Kategorie: Regsvrae, Wangedrag


Insubordinasie

April 28th, 2016

Deur Johan Roos  Vraag Wat is insubordinasie? Antwoord Insubordinasie vind plaas wanneer ʼn werknemer versuim om die gesag van sy of haar werkgewer of ʼn persoon wat in ʼn posisie van gesag oor die werknemers aangestel is, te aanvaar. Insubordinasie val ingevolge Skedule 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge onder wangedrag en die volgende moet  … Lees meer


Wat behels wangedrag?

Julie 26th, 2010

Deur Johan Roos, 24 Junie 2010 Vraag: Ek is aangekla van wangedrag. Wat behels wangedrag? Antwoord: Wangedrag is die algemeenste regverdiging vir ontslag in Suid-Afrika. Daar is egter geen definisie in statutêre reg of sakereg nie. Wangedrag kan verskeie vorms aanneem, alhoewel die regsbasis vir ontslag in meeste gevalle dieselfde is, naamlik dat die werknemer  … Lees meer


Wanneer is 'n persoon onregmatig afwesig van die werk?

Januarie 15th, 2010

ʼn Werknemer het ʼn fundamentele plig teenoor die werkgewer om dienste te lewer, en die werkgewer het die reg om dit te verwag. ʼn Basiese element van hierdie pligte is dat daar van ʼn werknemer verwag word om by die werk te wees gedurende werksure, tensy die werknemer ʼn geldige rede het vir die afwesigheid.


Ek werk as ‘n kassiere by ‘n kafee in Bloemfontein. My werkgewer het my van wangedrag aangekla…

Oktober 30th, 2008

Vraag …onder meer die aanranding van ‘n kliënt en kwaadwillige beskadiging van die werkgewer se eiendom. Ek voel dat my werkgewer my teiken en ek sien geen nut daarin om die dissiplinëre verhoor by te woon nie. Ek voel dat ek liewer sal bedank as om deur die trauma van die verhoor te gaan. Antwoord:  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close