BEL ONS: 012 644 4300
Aanranding bestaan uit enige wederregtelike en opsetlike doen of late
  • a) wat tot gevolg het dat iemand anders se liggaamlike integriteit direk of indirek aangetas word; of
  • b) wat iemand anders laat glo dat so ’n aantasting van sy of haar liggaamlike integriteit onmiddellik sal plaasvind.

Bogenoemde beteken dat aanranding op twee verskillende maniere gepleeg kan word, te wete deur die uitoefening van geweld, of deur die dreigement van onmiddellike persoonlike geweld. Die uitoefening van geweld kan direk of indirek plaasvind.

Direkte uitoefening van geweld is hoe die gewone man geweld beskou. Dit is as X met ’n deel van sy of haar liggaam fisiese liggaamskrag uitoefen op ’n deel van Y se liggaam en sodoende ’n deel van Y se liggaam tref of aanraak.

Indirekte uitoefening van geweld vind plaas as die persoon ’n instrument gebruik om die geweld uit te oefen, bv. deur met ’n stok te slaan, klippe te gooi, ’n boosaardige hond aan te hits, ’n trein te laat ontspoor om insittendes te beseer, of deur die gebruik van ’n derde party.

Aanranding moet wederregtelik en opsetlik wees.

i) Aanranding met die opset om ernstig te beseer

Indien aanranding van so ’n aard is dat dit ernstige beserings veroorsaak of kan veroorsaak, word die misdaad “aanranding met die opset om ernstig te beseer” gepleeg.

Aanranding met die opset om ernstig te beseer is ’n selfstandige misdaad en nie net ’n ernstiger vorm van aanranding nie. Die vereistes vir aanranding met die opset om ernstig te beseer is presies dieselfde as dié vir gewone aanranding, maar hiernaas moet X nog die besondere opset hê om ernstig te beseer. Ernstige liggaamlike beserings hoef nie werklik toegedien te gewees het nie; bloot die opset om dit toe te dien, is voldoende.

Faktore wat in aanmerking geneem word wanneer besluit word of daar opset was om ernstig te beseer, is byvoorbeeld die aard van die wapen of instrument wat gebruik is en die manier waarop dit gebruik is, die mate van geweld wat gebruik is en hoe dit gebruik is, die deel van die liggaam waarop gemik is en die aard van die beserings, indien enige.

ii) Wat doen ek indien ek aangerand is?

Jy het twee keuses wanneer jy aangerand is.

  • Jy kan aansoek doen om ʼn beskermingsbevel, of jy kan ʼn klag indien, of albei.
  • ʼn Beskermingsbevel is ʼn dokument wat iemand beveel om sekere optrede te staak, of anders die gevaar van inhegtenisneming te loop. Dit gee aan die misbruiker ʼn kans om ʼn nuwe blaadjie om te slaan. ʼn Misdaadrekord sal nie teen hom/haar geopen word nie. Die mag wat die beskermingsbevel jou gee, is dat jy saam daarmee ʼn bevelskrif tot aanhouding kry wat jy kan hou en teen die oortreder kan gebruik as hy/sy die bepalings van die beskermingsbevel minag.

Die indien van ʼn klag beteken dat die polisie ʼn ondersoek sal instel en die beweerde oortreder in hegtenis sal neem indien sy / haar optrede neerkom op ʼn misdaad.

Jy kan aansoek doen om ʼn tussentydse beskermingsbevel vir onmiddellike beskerming, terwyl die polisie die ondersoek afhandel.

  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close