Seksuele teistering

Maandag, April 4th, 2016

 

 

Seksuele teistering is onwelkome gedrag van ’n seksuele aard wat die regte van ’n werknemer skend en gelykheid in die werkplek verhinder, met inagname van al die volgende faktore:

 

 1. Of die teistering op die verbode gronde van geslag en/of seksuele oriëntasie plaasgevind het;
 2. Of die seksuele gedrag onwelkom was;
 3. Die aard en omvang van die seksuele gedrag; en
 4. Die impak van die seksuele gedrag op die werknemer.
 5. Seksuele teistering ontstaan in die werkplek as die volgende plaasvind:
 1. Die werknemer is bewus dat die gedrag as onaanvaarbaar beskou word in die werkplek;
 2. Die slagoffer het dit duidelik gemaak dat die gedrag onaanvaarbaar is;
 3. Die gedrag duur voort nadat die slagoffer dit duidelik gemaak het dat dit hom/haar ongemaklik laat voel. Seksuele teistering kan in verskeie vorme voorkom naamlik:
 • fisies
 • verbaal
 • deur gebare
 • deur seksuele voortrekking
 • quid pro quo (waar dit die bevordering, voordele ens. van die werknemer affekteer).Daar is verskillende maniere waarop ’n werknemer kan aandui dat seksuele gedrag onwelkom is, insluitend nie-verbale optrede soos om weg te stap of die oortreder te ignoreer. Vorige vrywillige deelname aan seksuele gedrag beteken nie noodwendig dat die gedrag steeds verwelkom word nie.Indien ’n klaer dit moeilik vind om vir die oortreder aan te dui dat die gedrag onwelkom is, kan sodanige klaer die hulp en toetrede van ’n ander persoon versoek, byvoorbeeld ’n medewerker, raadgewer, menslikehulpbronbeampte, familielid of vriend.Seksuele teistering is ’n ernstige skending van ’n werknemer se regte en behoort nie ligtelik opgeneem te word nie.

Outeur: Aimee Kendall

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Só doen jy aansoek vir ’n dranklisensie
Sanette Viljoen     Die aansoek word ingedien ingevolge Artikel 19 van die Drankwet, nr. 27 van 1989, en die voorgeskrewe vorm (Vorm 1) moet daarvoor gebruik word. Hierdie vorm moet in drievoud ingedien word. Die volgende moet in die aansoek ingesluit word: Bewys van adres; Finansiële state indien dit ’n bestaande besigheid is; Plan […]
Wat moét my prokureur vertroulik hou?
Vraag: “Ek het ‘n afspraak met ‘n prokureur om regsadvies te kry oor my besigheid en die strukturering daarvan. Ek sal sekere vertroulike inligting rakende my besigheid met hom moet deel. Val dit onder die beskerming van prokureur-kliënt privilegie?”   Antwoord: Dit is belangrik om te verstaan dat vertroulikheid en prokureur-kliënt- of regsprofessionele privilegie twee […]
Oortyd
  Die spesifieke artikels van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Nr. 75 van 1997) wat handel oor oortyd is slegs van toepassing op diegene wat onder die inkomstedrempel verdien. Die inkomstedrempel word deur die minister bepaal en afgekondig. Tans is die inkomste-drempel R205 433,33 per jaar of ongeveer R17 120,00 per maand. Indien jy onder die inkomstedrempel […]
1 2 3 38