Kategorie: Regsvrae, Salaris


Einde van die maand is hier, maar jou salaris nie

Februarie 24th, 2016

Deur Devon Basson Vraag Die werkgewer het nie jou salaris betaal nie. Wat nou? Antwoord Werkgewers versuim soms om werknemers se salarisse op die ooreengekome datum oor te betaal. Artikel 32(3) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal dat ʼn werkgewer die werknemer se salaris nie later nie as sewe (7) dae ná die oorspronklike  … Lees meer


Watter inligting moet op my salarisstrokie aangedui word?

Julie 26th, 2012

Deur Johan Roos Antwoord Ingevolge artikel 33 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) moet die volgende inligting op ʼn salarisstrokie aangebring word: werkgewer se naam en adres; werknemer se naam en beroep; tydperk van betaling; besoldiging in geld; enige aftrekkings van die besoldiging; die werklike bedrag wat betaal is; indien tersaaklik vir  … Lees meer


Moet ek 'n salarisstrokie ontvang?

Mei 26th, 2011

Deur Johan Roos Vraag: Moet ek ʼn salarisstrokie ontvang? Antwoord: Die dag waarop ʼn werknemer betaling ontvang, moet die werkgewer die volgende inligting op skrif vir hom of haar gee: Die werkgewer se naam en adres. Die werknemer se naam en die pos wat hy of sy beklee. Die tydperk waarvoor die betaling gemaak word.  … Lees meer


Onderwysers se salaris

November 11th, 2010

Vraag: Ek is in ʼn tydelike pos by ʼn privaat skool aangestel vir die laaste twee termyne van die jaar. My salaris is R7 000 per maand, voor aftrekkings. Die onderwyseres wat voor my in hierdie pos skoolgehou het, is betaal net tot die begin van die vakansie in Julie. Dus, ten spyte daarvan dat  … Lees meer


Siekverlof en salaris

Julie 1st, 2010

Deur Phil Davel Vraag: Ek werk vir ʼn firma wat landbou-implemente invoer en plaaslik versprei. ʼn Tyd gelede was ek vir sewe weke met siekverlof en my werkgewer weier om my laaste week se salaris te betaal. Is die werkgewer verplig om gewone verlof aan te wend as ek nie meer siekverlof oor het nie?  … Lees meer


Is 'n jaarlikse verhoging verpligtend? Moet 'n werkgewer jaarliks sy werknemers se salaris verhoog? Indien wel, met hoeveel persent?

Februarie 15th, 2010

Net soos bonusse berus die toeken van verhogings by die werkgewer, tensy dit in ʼn ooreenkoms bepaal en gewaarborg word. Die werknemer is nie daarop geregtig nie. Niks verhoed die werknemer om navraag te doen en te versoek dat die werkgewer die salarisstruktuur aanpas nie. Gewoonlik is verhogings gekoppel aan die huidige inflasiekoers plus 2%  … Lees meer


Ek het agt maande lank vir 'n skoonmaakmaatskappy gewerk. Ek het aan die begin van die maand twee weke kennis gegee en toe ek weg is, het ek nog nie my salaris gekry nie. Wat kan ek doen om my salaris te kry?

Januarie 15th, 2010

Die werkgewer hoef jou eers te betaal op jou gewone betaaldag. Indien dit normaalweg op die laaste dag van die maand was, hoef die werkgewer jou eers aan die einde van die maand te betaal. Die werkgewer het nie ʼn verpligting om jou laaste salaris en/of voordele op jou laaste werkdag te betaal nie, tensy  … Lees meer


Ek is ‘n senior plaasbestuurder van die Mittal-plase aan die Weskus, wat deur Vanderbijlpark Estate Company bestuur word…

November 10th, 2008

Vraag: Ek is ‘n senior plaasbestuurder van die Mittal-plase aan die Weskus, wat deur Vanderbijlpark Estate Company bestuur word. Ek woon op een van die plase en betaal ‘n huurbedrag van sowat R 2000. My salaris word nie volgens inflasie aangepas nie – inteendeel, ek en my werkers kry nie ‘n verhoging nie. My bruto  … Lees meer


Ek is al vyf jaar werksaam op Grootgeluk Steenkoolmyn…

November 10th, 2008

Vraag: Ek is al vyf jaar werksaam op Grootegeluk Steenkoolmyn. Ek werk nie vir die myn self nie maar vir ‘n privaat instansie (eenmanbesigheid). Ek wil graag weet of jul my ‘n aanduiding kan gee in watter salarisklas of -vlak my salaris ongeveer moet lê. Ek doen alles wat ‘n persoonlike assistent moet doen en  … Lees meer


Ek werk vir ‘n firma wat elke jaar ‘n IRP5 aan my voorsien vir belastingdoeleindes…

November 10th, 2008

Vraag: Ek werk vir ‘n firma wat elke jaar ‘n IRP5 aan my voorsien vir belastingdoeleindes. Die rekenmeester gee elke jaar, sonder uitsondering, die IRP5 ná die vervaldatum by die Ontvanger in. Hy werk onafhanklik vir die firma. Verlede jaar het ek uitstel tot Oktober en daarna weer tot 28 Februarie 2007 gekry. Na verskeie  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close