• Teken in
 • Kategorie: Regsvrae, Verlof


  Gesinsverantwoordelikheidsverlof

  April 7th, 2016

  Deur Phil Davel  Vraag Wat bepaal die wet oor jaarlikse en gesinsverantwoordelikheidsverlof?  Antwoord: Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (No. 75 of 1997)  maak in artikel 20 voorsiening vir jaarlikse verlof en in artikel 27 vir gesinsverantwoordelikheidsverlof. Artikel 20 bepaal dat ’n werknemer wat vyf dae per week werk, op 15 werksdae per verlofsiklus as jaarlikse  … Lees meer


  Die tipes verlof waarop ’n werknemer geregtig is

  Februarie 21st, 2013

  Die tipes verlof waarop ’n werknemer geregtig is, word vervat in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (No. 75 van 1997). Die spesifieke artikels wat hier van toepassing is, is artikels 19 tot 27. Die tipes verlof is soos volg: • Jaarlikse verlof • Siekteverlof • Kraamverlof • Gesinsverantwoordelikheidsverlof Jaarlikse verlof – Artikel 20 Jaarlikse verlof is van toepassing waar  … Lees meer


  Watter proses moet ’n werknemer van die staat volg om vir tydelike-ongeskiktheidsverlof aansoek te doen?

  Januarie 17th, 2013

  Die Staatsdiensbedingingsraad (Public Service Coordinating Bargaining Council) se Resolusie 7 van 2000, soos gewysig deur Resolusie 5 van 2001, reguleer die proses wat gevolg moet word wanneer ’n werknemer van die staat vir tydelike-ongeskiktheidsverlof wil aansoek doen. Paragraaf 7.5.1 van die resolusie lees soos volg: 7.5.1.  (a)  An employee whose normal sick leave credits in  … Lees meer


  Toestaan van verlof

  April 5th, 2012

  Vraag: Ons het ’n beleid dat ons drie maande voor die tyd verlof moet aanvra. Ek het in Desember my verlof  aangevra en dit is goedgekeur. Dis amper tyd dat ek met verlof moet gaan, maar ek het nog geen aanduiding dat ek my verlof gaan kry nie. Elke dag kry ek leë  beloftes en  … Lees meer


  Kan die werkgewer my studieverlof van my jaarlikse verlof aftrek?

  Mei 27th, 2011

  Vraag: Ek werk nou al amper twee jaar by ʼn maatskappy en het aan die begin van die jaar met studies begin. Ek het die dae wat ek eksamen geskryf het af gehad. Kan die werkgewer my studieverlof van my jaarlikse verlof aftrek? Die werkgewer sê ook ek moet verlof insit vir Desember, want die  … Lees meer


  Is die werkgewer verplig om gewone verlof aan te wend as ek nie meer siekverlof oor het nie?

  Mei 27th, 2011

  Deur Phil Davel     Vraag: Ek werk vir ʼn firma wat landbou-implemente invoer en plaaslik versprei. ʼn Tyd gelede was ek vir sewe weke met siekverlof en my werkgewer weier om my laaste week se salaris te betaal. Is die werkgewer verplig om gewone verlof aan te wend as ek nie meer siekverlof oor  … Lees meer


  Opeenhoping van verlof

  Mei 26th, 2011

  Deur Phil Davel Vraag: Indien jy nie jou verlof die een jaar gebruik het nie, word dit oorgedra na die volgende jaar toe? Antwoord:Die meeste werkgewers het duidelike beleidsbepalings rakende die ophoop van verlof. Die rede is omdat die werkgewer in ʼn finansiële likiditeitskrisis kan beland indien hulle sou toelaat dat onbepaald kan oploop. Sou  … Lees meer


  Ek werk al vyf jaar by ʼn firma en wil weet, op hoeveel dae verlof per jaar is ek geregtig? Word verlof nie ook vermeerde namate jy langer by ʼn plek werk nie?

  Januarie 15th, 2010

  Die lid moet onthou dat sy op 15 werksdae gewone verlof per jaar geregtig is, tensy anders in die dienskontrak gestipuleer is. Die wet praat van 21 aaneenlopende dae maar dit impliseer natuurlik dat naweke ingesluit is. Wat die vermeerdering van verlof proporsioneel tot die diensjare betref: daar is nie so ʼn bepaling nie tensy  … Lees meer


  Indien jy nie jou verlof die een jaar gebruik het nie, word dit oorgedra na die volgende jaar toe?

  Junie 15th, 2009

  Die meeste werkgewers het duidelike beleidsbepalingsrakende die ophoop van verlof. Die rede is omdatdie werkgewer in ʼn finansiële likiditeitskrisis kan belandindien hulle sou toelaat dat onbepaald kan oploop. Sou ʼn werknemer met ʼn groothoeveelheid opgehoopte verlof sy/haar diens beëindig en die werkgewer dit binne sewe dae moet uitbetaal, is die fondsemoontlik nie geredelik beskikbaar nie.  … Lees meer


  Kan die werkgewer my verlof kanselleer? (Deel 7)

  Junie 15th, 2009

  Die werkgewer kan verlof wel weens operasionele redes kanselleer.
  Registreer / Register

  Maak toe / Close