Vaderskapverlof

Deur Phil Davel Vraag: Wat sê die Wet oor vaderskapverlof (“paternity leave”)? Ek word binnekort ? pa en wil graag weet hoeveel dae verlof ek by die werk kan kry. Antwoord: Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (75 van 1997) soos gewysig maak in Artikel 27 voorsiening vir verpligte gesinsverantwoordelikheidsverlof en spesifiek Artikel 27(2)(a) wat bepaal […]

Lees meer.