Seksuele teistering

Maandag, April 4th, 2016

 

 

Seksuele teistering is onwelkome gedrag van ’n seksuele aard wat die regte van ’n werknemer skend en gelykheid in die werkplek verhinder, met inagname van al die volgende faktore:

 

 1. Of die teistering op die verbode gronde van geslag en/of seksuele oriëntasie plaasgevind het;
 2. Of die seksuele gedrag onwelkom was;
 3. Die aard en omvang van die seksuele gedrag; en
 4. Die impak van die seksuele gedrag op die werknemer.
 5. Seksuele teistering ontstaan in die werkplek as die volgende plaasvind:
 1. Die werknemer is bewus dat die gedrag as onaanvaarbaar beskou word in die werkplek;
 2. Die slagoffer het dit duidelik gemaak dat die gedrag onaanvaarbaar is;
 3. Die gedrag duur voort nadat die slagoffer dit duidelik gemaak het dat dit hom/haar ongemaklik laat voel. Seksuele teistering kan in verskeie vorme voorkom naamlik:
 • fisies
 • verbaal
 • deur gebare
 • deur seksuele voortrekking
 • quid pro quo (waar dit die bevordering, voordele ens. van die werknemer affekteer).Daar is verskillende maniere waarop ’n werknemer kan aandui dat seksuele gedrag onwelkom is, insluitend nie-verbale optrede soos om weg te stap of die oortreder te ignoreer. Vorige vrywillige deelname aan seksuele gedrag beteken nie noodwendig dat die gedrag steeds verwelkom word nie.Indien ’n klaer dit moeilik vind om vir die oortreder aan te dui dat die gedrag onwelkom is, kan sodanige klaer die hulp en toetrede van ’n ander persoon versoek, byvoorbeeld ’n medewerker, raadgewer, menslikehulpbronbeampte, familielid of vriend.Seksuele teistering is ’n ernstige skending van ’n werknemer se regte en behoort nie ligtelik opgeneem te word nie.

Outeur: Aimee Kendall

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Hoe die reg op privaatheid werk
Sanette Viljoen     Voor die Wereldbeker-rugbytoernooi van 2003, het die Springbokspan ʼn oefenkamp bygewoon wat later bekend geword het as Kamp Staaldraad. Tydens hierdie kamp is die spelers blootgestel aan uitputtende fisiese oefeninge, ysige temperature, uiterste fisiese ongemak en vernederende aktiwiteite. Verskeie van hierdie aktiwiteite is op film vasgevang. Na afloop van die kamp […]
Hoe werk ʼn permanente verblyfpermit vir Suid-Afrika?
Sanette Viljoen   Dit is ʼn permit wat ʼn persoon toelaat om permanent in Suid Afrika te woon en steeds ʼn burger van ʼn ander land te bly. Ingevolge die Wysigingswet op Immigrasie mag sodanige permit uitgereik word op voorwaarde dat die aansoeker nie belet of ongewens is nie.   Daar is 4 vereistes vir […]
Die ondertekening van ʼn ooreenkoms: Hoe belangrik is dit?
Afgesien van verskeie tipes regsdokumente waar die handtekeninge van die partye regtens vereis word (byvoorbeeld ʼn ooreenkoms om ʼn saaklike reg in grond van die hand te sit soos bedoel in die Wet op Vervreemding van Grond, 1981), is daar ʼn wanopvatting in die handel dat ʼn gewone ooreenkoms wat op skrif gestel is altyd […]
1 2 3 46