Kategorie: Aflaaibare dokumente, Wette


Wet op Vaardigheidsontwikkeling, No. 97 van 1998

Julie 11th, 2016

Die tekort aan opgeleide personeel is ‘n ernstige struikelblok vir die mededingendheid van bedrywe in Suid-Afrika. Hierdie Wet en die Skills Development Levies Act, No 9 van 1999, (Wet op Vaardigheidsontwikkelingsheffings) het ten doel om die kennis en vaardighede van die arbeidsmag uit te brei. Verbeterings in indiensneembaarheid en produktiwiteit moet bereik word deur nuwe  … Lees meer


‘n Kritiese ontleding van die 13de verslag van die Kommissie vir Billike Indiensneming

April 18th, 2016

Op 18 April 2013 het die Kommissie vir Gelyke Indiensneming (CEE) sy 13de jaarlikse verslag bekend gestel. Hierdie verslag is gebaseer op die data voorgelê aan die CEE deur alle aangewese werkgewers (50 of meer werknemers) en die werkgewers wat nie aangewese nie, maar gekies het om te stuur ongeag. Dit bevat ook data wat  … Lees meer


Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993

April 18th, 2016

Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid vereis van die werkgewer om sover redelikerwys uitvoerbaar ‘n werkomgewing in stand te hou wat veilig en sonder risiko vir die gesondheid van sy werknemers is. Dit beteken dat die werkgewer moet verseker dat die werkplek vry van gevaarlike stowwe, soos benseen, chloor en mikro-organismes, voorwerpe, toerusting, prosesse, ens.  … Lees meer


Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, No. 108 van 1996

April 18th, 2016

Die Grondwet is die hoogste of opperste wet van Suid-Afrika. Dit lê uit hoe die regering saamgestel is en hoe die land regeer moet word. Omdat dit die hoogste wet in die land is, kan geen ander wet die Grondwet teëspreek nie. Indien dit wel gebeur, sal sodanige wette geskrap of gewysig word. Die Grondwet  … Lees meer


Sektorale Vasstelling 9 – Groot- en Kleinhandelsektor

Mei 23rd, 2013

ʼn Sektorale vasstelling reguleer die basiese diensvoorwaardes binne spesifieke bedrywe. Die nuwe sektorale vasstelling vir die gasvryheidsbedryf is van toepassing op alle kommersiële besighede wat akkommodasie teen vergoeding verskaf, soos byvoorbeeld hotelle, oorde, wildplase, gasteplase, koshuise, bed-en-ontbyt-geriewe, selfsorgakkommodasie en woonwaparke. Die vassteling maak ook voorsiening vir werknemers, soos byvoorbeeld kelners wat vir kommissie werk, om  … Lees meer


Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1997

April 18th, 2013

Daar kan gesê word dat die Wet op Basiese Diensvoorwaardes gesien word as die wet wat beskerming bied aan werknemers, aangesien dit sekere minimum vereistes stel waaraan werkgewers moet voldoen, soos byvoorbeeld werkure. Volgens die Wet self is dit bedoel om “uitvoering te gee aan die reg op billike arbeidspraktyke bedoel in artikel 23(1) van  … Lees meer


Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995

April 18th, 2013

Die Wet op Arbeidsverhoudinge het ten doel om ekonomiese ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid, arbeidsvrede en die demokratisering van die werkplek te bevorder. Die Wet is van toepassing op alle werkgewers, werknemers, vakbonde en werkgewersorganisasies, maar is nie van toepassing nie op lede van die: Nasionale Weermag; Nasionale Intelligensie-agentskap; en Suid-Afrikaanse Geheimediens. Klik hier om die dokument  … Lees meer


Verskillende webtuistes vir Wette

April 23rd, 2012

www.acts.co.za www.labour.gov.za


Wet op Beskermende Bekendmakings

Februarie 16th, 2012

Om voorsiening te maak vir prosedures in terme van watter werknemers in die private en in die openbare sektor inligting kan openbaar met betrekking tot onwettige of onreëlmatige gedrag deur hul werkgewer of ander werknemers in diens van hul werkgewers; om inligting te verskaf vir die beskerming van werknemers wat ‘n onthulling maak wat beskerm  … Lees meer


Regte van werknemers

Maart 2nd, 2011

Enkele belangrike regte van werknemers
Registreer / Register

Maak toe / Close