Wat is menseroof?

Donderdag, Januarie 26th, 2017

 

Sanette de Jager

 

Die misdaad menseroof kom gereeld voor in flieks en storieboeke, maar min mense besef hoe gereeld dit op ons eie bodem plaasvind. Menseroof vind daagliks plaas. Volwassenes sowel as kinders is die slagoffers van hierdie misdaad. Elke pleger van menseroof het sy eie motief waarom hy ’n ander persoon se vryheid van beweging inperk sonder die bevoegdheid of toestemming om dit te doen.

’n Paar voorbeelde hiervan is: ’n kind wat ontvoer word, hetsy vir die betaling van ’n losprys of aanhouding as gevolg van die een of ander obsessie, of die aanhouding van ’n volwassene weens ’n besigheidstransaksie wat verkeerd geloop het of as gevolg van ’n groot bedrag geld. Sekere plegers het die een of ander obsessie om mense aan te hou en vir hulle te sorg.

Die groot vraag is egter, wat presies is menseroof? In hierdie artikel word die elemente van hierdie misdaad verduidelik.

Menseroof is die wederregtelike en opsetlike ontneming van ʼn persoon se vryheid van beweging en, indien die persoon ’n kind is, die ontneming van ’n ouer van sy beheer oor die kind.

Daar is wel soortgelyke misdade wat soms met menseroof verwar word. Hieronder val kinderroof, wat slegs ’n manifestasie van menseroof is, en ontvoering, wat gepleeg word teen ʼn ouer se gesagsreg oor ʼn minderjarige en nie teen die bewegingsvryheid van ʼn mens nie. Sommige howe sê dat waar menseroof gepleeg word met die bedoeling om ʼn losprys te eis, dit afsonderlik deur die wetgewer gestraf moet word.

Met “vryheid” word bedoel die ander persoon se bewegingsvryheid en dit is ʼn regsbeskermde belang. Met “kind” word bedoel ʼn  minderjarige. ʼn Ouer kan nooit skuldig bevind word aan ontvoering weens die wegneem van sy of haar eie kind nie. ʼn Geskeide ouer kan wel skuldig bevind word aan minagting van die hof as hy of sy die kind uit die wettige bewaring van die ander ouer neem.

Daar is nie sekerheid in regspraak oor hoe lank die vryheidsontneming moet duur nie. Die meeste gesagsbronne is van mening dat die tydsduur nie ʼn wesenlike element is nie.

As daar gekyk word na die verskillende elemente van die misdaad kan wederregtelike vryheidsontneming geregverdig word deur amptelike bevoegdheid of deur toestemming (waar die party meerderjarig is). In die geval van opset moet die persoon bewus wees van die feit dat die ontvoerde of sy of haar ouers nie tot die vryheidsontneming toegestem het nie. Die pleger hoef nie die opset te hê om die bewegingsvryheid blywend te ontneem nie; dit is voldoende vir die pleger om die opset te hê om bewegingsvryheid te ontneem vir ʼn sekere aantal ure of totdat ʼn losprys betaal is.

Dit is belangrik om te besef dat die pleger se motief nie van belang is vir die doeleindes van die vasstelling van aanspreeklikheid vir die misdaad nie.

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Hoe die reg op privaatheid werk
Sanette Viljoen     Voor die Wereldbeker-rugbytoernooi van 2003, het die Springbokspan ʼn oefenkamp bygewoon wat later bekend geword het as Kamp Staaldraad. Tydens hierdie kamp is die spelers blootgestel aan uitputtende fisiese oefeninge, ysige temperature, uiterste fisiese ongemak en vernederende aktiwiteite. Verskeie van hierdie aktiwiteite is op film vasgevang. Na afloop van die kamp […]
Hoe werk ʼn permanente verblyfpermit vir Suid-Afrika?
Sanette Viljoen   Dit is ʼn permit wat ʼn persoon toelaat om permanent in Suid Afrika te woon en steeds ʼn burger van ʼn ander land te bly. Ingevolge die Wysigingswet op Immigrasie mag sodanige permit uitgereik word op voorwaarde dat die aansoeker nie belet of ongewens is nie.   Daar is 4 vereistes vir […]
Die ondertekening van ʼn ooreenkoms: Hoe belangrik is dit?
Afgesien van verskeie tipes regsdokumente waar die handtekeninge van die partye regtens vereis word (byvoorbeeld ʼn ooreenkoms om ʼn saaklike reg in grond van die hand te sit soos bedoel in die Wet op Vervreemding van Grond, 1981), is daar ʼn wanopvatting in die handel dat ʼn gewone ooreenkoms wat op skrif gestel is altyd […]
1 2 3 46