in ʼn tydelike pos by ʼn privaat skool aangestel vir die laaste twee termyne van die jaar. My salaris is R7 000 per maand, voor aftrekkings. Die onderwyseres wat voor my in hierdie pos skoolgehou het, is betaal net tot die begin van die vakansie in Julie. Dus, ten spyte daarvan dat  … Lees meer

Donderdag | 01 Julie | 2010
Kommentaar gesluit
Siekverlof en salaris

Deur Phil Davel Vraag: Ek werk vir ʼn firma wat landbou-implemente invoer en plaaslik versprei. ʼn Tyd gelede was ek vir sewe weke met siekverlof en my werkgewer weier om my laaste week se salaris te betaal. Is die werkgewer verplig om gewone verlof aan te wend as ek nie meer siekverlof oor het nie?  … Lees meer

Maandag | 15 Februarie | 2010
Kommentaar gesluit
Is 'n jaarlikse verhoging verpligtend? Moet 'n werkgewer jaarliks sy werknemers se salaris verhoog? Indien wel, met hoeveel persent?

Net soos bonusse berus die toeken van verhogings by die werkgewer, tensy dit in ʼn ooreenkoms bepaal en gewaarborg word. Die werknemer is nie daarop geregtig nie. Niks verhoed die werknemer om navraag te doen en te versoek dat die werkgewer die salarisstruktuur aanpas nie. Gewoonlik is verhogings gekoppel aan die huidige inflasiekoers plus 2%  … Lees meer

Vrydag | 15 Januarie | 2010
Kommentaar gesluit
Ek het agt maande lank vir 'n skoonmaakmaatskappy gewerk. Ek het aan die begin van die maand twee weke kennis gegee en toe ek weg is, het ek nog nie my salaris gekry nie. Wat kan ek doen om my salaris te kry?

Die werkgewer hoef jou eers te betaal op jou gewone betaaldag. Indien dit normaalweg op die laaste dag van die maand was, hoef die werkgewer jou eers aan die einde van die maand te betaal. Die werkgewer het nie ʼn verpligting om jou laaste salaris en/of voordele op jou laaste werkdag te betaal nie, tensy  … Lees meer

Maandag | 10 November | 2008
Kommentaar gesluit
Ek is ‘n senior plaasbestuurder van die Mittal-plase aan die Weskus, wat deur Vanderbijlpark Estate Company bestuur word…

Vraag: Ek is ‘n senior plaasbestuurder van die Mittal-plase aan die Weskus, wat deur Vanderbijlpark Estate Company bestuur word. Ek woon op een van die plase en betaal ‘n huurbedrag van sowat R 2000. My salaris word nie volgens inflasie aangepas nie – inteendeel, ek en my werkers kry nie ‘n verhoging nie. My bruto  … Lees meer

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close