Indien jy in ‘n motorongeluk betrokke was, is daar verskillende eise wat jy kan oorweeg.

Eerstens word gekyk na die eis vir liggaamlike skade wat jy gelei het. Jy kan eis vir jou mediese uitgawes en geld wat jy vir behandeling aan hospitale asook aan dokters betaal het. Jy kan ook eis vir vergoeding as gevolg van pyn, lyding en verminking. Verder is daar ook die eis vir verlies aan inkomste, as jy nie in staat was om te werk na die ongeluk nie.

As die broodwinner van die gesin in ʼn ongeluk sterf wat deur iemand anders veroorsaak is, kan die afhanklikes vir verlies van onderhoud eis. Jy sal slegs as ʼn afhanklike met ʼn derdeparty-eis slaag indien die broodwinner ʼn regsplig gehad het om vir jou te sorg.

Tweedens kan jy eis vanaf die Padongelukkefonds (POF). Die Padongelukkefonds (POF) is gestig om die gewone mens te help na ‘n motorongeluk waar ‘n persoon gedood of beseer is as gevolg van die nalatige bestuur van ‘n ander.

Die beseerde persoon, of ‘n afhanklike van daardie persoon, eis die skade aan die voertuig en die besittings binne-in die voertuig vanaf die nalatige bestuurder, maar die eis vir mediese onkoste, pyn en lyding, ens. word ingedien teen die POF. Dit word ‘n derdeparty-eis genoem. Die POF verlig dus die aanspreeklikheid wat op die nalatige bestuurder rus.

ʼn Eis kan slegs teen die fonds ingestel word indien:
  • die bestuurder nalatig was en ‘n ander persoon beseer was. Die beseerde is dus nie die nalatige bestuurder nie.
  • die beseerde nie die ongeluk veroorsaak het nie.
  • jy die afhanklike is van ʼn persoon (die broodwinner) wat beseer is of gesterf het in ʼn motorongeluk veroorsaak deur die nalatige bestuur van ʼn ander persoon in ʼn ander motorvoertuig.
  • jy nou verwant is aan die oorledene ten opsigte van begrafniskostes.
  • jy jonger as 21 jaar is en onderhoud benodig van ‘n ouer of voog wat as gevolg van die ongeluk oorlede is.
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Maak toe / Close