BEL ONS: 012 644 4300

Wette

Maandag | 11 Julie | 2016 Wet op Vaardigheidsontwikkeling, No. 97 van 1998

Die tekort aan opgeleide personeel is ‘n ernstige struikelblok vir die mededingendheid van bedrywe in Suid-Afrika. Hierdie Wet en die Skills Development Levies Act, No 9 van 1999, (Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings) het ten doel om die kennis en vaardighede van die arbeidsmag uit te brei. Verbeterings in indiensneembaarheid en produktiwiteit moet bereik word deur nuwe  … Lees meer

Maandag | 18 April | 2016 ‘n Kritiese ontleding van die 13de verslag van die Kommissie vir Billike Indiensneming

Op 18 April 2013 het die Kommissie vir Gelyke Indiensneming (CEE) sy 13de jaarlikse verslag bekend gestel. Hierdie verslag is gebaseer op die data voorgelê aan die CEE deur alle aangewese werkgewers (50 of meer werknemers) en die werkgewers wat nie aangewese nie, maar gekies het om te stuur ongeag. Dit bevat ook data wat  … Lees meer

Maandag | 18 April | 2016
Kommentaar gesluit
Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993

Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid vereis van die werkgewer om sover redelikerwys uitvoerbaar ‘n werkomgewing in stand te hou wat veilig en sonder risiko vir die gesondheid van sy werknemers is. Dit beteken dat die werkgewer moet verseker dat die werkplek vry van gevaarlike stowwe, soos benseen, chloor en mikro-organismes, voorwerpe, toerusting, prosesse, ens.  … Lees meer

Maandag | 18 April | 2016
Kommentaar gesluit
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, No. 108 van 1996

Die Grondwet is die hoogste of opperste wet van Suid-Afrika. Dit lê uit hoe die regering saamgestel is en hoe die land regeer moet word. Omdat dit die hoogste wet in die land is, kan geen ander wet die Grondwet teëspreek nie. Indien dit wel gebeur, sal sodanige wette geskrap of gewysig word. Die Grondwet  … Lees meer

Donderdag | 23 Mei | 2013
Kommentaar gesluit
Sektorale Vasstelling 9 – Groot- en Kleinhandelsektor

ʼn Sektorale vasstelling reguleer die basiese diensvoorwaardes binne spesifieke bedrywe. Die nuwe sektorale vasstelling vir die gasvryheidsbedryf is van toepassing op alle kommersiële besighede wat akkommodasie teen vergoeding verskaf, soos byvoorbeeld hotelle, oorde, wildplase, gasteplase, koshuise, bed-en-ontbyt-geriewe, selfsorgakkommodasie en woonwaparke. Die vassteling maak ook voorsiening vir werknemers, soos byvoorbeeld kelners wat vir kommissie werk, om  … Lees meer

Donderdag | 18 April | 2013
Kommentaar gesluit
Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1997

Daar kan gesê word dat die Wet op Basiese Diensvoorwaardes gesien word as die wet wat beskerming bied aan werknemers, aangesien dit sekere minimum vereistes stel waaraan werkgewers moet voldoen, soos byvoorbeeld werkure. Volgens die Wet self is dit bedoel om “uitvoering te gee aan die reg op billike arbeidspraktyke bedoel in artikel 23(1) van  … Lees meer

Donderdag | 18 April | 2013
Kommentaar gesluit
Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995

Die Wet op Arbeidsverhoudinge het ten doel om ekonomiese ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid, arbeidsvrede en die demokratisering van die werkplek te bevorder. Die Wet is van toepassing op alle werkgewers, werknemers, vakbonde en werkgewersorganisasies, maar is nie van toepassing nie op lede van die: Nasionale Weermag; Nasionale Intelligensie-agentskap; en Suid-Afrikaanse Geheimediens. Klik hier om die dokument  … Lees meer

Maandag | 23 April | 2012
Kommentaar gesluit
Verskillende webtuistes vir Wette

www.acts.co.za www.labour.gov.za

Donderdag | 16 Februarie | 2012
Kommentaar gesluit
Wet op Beskermende Bekendmakings

Om voorsiening te maak vir prosedures in terme van watter werknemers in die private en in die openbare sektor inligting kan openbaar met betrekking tot onwettige of onreëlmatige gedrag deur hul werkgewer of ander werknemers in diens van hul werkgewers; om inligting te verskaf vir die beskerming van werknemers wat ‘n onthulling maak wat beskerm  … Lees meer

Woensdag | 02 Maart | 2011
Kommentaar gesluit
Regte van werknemers

Enkele belangrike regte van werknemers

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close