Wat sê die wet oor my diere se gesondheid?

Woensdag, Januarie 11th, 2017

Sanette Viljoen

 

 

Die Wet op Dieregesondheid, Wet nr. 7 van 2002, (hierna die Wet genoem) plaas ‘n verantwoordelikheid op die Staat om te verseker dat dieresiektes en parasiete nie versprei nie en skryf maatreëls voor om dieregesondheid te bevorder.

Daar is hoofsaaklik twee redes hoekom dieregesondheid bevorder moet word. Eerstens omdat sekere dieresiektes na die mens kan versprei en tweedens omdat ons ekonomie grootliks bevorder word deur handel met diere, veral wild.

Die Wet bevat ‘n lys van gekontroleerde dieresiektes. Sodra diere positief getoets word vir een van hierdie siektes, skryf die Wet sekere maatreëls voor wat deur die Staat, spesifiek die relevante staatsveearts, gevolg moet word en die stappe wat geneem moet word om te verseker dat die siekte nie versprei nie. Hier is ‘n paar van die siektes op die lys:

  • Bek-en-klou-seer (gesplete-hoefdiere)
  • Newcastlesiekte (pluimvee en ander voëls)
  • Hondsdolheid (alle diere)
  • Salmonella (pluimvee en ander voëls)
  • Runderpes (gesplete-hoefdiere, spesifiek beeste)
  • Tuberkulose (alle diere, uitsluitend vis, reptiele en amfibieë)

Elke distrik in ‘n provinsie beskik oor ‘n staatsveearts. Dit is hulle werk om te verseker dat ‘n siekte nie versprei nie. Die Wet skryf maatreëls voor vir elke gekontroleerde siekte, wat kan insluit isolasie en toetse, inentings, dip en ook die wegdoen van besmette diere met hoogs aansteeklike en gevaarlike siektes.

Baie streng maatreëls is van toepassing as dit kom by die invoer en uitvoer van diere. Die hoofrede hiervoor is om te voorkom dat siektes nie oor internasionale grense versprei nie. Volgens die Wet mag geen dier die land binnekom sonder ‘n permit nie. Die permit moet bekom word voordat die dier na Suid-Afrika gestuur word. Diere mag ook slegs die land betree op gespesifiseerde plekke genoem in die Doeane- en Aksynswet, Wet nr. 91 van 1964.

Om ‘n permit te bekom moet met sekerheid vasgestel word dat die dier nie enige gekontroleerde siekte of ander siekte dra nie. Om hierdie rede word alle diere, insluitend troeteldiere, deur ‘n staatsveearts getoets wanneer hulle arriveer en voordat hulle die land betree. Die Wet bepaal dat die dier eers by die doeane aangehou moet word vir hierdie toetse. Die Direkteur van Dieregesondheid moet dan skriftelike toestemming gee vir die dier om uit aanhouding vrygelaat te mag word en die land se grense te betree.

Die Wet plaas ‘n verantwoordelikheid op diere-eienaars en op eienaars van grond waarop diere aangehou word. Dit sluit in om te voorkom dat diere besmet word en dat siektes versprei. Indien ‘n gekontroleerde siekte wel uitbreek, moet dit dadelik aan die betrokke staatsveearts gerapporteer word en die voorgeskrewe maatreëls moet in plek gestel word. Hierdie Wet gee ook aan die Staat die mag om rondloperdiere van kant te maak onder sekere omstandighede.

Dit is uiters belangrik dat die Staat hulle pligte soos voorgeskryf in die Wet sal nakom, nie net om die gesondheid van diere te bewaar en te beskerm nie, maar ook ons gesondheid.

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Hoe die reg op privaatheid werk
Sanette Viljoen     Voor die Wereldbeker-rugbytoernooi van 2003, het die Springbokspan ʼn oefenkamp bygewoon wat later bekend geword het as Kamp Staaldraad. Tydens hierdie kamp is die spelers blootgestel aan uitputtende fisiese oefeninge, ysige temperature, uiterste fisiese ongemak en vernederende aktiwiteite. Verskeie van hierdie aktiwiteite is op film vasgevang. Na afloop van die kamp […]
Hoe werk ʼn permanente verblyfpermit vir Suid-Afrika?
Sanette Viljoen   Dit is ʼn permit wat ʼn persoon toelaat om permanent in Suid Afrika te woon en steeds ʼn burger van ʼn ander land te bly. Ingevolge die Wysigingswet op Immigrasie mag sodanige permit uitgereik word op voorwaarde dat die aansoeker nie belet of ongewens is nie.   Daar is 4 vereistes vir […]
Die ondertekening van ʼn ooreenkoms: Hoe belangrik is dit?
Afgesien van verskeie tipes regsdokumente waar die handtekeninge van die partye regtens vereis word (byvoorbeeld ʼn ooreenkoms om ʼn saaklike reg in grond van die hand te sit soos bedoel in die Wet op Vervreemding van Grond, 1981), is daar ʼn wanopvatting in die handel dat ʼn gewone ooreenkoms wat op skrif gestel is altyd […]
1 2 3 46