Kategorie: My Regte, Regsvrae, Seksuele teistering, Werkgewer


Seksuele teistering in die werkplek

Februarie 11th, 2015

Deur Lelanie du Plessis Vraag: Ek werk sedert Maart 2013 as administratiewe klerk by ʼn maatskappy. Ek word sedert September 2014 deur die maatskappy se finansiële bestuurder seksueel geteister. Hy is die nefie van die besturende direkteur. Ek het die aangeleentheid verskeie kere met die menslikehulpbronbestuurder bespreek en die werkgewer se grieweprosedure gevolg. ʼn Vergadering  … Lees meer


Pos aanstellings

November 27th, 2014

Deur Annika Labuschagne Vraag: Ek is nie aangestel vir ʼn pos nie en ek versoek redes vir my werkgewer se besluit, wat staan my te doen? Antwoord: Interne grieweprosedure Alle interne remedies moet uitgeput wees voordat ʼn saak vir diskriminasie, onbillike arbeidspraktyk of viktimisasie verwys kan word. Die grieweprosedure moet gevolg word as daar ontevredenheid  … Lees meer


Regstellende aksie

Augustus 12th, 2014

Deur Dirk Groenewald Vraag: Kan onbevoegde persone onder die voorwendsel van regstellende aksie aangestel word? Antwoord: By die toepassing van regstellende aksie in die geval van aanstellings en bevorderings kom dit algemeen voor dat kandidate met swakker ondervinding en/of kwalifikasies aangestel word ten koste van ʼn beter gekwalifiseerde persoon wat meer ondervinding het. Die vraag  … Lees meer


Ondertekening van dokumente

Julie 3rd, 2014

Deur Herman Perry Vraag: Moet ek dokumente wat my werkgewer aan my gee om te onderteken sonder meer teken? Antwoord: In die arbeidsreg word dikwels gebruik gemaak van kontrakte vir verskeie doeleindes insluitend: •    Waar ʼn werknemer ʼn dienskontrak sluit wanneer ʼn nuwe pos aanvaar is; •    Waar ʼn werkgewer die diensvoorwaardes van die werknemer  … Lees meer


Kleedkamergeriewe by die werk

Februarie 13th, 2014

Deur Johan Böning Vraag: Is daar enige bepaling dat werkgewers storte en kleedkamers aan werknemers moet voorsien? Antwoord: Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (No. 85 van 1993) bevat sekere regulasies in hierdie verband en die verskaffing van kleedkamers en storte aan werknemers word spesifiek vervat in die regulasie oor fasiliteite. Die wet bepaal dat  … Lees meer


Plaaswerkers

Augustus 8th, 2013

Deur Lizette Oosthuizen Vraag: Kan verblyf wat aan plaaswerkers verskaf word van plaaswerkers se lone verhaal word? Antwoord: Rakende ’n plaaswerker se verblyf mag die volgende aftrekkings ingevolge Sektorale Vasstelling 13 gemaak word: ’n Bedrag van hoogstens 10% van die plaaswerker se loon mag afgetrek word vir sy huis indien die betrokke huis aan die  … Lees meer


(ON)PARTYDIGHEID VAN VOORSITTENDE BEAMPTES

Julie 11th, 2013

Anton van der Bijl VRAAG: Ek is by my werk aangekla van beweerde swak werksprestasie. Ek voel egter dat die voorsittende beampte van die dissiplinêre verhoor partydig is weens die feit dat: Ek wou hê dat ‘n prokureur my verteenwoordig in die dissiplinêre verhoor. Ek het behoorlike vertoë gerig aan die voorsittende beampte, maar my  … Lees meer


Werkgewer verwag onbillik van werknemer om te reis

Mei 23rd, 2013

Vraag:  Wat gebeur as jou werkgewer jou werksomstandighede verander en jy nie daarby kan inval nie? Ek werk nou amper vier jaar by ’n maatskappy.  ’n Kollega wat in verkope was, het nou bedank en die bestuurder het besluit ek moet sy reisplan oorneem. Dit behels baie reis en nagte weg van die huis af,  … Lees meer


Gesondheid en veiligheid

Februarie 28th, 2013

Deur Leigh McMaster Vraag: Moet werkgewers  aanspreeklik gehou word vir die gesondheid en veiligheid by hul ondernemeings? Antwoord: Ja, alle werkgewers moet aanspreeklik gehou word vir die gesondheid en veiligheid by hul ondernemings. Die versekering van gesondheid en veilige werkplekke is deel van die mynbedryf se sosiale lisensie om mynbou te mag bedryf. Neem byvoorbeeld  … Lees meer
Registreer / Register

Maak toe / Close