Wat sê die wet oor my diere se gesondheid?

Woensdag, Januarie 11th, 2017

Sanette Viljoen

 

 

Die Wet op Dieregesondheid, Wet nr. 7 van 2002, (hierna die Wet genoem) plaas ‘n verantwoordelikheid op die Staat om te verseker dat dieresiektes en parasiete nie versprei nie en skryf maatreëls voor om dieregesondheid te bevorder.

Daar is hoofsaaklik twee redes hoekom dieregesondheid bevorder moet word. Eerstens omdat sekere dieresiektes na die mens kan versprei en tweedens omdat ons ekonomie grootliks bevorder word deur handel met diere, veral wild.

Die Wet bevat ‘n lys van gekontroleerde dieresiektes. Sodra diere positief getoets word vir een van hierdie siektes, skryf die Wet sekere maatreëls voor wat deur die Staat, spesifiek die relevante staatsveearts, gevolg moet word en die stappe wat geneem moet word om te verseker dat die siekte nie versprei nie. Hier is ‘n paar van die siektes op die lys:

  • Bek-en-klou-seer (gesplete-hoefdiere)
  • Newcastlesiekte (pluimvee en ander voëls)
  • Hondsdolheid (alle diere)
  • Salmonella (pluimvee en ander voëls)
  • Runderpes (gesplete-hoefdiere, spesifiek beeste)
  • Tuberkulose (alle diere, uitsluitend vis, reptiele en amfibieë)

Elke distrik in ‘n provinsie beskik oor ‘n staatsveearts. Dit is hulle werk om te verseker dat ‘n siekte nie versprei nie. Die Wet skryf maatreëls voor vir elke gekontroleerde siekte, wat kan insluit isolasie en toetse, inentings, dip en ook die wegdoen van besmette diere met hoogs aansteeklike en gevaarlike siektes.

Baie streng maatreëls is van toepassing as dit kom by die invoer en uitvoer van diere. Die hoofrede hiervoor is om te voorkom dat siektes nie oor internasionale grense versprei nie. Volgens die Wet mag geen dier die land binnekom sonder ‘n permit nie. Die permit moet bekom word voordat die dier na Suid-Afrika gestuur word. Diere mag ook slegs die land betree op gespesifiseerde plekke genoem in die Doeane- en Aksynswet, Wet nr. 91 van 1964.

Om ‘n permit te bekom moet met sekerheid vasgestel word dat die dier nie enige gekontroleerde siekte of ander siekte dra nie. Om hierdie rede word alle diere, insluitend troeteldiere, deur ‘n staatsveearts getoets wanneer hulle arriveer en voordat hulle die land betree. Die Wet bepaal dat die dier eers by die doeane aangehou moet word vir hierdie toetse. Die Direkteur van Dieregesondheid moet dan skriftelike toestemming gee vir die dier om uit aanhouding vrygelaat te mag word en die land se grense te betree.

Die Wet plaas ‘n verantwoordelikheid op diere-eienaars en op eienaars van grond waarop diere aangehou word. Dit sluit in om te voorkom dat diere besmet word en dat siektes versprei. Indien ‘n gekontroleerde siekte wel uitbreek, moet dit dadelik aan die betrokke staatsveearts gerapporteer word en die voorgeskrewe maatreëls moet in plek gestel word. Hierdie Wet gee ook aan die Staat die mag om rondloperdiere van kant te maak onder sekere omstandighede.

Dit is uiters belangrik dat die Staat hulle pligte soos voorgeskryf in die Wet sal nakom, nie net om die gesondheid van diere te bewaar en te beskerm nie, maar ook ons gesondheid.

  •  
  •  
  •  
  •  

Ander Artikels

Egskeiding en rente op pensioen
Vraag: “Ek is al vir 20 jaar getroud, maar my huwelik is in gedrang en die moontlikheid bestaan dat ons binnekort gaan skei. My man het ʼn goeie pensioenfonds wat ons beplan het om vir ons aftrede te gebruik, en ek is bekommerd dat ek nie op enige deel daarvan geregtig sal wees sou ons […]
Wat is ‘n lewende testament?
Sanette de Jager   Almal weet en verstaan wat ʼn testament is ─ die dokument waarin jy jou wense uitdruk vir die dag van jou afsterwe. In hierdie dokument benoem jy die begunstigdes van jou bates en bepaal wat met jou kinders gebeur. Daar is egter ʼn groot verskil tussen ʼn gewone testament en ʼn […]
Wanneer kan iemand polisieborgtog kry as hy buite hoftyd gearresteer word?
Sanette Viljoen   Enige persoon wat in hegtenis geneem word, moet so gou moontlik na ‘n polisiestasie geneem en ingelig word van sy of haar reg om vir borgtog aansoek te doen. Die persoon moet binne 48 uur na sy of  haar inhegtenisname voor ‘n hof gebring word. Indien die 48-uur-tydperk buite gewone hoftyd verstryk, […]
1 2 3 41