• Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke het in 2013 as deel van die vakbond se verskerpte fokus op regstellende aksie ontstaan. Solidariteit het sy fokus op regstellende aksie verskerp omdat die aantal diskriminasie-sake wat deur die vakbond hanteer is, voortdurend toegeneem het.
 • Benewens die hantering van individuele sake, is die missie van die Sentrum om toe te sien dat die beginsel van gelykheid in Suid-Afrika op ʼn rasionele wyse vertolk en gedefinieer word. Daarby wil die Sentrum toesien dat die beginsel van gelykheid aan die letter en gees van die Grondwet voldoen.
 • Die Sentrum beywer hom ook daarvoor dat die doelwit van gelykheid nie op ʼn arbitrêre wyse en ten koste van minderheidgroepe toegepas word nie. Daarby wil die Sentrum verseker dat die wetgewing wat gelykheid reguleer aan die internasionale konvensies en Volkereg voldoen.
 • Anton van der Bijl, hoof van die Sentrum, beskik oor spesialiskennis op die gebied van litigasieprosesse met betrekking tot regstellende aksie. Die Sentrum beskik oor twee ander personeellede en litigante, naamlik Annika Labuschagne en Renate Barnard.
 • Die Sentrum hanteer op die oomblik sowat 75 aktiewe sakevier tans in die arbeidshof namens 60 individuele lede gevoer word.

Ten einde die bogenoemde visie en missie van die Sentrum te bewerkstellig, word die volgende werkswyse deur die Sentrum gevolg:

 • Interne ondersteuning aan die Solidariteit Beweging (spesifiek aan al die verskillende bedrywe);
 • Litigasie op individuele en strategiese vlak;
 • Die vestiging van ʼn gespesialiseerde openbare rolspeler op die terrein van diskriminasie; en
 • Gespesialiseerde navorsing op die terrein van minderheidsregte en diskriminasie op beide nasionale en internasionale vlak.

Die Sentrum se hoofdoel is om vir werkers regoor Suid-Afrika ʼn baken van hoop te wees deurdat hy hom daarvoor beywer dat werkers, ongeag hul ras, hul roepings kan uitleef. Een manier waarop die Sentrum dit bewerkstellig, is om minderheidsgroepe se belange te beskerm en te verhoed dat hulle as tweedeklas-burgers in Suid-Afrika behandel word. Die uiteindelike doel is om internasionale geloofwaardigheid te geniet om sodoende ook wêreldwyd druk op onbillike arbeidspraktyke uit te oefen.

Kontakbesonderhede van die Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke:
Tel: (012) 644 4300
Faks: (012) 664 1102

 •  
 •  
 •  
 •  

Registreer / Register

Maak toe / Close