Kategorie: My Regte, Regsvrae, Seksuele teistering, Werkgewer


Seksuele teistering in die werkplek

Februarie 11th, 2015

Deur Lelanie du Plessis Vraag: Ek werk sedert Maart 2013 as administratiewe klerk by ʼn maatskappy. Ek word sedert September 2014 deur die maatskappy se finansiële bestuurder seksueel geteister. Hy is die nefie van die besturende direkteur. Ek het die aangeleentheid verskeie kere met die menslikehulpbronbestuurder bespreek en die werkgewer se grieweprosedure gevolg. ʼn Vergadering  … Lees meer


Hoe moet ek optree in ‘n geval van seksuele teistering?

Oktober 27th, 2011

Voordat jy ʼn saak van teistering verder kan voer, is dit belangrik om alle interne oplossings uit te put. Die grieweprosedure word as ʼn interne oplossing beskou en moet gevolg word. Dit is ook belangrik om te beklemtoon dat, indien jy in ‘n grief bewerings oor viktimisasie of diskriminasie teenoor ‘n persoon maak, dit substantief  … Lees meer


Is daar verskillende vorms van seksuele teistering waarna gekyk moet word?

Oktober 20th, 2011

Seksuele teistering kan ongevraagde verbale en nieverbale optrede insluit maar word nie daartoe beperk nie. Die volgende is voorbeelde van seksuele teistering: • Ongevraagde fisiese kontak van ʼn seksuele aard, wat kan wissel van onsedelike aanranding, verkragting, ongevraagde fisiese kontak tot ʼn deursoeking op jou persoon deur ʼn persoon van die teenoorgestelde geslag. • Verbale vorms van  … Lees meer


Ek dink dat my baas my seksueel teister, maar ek is nie seker of dit seksuele teistering is nie.

Oktober 13th, 2011

Om jou vraag oor seksuele teistering te beantwoord, moet daar eers bepaal word wat seksuele teistering is. Seksuele teistering is ongevraagde optrede van ʼn seksuele aard, wat onderskei moet word van seksuele aandag waartoe beide partye instem. Selfs indien daar ʼn verhouding tussen werknemers was, en een van die partye is nie meer gelukkig met  … Lees meer


Ek wil graag weet wanneer ek ‘n saak van seksuele teistering teen iemand kan maak…

Oktober 30th, 2008

Vraag: Ek wil graag weet wanneer ek ‘n saak van seksuele teistering teen iemand kan maak. ‘n Kollega is gedurig besig om met sy lyf teen myne te skuur. Ek het al meer as een keer op ‘n subtiele manier probeer sê ek hou nie van wat hy doen nie. Onlangs het hy ‘n grappie  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close