Seksuele teistering

Maandag, April 4th, 2016

 

 

Seksuele teistering is onwelkome gedrag van ’n seksuele aard wat die regte van ’n werknemer skend en gelykheid in die werkplek verhinder, met inagname van al die volgende faktore:

 

 1. Of die teistering op die verbode gronde van geslag en/of seksuele oriëntasie plaasgevind het;
 2. Of die seksuele gedrag onwelkom was;
 3. Die aard en omvang van die seksuele gedrag; en
 4. Die impak van die seksuele gedrag op die werknemer.
 5. Seksuele teistering ontstaan in die werkplek as die volgende plaasvind:
 1. Die werknemer is bewus dat die gedrag as onaanvaarbaar beskou word in die werkplek;
 2. Die slagoffer het dit duidelik gemaak dat die gedrag onaanvaarbaar is;
 3. Die gedrag duur voort nadat die slagoffer dit duidelik gemaak het dat dit hom/haar ongemaklik laat voel. Seksuele teistering kan in verskeie vorme voorkom naamlik:
 • fisies
 • verbaal
 • deur gebare
 • deur seksuele voortrekking
 • quid pro quo (waar dit die bevordering, voordele ens. van die werknemer affekteer).Daar is verskillende maniere waarop ’n werknemer kan aandui dat seksuele gedrag onwelkom is, insluitend nie-verbale optrede soos om weg te stap of die oortreder te ignoreer. Vorige vrywillige deelname aan seksuele gedrag beteken nie noodwendig dat die gedrag steeds verwelkom word nie.Indien ’n klaer dit moeilik vind om vir die oortreder aan te dui dat die gedrag onwelkom is, kan sodanige klaer die hulp en toetrede van ’n ander persoon versoek, byvoorbeeld ’n medewerker, raadgewer, menslikehulpbronbeampte, familielid of vriend.Seksuele teistering is ’n ernstige skending van ’n werknemer se regte en behoort nie ligtelik opgeneem te word nie.

Outeur: Aimee Kendall

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Egskeiding en rente op pensioen
Vraag: “Ek is al vir 20 jaar getroud, maar my huwelik is in gedrang en die moontlikheid bestaan dat ons binnekort gaan skei. My man het ʼn goeie pensioenfonds wat ons beplan het om vir ons aftrede te gebruik, en ek is bekommerd dat ek nie op enige deel daarvan geregtig sal wees sou ons […]
Wat is ‘n lewende testament?
Sanette de Jager   Almal weet en verstaan wat ʼn testament is ─ die dokument waarin jy jou wense uitdruk vir die dag van jou afsterwe. In hierdie dokument benoem jy die begunstigdes van jou bates en bepaal wat met jou kinders gebeur. Daar is egter ʼn groot verskil tussen ʼn gewone testament en ʼn […]
Wanneer kan iemand polisieborgtog kry as hy buite hoftyd gearresteer word?
Sanette Viljoen   Enige persoon wat in hegtenis geneem word, moet so gou moontlik na ‘n polisiestasie geneem en ingelig word van sy of haar reg om vir borgtog aansoek te doen. Die persoon moet binne 48 uur na sy of  haar inhegtenisname voor ‘n hof gebring word. Indien die 48-uur-tydperk buite gewone hoftyd verstryk, […]
1 2 3 41