Seksuele teistering

Maandag, April 4th, 2016

 

 

Seksuele teistering is onwelkome gedrag van ’n seksuele aard wat die regte van ’n werknemer skend en gelykheid in die werkplek verhinder, met inagname van al die volgende faktore:

 

 1. Of die teistering op die verbode gronde van geslag en/of seksuele oriëntasie plaasgevind het;
 2. Of die seksuele gedrag onwelkom was;
 3. Die aard en omvang van die seksuele gedrag; en
 4. Die impak van die seksuele gedrag op die werknemer.
 5. Seksuele teistering ontstaan in die werkplek as die volgende plaasvind:
 1. Die werknemer is bewus dat die gedrag as onaanvaarbaar beskou word in die werkplek;
 2. Die slagoffer het dit duidelik gemaak dat die gedrag onaanvaarbaar is;
 3. Die gedrag duur voort nadat die slagoffer dit duidelik gemaak het dat dit hom/haar ongemaklik laat voel. Seksuele teistering kan in verskeie vorme voorkom naamlik:
 • fisies
 • verbaal
 • deur gebare
 • deur seksuele voortrekking
 • quid pro quo (waar dit die bevordering, voordele ens. van die werknemer affekteer).Daar is verskillende maniere waarop ’n werknemer kan aandui dat seksuele gedrag onwelkom is, insluitend nie-verbale optrede soos om weg te stap of die oortreder te ignoreer. Vorige vrywillige deelname aan seksuele gedrag beteken nie noodwendig dat die gedrag steeds verwelkom word nie.Indien ’n klaer dit moeilik vind om vir die oortreder aan te dui dat die gedrag onwelkom is, kan sodanige klaer die hulp en toetrede van ’n ander persoon versoek, byvoorbeeld ’n medewerker, raadgewer, menslikehulpbronbeampte, familielid of vriend.Seksuele teistering is ’n ernstige skending van ’n werknemer se regte en behoort nie ligtelik opgeneem te word nie.

Outeur: Aimee Kendall

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Kan ek erf as ek nie wettig aangeneem is nie?
Sanette Viljoen   Sannie is ’n enigste kind en word grootgemaak deur ouers wat nie haar biologiese ouers is nie. Alhoewel sy hulle as haar ware ouers beskou, het hulle haar nooit wettig aangeneem nie. Albei haar ouers is sieklik en besit nie ’n testament nie. Sannie is bekommerd dat sy hulle besittings sal verloor […]
Die doel van verklarings of beëdigde verklarings by verhore
Johan Nell   ʼn Verklaring is niks meer nie as ʼn weergawe van gebeure en kan die waarheid wees of nie en is nie onder eed of affirmasie nie, terwyl ʼn beëdigde verklaring onder eed of affirmasie voor ʼn kommissaris van ede afgelê is en voorgee om die waarheid te wees. Nou moet ons kyk […]
Is jou ‘domicilium’ slegs jou adres?
Sanette Viljoen Elke persoon wat al ’n kontrak geteken het of ʼn vorm ingevul het, het op die klousule domicilium citandi et executandi afgekom. Selfs die eenvoudigste vorms, soos die vorm by jou eerste doktersbesoek, bevat hierdie klousule. As ’n persoon gevra sou word wat hierdie frase beteken, is die mees algemene antwoord: “Dit is […]
1 2 3 44